Съдържание на страницата информационен бюлетин INFOсвят

INFOсвят

Тримесечният информационен бюлетин разпространява информация за развитието, иновациите, добрите практики и постиженията в образованието, обучението, науката и изследователското пространство.

От 2018 г. бюлетинът е със СВОБОДЕН ДОСТЪП.


Издания на INFOсвят по години

Висше образование и наука

Моля, изберете година

Училищно образование и младеж

Моля, изберете година

Архив (общ, преди 2011)

Моля, изберете година


Висше образование и наука, 2015

Брой 4. ИЗМЕРВАНЕ НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ. СИСТЕМИ ЗА ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА НАУЧНАТА ПРОДУКЦИЯ

Съдържание:

Изтегли

 • Измерване на научноизследователската дейност. Системи за оценка на качеството на научната продукция
  • СЪВРЕМЕННИ КОНЦЕПЦИИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ И ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА НАУЧНАТА ПРОДУКЦИЯ
  • ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВО И ОЦЕНЯВАНЕ НА НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ
  • ОЦЕНЯВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
  • РАЗБИРАНЕ ЗА КОЛИЧЕСТВЕНА ОЦЕНКА НА НАУЧНАТА ПРОДУКЦИЯ
  • ИНФОРМАЦИОННИ СТРУКТУРИ ЗА АНАЛИЗИРАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ В ОБЛАСТТА НА НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ, ПРЕПОДАВАНЕТО И УЧЕНЕТО
 • Представяме Ви
  • МЕТОДИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ И ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ В АВСТРИЯ
  • ВЪВЕЖДАНЕ НА СИСТЕМА ЗА ОЦЕНКА НА НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ В УНИВЕРСИТЕТА „ХАЙНРИХ ХАЙНЕ” В ДЮСЕЛДОРФ, ГЕРМАНИЯ
 • Цифри и факти
  • ПАТЕНТИ И КАЧЕСТВО НА НАУЧНАТА ПРОДУКЦИЯ

Брой 3. ПРЕДПОСТАВКИ И ОЦЕНЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ

Съдържание:

Изтегли

 • Предпоставки и оценяване на качеството на висшето образование
  • СТАНДАРТИ И НАСОКИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВО В ЕВРОПЕЙСКОТО ПРОСТРАНСТВО ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕПРОЦЕС
  • РОЛЯ НА УПРАВИТЕЛНИТЕ ОРГАНИ НА ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА В КОНТРОЛА НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО
  • КРИТИЧНОТО МИСЛЕНЕ КАТО ИНДИКАТОР ЗА КАЧЕСТВО НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ
  • НАСОКИ ЗА ФОРМУЛИРАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧЕНЕТО
  • РОЛЯ НА ТЕХНОЛОГИИТЕ В ПОДОБРЯВАНЕ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ
  • ВРЪЗКАТА КАЧЕСТВО – ОБЕДИНЯВАНЕ НА ИНСТИТУЦИИ ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ
 • Представяме Ви
  • ПРАКТИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО НА СЪВЕТА ЗА КАЧЕСТВО НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ НА ЩАТА ОНТАРИО ЗА ОЦЕНЯВАНЕ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО
  • КАЧЕСТВОТО НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ В АВСТРИЯ ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА АВСТРИЙСКАТА ИНДУСТРИЯ

Брой 2. ГЛОБАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ ИЗМЕРЕНИЯ НА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯТА ВЪВ ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ

Съдържание:

Изтегли

 • ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ НА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯТА ВЪВ ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ
 • СЪСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ НА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯТА ВЪВ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА В ГЕРМАНИЯ
 • КОДЕКС ЗА ГЕРМАНСКИТЕ ПРОЕКТИ ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ЧУЖБИНА
 • РЪКОВОДСТВО ЗА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА НА УНИВЕРСИТЕТА ГРИФИТ, АВСТРАЛИЯ
 • НЯКОИ АСПЕКТИ НА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯТА ВЪВ ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ ВЪВ ФРАНЦИЯ
 • РАЗБИРАНЕ ЗА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯТА ВЪВ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА НА АМЕРИКАНСКИЯ СЪВЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЕ
 • ПРЕДУПРЕДИТЕЛНИТЕ ЗНАЦИ НА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯТА
 • МИТОВЕ И ПОГРЕШНИ СХВАЩАНИЯ ЗА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯТА И ГЛОБАЛИЗАЦИЯТА ВЪВ ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ
 • РЕЙНСКО-ВЕСТФАЛСКИ ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ААХЕН – ИНТЕРНАЦИОНАЛНОТО ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ КАТО ГЛОБАЛЕН ИГРАЧ
 • ИНТЕРНАЦИОНАЛЕН ПРОФИЛ НА ВИЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ
 • ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ В ЕВРОПА
 • В УСЛУГА НА ОБРАЗОВАНИЕТО

Брой 1. ПОДГОТОВКА, ПРОДЪЛЖАВАЩА КВАЛИФИКАЦИЯ И КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ КАДРИ В ЕВРОПА

Съдържание:

Изтегли

 • ПОДГОТОВКА И ПРОДЪЛЖАВАЩА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ КАДРИ В ЕВРОПА
 • ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПОДГОТОВКАТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ КАДРИ В НЯКОИ ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ И ЗНАЧЕНИЕТО ИМ ЗА КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ
 • ПОДГОТОВКА, ПРОДЪЛЖАВАЩА КВАЛИФИКАЦИЯ И КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ КАДРИ В АВСТРИЯ
 • РЕЗУЛТАТИ И ИЗВОДИ НА РАБОТНАТА ГРУПА ЗА УЧИЛИЩНАТА ПОЛИТИКА КЪМ ГЕНЕРАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА НА ЕК
 • ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПОДГОТОВКАТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ КАДРИ В БЕЛГИЯ (ФРЕНСКА ОБЩНОСТ)
 • ПОДГОТОВКА, ПРОДЪЛЖАВАЩА КВАЛИФИКАЦИЯ И КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ КАДРИ В ГЕРМАНИЯ
 • ПОДГОТОВКА И ПРОДЪЛЖАВАЩА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ КАДРИ В ШВЕЙЦАРИЯ