Съдържание на страницата информационен бюлетин INFOсвят

INFOсвят

Тримесечният информационен бюлетин разпространява информация за развитието, иновациите, добрите практики и постиженията в образованието, обучението, науката и изследователското пространство.

От 2018 г. бюлетинът е със СВОБОДЕН ДОСТЪП.


Издания на INFOсвят по години

Висше образование и наука

Моля, изберете година

Училищно образование и младеж

Моля, изберете година

Архив (общ, преди 2011)

Моля, изберете година


Висше образование и наука, 2017

Брой 4. АКАДЕМИЧНИЯТ СЪСТАВ В КОНТЕКСТА НА МОДЕРНИЗАЦИЯТА НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ

Съдържание:

Изтегли

 • АКАДЕМИЧНИЯТ СЪСТАВ В ДИНАМИЧНАТА КАРТИНА НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ В ЕВРОПА
 • КВАЛИФИКАЦИЯ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ
 • ПОДБОР НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ
 • УСЛОВИЯ НА ТРУД В АКАДЕМИЧНАТА СФЕРА
 • ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВО И ОЦЕНКА НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ
 • ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ
  • ОБОБЩЕНИ ДАННИ ЗА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ В НЯКОИ ЕВРОПЕЙСКИ ДЪРЖАВИ

Брой 3. ИНФОРМАЦИОННАТА ГРАМОСТНОСТ ВЪВ ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ

Съдържание:

Изтегли

 • СЪВРЕМЕННИТЕ КОНЦЕПЦИИ ЗА ИНФОРМАЦИОННАТА ГРАМОТНОСТ
 • РАМКА ЗА ИНФОРМАЦИОННА ГРАМОТНОСТ ВЪВ ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ
 • ИНФОРМАЦИОННАТА ГРАМОТНОСТ В МЕЖДУКУЛТУРНА СРЕДА
 • ИНФОРМАЦИОННАТА ГРАМОТНОСТ В НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИЯ ПРОЦЕС
 • ЕТИЧНИТЕ ПРИНЦИПИ ЗА РАБОТА С ИНФОРМАЦИЯ И ТЯХНОТО ПРЕПОДАВАНЕ ВЪВ ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ
 • ФОРМИРАНЕ НА КРИТИЧНО ОТНОШЕНИЕ КЪМ ИЗТОЧНИЦИТЕ НА ИНФОРМАЦИЯ У СТУДЕНТИТЕ
 • ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ
  • ТАКСОНОМИЯ ЗА ЦИФРОВА И ИНФОРМАЦИОННА ГРАМОТНОСТ НА УНИВЕРСИТЕТА ОКСФОРД БРУКС ВЪВ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • ИНФОРМАЦИОННАТА ГРАМОТНОСТ В ПРОГРАМИТЕ ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ НА УНИВЕРСИТЕТИТЕ ВЪВ ФИНЛАНДИЯ
  • СТАНДАРТИ ЗА ИНФОРМАЦИОННА ГРАМОТНОСТ НА ШВЕЙЦАРИЯ
  • THE CITATION COMPASS – ОНЛАЙН ИНСТРУМЕНТ С УКАЗАНИЯ ЗА КОРЕКТНО ЦИТИРАНЕ

Брой 2. МОДЕЛИ НА ПУБЛИЧНО ФИНАНСИРАНЕ НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ. НОВА ПРОГРАМА НА ЕС ЗА РАЗВИТИЕ НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ

Съдържание:

Изтегли

 • ФИНАНСИРАНЕ НА УНИВЕРСИТЕТИТЕ В ЕВРОПА
  • МОДЕЛИ НА ДЪРЖАВНО ФИНАНСИРАНЕ
  • ПРИЛАГАНЕ НА ФОРМУЛА ПРИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИТЕ СУБСИДИИ
 • ПАРАМЕТРИ И КРИТЕРИИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ В ШВЕЙЦАРИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ (АНГЛИЯ), НИДЕРЛАНДИЯ, ФИНЛАНДИЯ И ШВЕЦИЯ
 • МОДЕЛИ НА ФИНАНСИРАНЕ В ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ НА ЕС
  • БЕЛГИЯ (ФЛАМАНДСКА ОБЩНОСТ)
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ (АНГЛИЯ)
  • ГЕРМАНИЯ (МОДЕЛ НА ПРОВИНЦИЯ БЕРЛИН)
  • ДАНИЯ
  • ЛАТВИЯ
  • НИДЕРЛАНДИЯ
  • НОРВЕГИЯ
  • РУМЪНИЯ
  • ФИНЛАНДИЯ
  • ЧЕХИЯ
 • ФИНАНСИРАНЕ НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ В ЩАТА НЕВАДА, САЩ
 • МОДЕЛЪТ НА ХОНКОНГ
 • ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ
  • СЪОБЩЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ (Брюксел, 30.05.2017 г.)
   1. НОВ ТЛАСЪК ЗА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ В ЕС
   2. ПРИОРИТЕТИ ЗА ДЕЙСТВИЕ
   3. ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ПОМОЩТА ОТ ЕС ЗА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ
   4. ЗАКЛЮЧЕНИЯ И СЛЕДВАЩИ СТЪПКИ

Брой 1. ФОРМИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА СЪВРЕМЕННИЯ МЛАД УЧЕН: ПОДХОДИ И ПРАКТИКИ

Съдържание:

Изтегли

 • НОВИ СТИМУЛИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ЗА ДОКТОРАНТСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ В ЕВРОПА
 • ТРАДИЦИОННИ И СЪВРЕМЕННИ ПОДХОДИ В МЕТОДОЛОГИЯТА НА НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ
 • ПЕДАГОГИКА НА НАУЧНОТО РЪКОВОДСТВО
 • ПОДХОДИ И ПРАКТИКИ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА АКАДЕМИЧНАТА ДЕЙНОСТ
 • МУЛТИМЕДИЙНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА НАУЧЕН ТЕКСТ
 • РАМКА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА УЧЕНИЯ
 • ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ
  • ПРИНЦИПИ ЗА ИНОВАТИВНО ОБУЧЕНИЕ НА ДОКТОРАНТИ
  • ПОЛИТИКА ЗА НАУЧНО РЪКОВОДСТВО НА ДОКТОРАНТИ В ШВЕЦИЯ
  • ИНИЦИАТИВАТА "ЛЯТНА ШКОЛА ЗА СТУДЕНТИ - ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ" В АВСТРАЛИЯ