Съдържание на страницата информационен бюлетин INFOсвят

INFOсвят

Тримесечният информационен бюлетин разпространява информация за развитието, иновациите, добрите практики и постиженията в образованието, обучението, науката и изследователското пространство.

От 2018 г. бюлетинът е със СВОБОДЕН ДОСТЪП.


Издания на INFOсвят по години

Висше образование и наука

Моля, изберете година

Училищно образование и младеж

Моля, изберете година

Архив (общ, преди 2011)

Моля, изберете година


Училищно образование и младеж, 2018

Брой 4. ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО НА СЪВРЕМЕННОТО ОБРАЗОВАНИЕ - ЦИФРОВАТА КОМПЕТЕНТНОСТ НА ПЕДАГОЗИТЕ

Съдържание:

Изтегли

 • ЕВРОПЕЙСКА РАМКА ЗА ЦИФРОВАТА КОМПЕТЕНТНОСТ НА ПЕДАГОЗИТЕ
 • МЕЖДУНАРОДНИ СТЪПКИ КЪМ ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦИЯ В ОБРАЗОВАНИЕТО
 • ПРОЕКТЪТ MENTEP–ОБУЧЕНИЕ НА УЧИТЕЛИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ЦИФРОВА КОМПЕТЕНТНОСТ
 • ЦИФРОВИ УМЕНИЯ НА ОБУЧИТЕЛИТЕ ЗА РАБОТА С МЛАДЕЖТА
 • ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ
  • МОДЕЛЪТ „ЦИФРОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ ЗА ПЕДАГОЗИТЕ” В АВСТРИЯ
  • ОБЩА РАМКА ЗА ЦИФРОВАТА КОМПЕТЕНТНОСТ НА УЧИТЕЛИТЕ В ИСПАНИЯ
  • ПРОФЕСИОНАЛНА ЦИФРОВА КОМПЕТЕНТНОСТ НА УЧИТЕЛИТЕ В НОРВЕГИЯ

Брой 3. УЧИЛИЩЕТО В ОБЩНОСТТА И ОБЩНОСТТА ЗА УЧИЛИЩЕТО

Съдържание:

Изтегли

 • ТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВИ НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО МЕЖДУ УЧИЛИЩЕТО И ОБЩЕСТВОТО
 • УЧИЛИЩЕТО КАТО ЦЕНТЪР В ОБЩНОСТТА – ОТГОВОР НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА СЪВРЕМИЕТО
 • УЧИЛИЩАТА КАТО ОБЩНОСТНИ ЦЕНТРОВЕ – ВИЗИЯТА НА ЩАТА ЮЖНА АВСТРАЛИЯ
 • СИЛНИТЕ СТРАНИ НА МЕСТНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ МРЕЖИ ПО ПРИМЕРА НА ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ РЕГИОН РАВЕНСБУРГ, ГЕРМАНИЯ
 • АНГАЖИРАНЕ НА СЕМЕЙСТВОТО И ОБЩНОСТТА С РАЗВИТИЕТО НА УЧИЛИЩЕТО В УЕЛС
 • ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ
  • РАМКОВИ УСЛОВИЯ ЗА УСПЕШНО СЪТРУДНИЧЕСТВО НА ЦЕЛОДНЕВНОТО УЧИЛИЩЕ В СЕВЕРЕН РЕЙН-ВЕСТФАЛИЯ, ГЕРМАНИЯ
  • ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ЕФЕКТИВНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА УЧИЛИЩНИТЕ ПРОСТРАНСТВА В ЩАТА НОВА СКОТИЯ, КАНАДА

Брой 2. ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ – ПОЛИТИКИ И ПРАКТИКИ

Съдържание:

Изтегли

 • КОНЦЕПЦИЯ ЗА ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ
 • ПОДХОДИ КЪМ ГРАЖДАНСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО УЧЕБНО ВРЕМЕ
 • АНАЛОГИИ И КОНТРАСТИ МЕЖДУ НАЦИОНАЛНИТЕ УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ПО ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ В ЕВРОПА
 • ГРАЖДАНСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ В НАЦИОНАЛНИТЕ УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ЗА УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ
 • ОЦЕНЯВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ПО ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ
 • ПРАКТИКИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЕФЕКТИВНО ГРАЖДАНСКО ОБУЧЕНИЕ В УЧИЛИЩЕ
 • ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ
  • ПОЛИТИЧЕСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ В АВСТРИЯ
  • ОБРАЗОВАНИЕТО ЗА ДЕМОКРАЦИЯ КАТО ЧАСТ ОТ ПОЛИТИЧЕСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ В ПРОВИНЦИЯ СЕВЕРЕН РЕЙН-ВЕСТФАЛИЯ, ГЕРМАНИЯ
 • ПРИЛОЖЕНИЕ: КОДОВЕ НА СТРАНИТЕ

Брой 1. КАЧЕСТВЕНОТО УЧИЛИЩНО ХРАНЕНЕ - ИНВЕСТИЦИЯ В БЪДЕЩЕТО

Съдържание:

Изтегли

 • НАЦИОНАЛНИТЕ ПОЛИТИКИ ЗА УЧИЛИЩНАТА ХРАНА В ЕС, НОРВЕГИЯ И ШВЕЙЦАРИЯ
 • ОБОБЩЕНИЕ НА ОГРАНИЧЕНИЯТА И ЗАБРАНИТЕ ПО ДЪРЖАВИ
 • РАМКОВИТЕ УСЛОВИЯ НА УЧИЛИЩНОТО ХРАНЕНЕ СПОРЕД СТАНДАРТИТЕ ЗА КАЧЕСТВО НА ГЕРМАНСКОТО ДРУЖЕСТВО ПО ВЪПРОСИТЕ НА ХРАНЕНЕТО
 • СТАНДАРТИТЕ ЗА ХРАНЕНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ В АНГЛИЯ
 • ХРАНЕНЕТО ВЪВ ФИНЛАНДСКИТЕ УЧИЛИЩА
 • ОБЯДЪТ В ЯПОНСКИТЕ УЧИЛИЩА
 • ЗНАЧЕНИЕ НА ГРАДИНАРСТВОТО В УЧИЛИЩЕ ЗА ЗДРАВЕТО, СОЦИАЛНОТО РАЗВИТИЕ И УСПЕХА НА УЧЕНИЦИТЕ
 • ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ
  • ИНИЦИАТИВАТА „НАШИЯТ УЧИЛИЩЕН БЮФЕТ” В АВСТРИЯ
  • ПЛАТФОРМАТА MYPLATE НА АМЕРИКАНСКИЯ ДЕПАРТАМЕНТ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО В ПОДКРЕПА НА ЗДРАВОСЛОВНОТО ХРАНЕНЕ