Съдържание на страницата информационен бюлетин INFOсвят

INFOсвят

Тримесечният информационен бюлетин разпространява информация за развитието, иновациите, добрите практики и постиженията в образованието, обучението, науката и изследователското пространство.

От 2018 г. бюлетинът е със СВОБОДЕН ДОСТЪП.


Издания на INFOсвят по години

Висше образование и наука

Моля, изберете година

Училищно образование и младеж

Моля, изберете година

Архив (общ, преди 2011)

Моля, изберете година


Училищно образование и младеж, 2013

Брой 4. ДУАЛНА СИСТЕМА В ПРОФЕСИОНАЛНОТО УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ

Съдържание:

Изтегли

 • ОБУЧЕНИЕ С ПРАКТИКА (ЧИРАКУВАНЕ) - ДУАЛНАТА СИСТЕМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ В АВСТРИЯ
 • ДУАЛНАТА СИСТЕМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ В ГЕРМАНИЯ
 • ДУАЛНО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ В ШВЕЙЦАРИЯ
 • ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ВЪВ ФРЕНСКАТА ОБЩНОСТ НА БЕЛГИЯ
 • ПОЛАГАНЕ НА ОСНОВИТЕ НА ДУАЛНАТА СИСТЕМА В ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ В ИСПАНИЯ
 • СИСТЕМАТА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ ВЪВ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
 • РЕФОРМА НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРЗОВАНИЕ В ПОЛША
 • СИСТЕМАТА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ В ХОЛАНДИЯ
 • ДУАЛНАТА СИСТЕМА В ГЕРМАНИЯ - МОДЕЛ ЗА ТРАНСФЕР В ЧУЖБИНА?
 • КОМЮНИКЕ ОТ БРЮЖ ОТНОСНО ЗАСИЛВАНЕТО НА ЕВРОПЕЙСКОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ ЗА ПЕРИОДА 2011—2020 ГОДИНА
 • УСПЕШНИЯТ МОДЕЛ НА ДУАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ В ГЕРМАНИЯ
 • ЧИРАКУВАНЕТО - ИЗГРАЖДАНЕ НА МОСТ МЕЖДУ ОБУЧЕНИЕТО И РАБОТНОТО МЯСТО
 • ПРЕДПРИЯТИЯ, ПРЕДЛАГАЩИ ОБУЧЕНИЕ В ПОДКРЕПА НА ТЕХНОЛОГИЧНИТЕ ИНОВАЦИИ ПРЕЗ 2008 ГОДИНА

Брой 3. ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Съдържание:

Изтегли

 • НАЦИОНАЛНИ СТРАТЕГИИ И ИНИЦИАТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В ЕВРОПА
 • СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ПЛАНОВЕ ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В ЕВРОПА
 • ОЦЕНЯВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ В УЧИЛИЩАТА В ЕВРОПА
 • ПОДГОТОВКА НА УЧИТЕЛИТЕ ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ В ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРАНИ
 • ИЗВЪНКЛАСНИ ФИЗИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И СПОРТ
 • ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА „МОЯТА СПОРТНА ПЛОЩАДКА” В ПОЛША
 • ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПОДКРЕПА НА СПОРТА В УЧИЛИЩАТА И СЪТРУДНИЧЕСТВОТО ИМ СЪС СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ В БЕРЛИН
 • МЛАДЕЖТА ТРЕНИРА ЗА ОЛИМПИАДАТА
 • ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО МИНИМАЛНО УЧЕБНО ВРЕМЕ ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ В ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В ЕВРОПА ПРЕЗ 2012-2013 УЧЕБНА ГОДИНА
 • НАЦИОНАЛНИ СТРАТЕГИИ И ШИРОКОМАЩАБНИ ИНИЦИАТИВИ ЗА ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ В ЕВРОПА, 2011-2012 ГОДИНА

Брой 2. ИНВЕСТИРАНЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Съдържание:

Изтегли

 • ЧАСТНИ СОЦИАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ И ФИЛАНТРОПИЯ В ПОДКРЕПА НА ОБРАЗОВАНИЕТО
 • МЕРКИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ В РЕГИОН ААХЕН, ГЕРМАНИЯ
 • НОВ ПОДХОД ЗА ИНВЕСТИРАНЕ В ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ УЧИЛИЩА В ЛОНДОН
 • УЧАСТИЕ НА РОДИТЕЛИТЕ В УЧИЛИЩНИЯ ЖИВОТ И КРЪГЛА МАСА ЗА ПАРТНЬОРСТВО В ОБРАЗОВАНИЕТО В КАНАДСКАТА ПРОВИНЦИЯ ОНТАРИО
 • "ИНВЕСТИРАНЕ В ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ФИНАНСОВО ОГРАМОТЯВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ В ОНТАРИО"
 • СЪЗДАВАНЕ НА РАБОТНИ МЕСТА ЧРЕЗ ИНВЕСТИРАНЕ В УЧИЛИЩАТА В САЩ
 • АВСТРИЙСКИ УЧИЛИЩА ЮНЕСКО

Брой 1. ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНО ХРАНЕНЕ В УЧИЛИЩАТА

Съдържание:

Изтегли

 • ПОЛИТИКИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА УЧИЛИЩНОТО ХРАНЕНЕ В СВЕТА
 • ОЦЕНЯВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА СХЕМА ЗА ПРЕДЛАГАНЕ НА ПЛОДОВЕ В УЧИЛИЩАТА
 • УЧИЛИЩНО ХРАНЕНЕ ВЪВ ФИНЛАНДИЯ
 • УЧИЛИЩНОТО ХРАНЕНЕ В ГЕРМАНИЯ
 • ПОЛИТИКА ЗА УЧИЛИЩНОТО ХРАНЕНЕ ВЪВ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
 • ОБУЧЕНИЕТО ПО ЗДРАВОСЛОВНО ХРАНЕНЕ В ОСНОВНИТЕ УЧИЛИЩА НА КАНАДСКАТА ПРОВИНЦИЯ ОНТАРИО
 • ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ПРОЕКТА „ГОЛЯМОТО ХРАНЕНЕ” В ШОТЛАНДИЯ
 • УЧИЛИЩНАТА ХРАНА В ШОТЛАНДИЯ
 • ИЗСЛЕДВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ХРАНАТА ИЗВЪН УЧИЛИЩЕ В ШОТЛАНДИЯ
 • НАДНОРМЕНО ТЕГЛО И ЗАТЛЪСТЯВАНЕ ПРИ ДЕЦАТА В ГЕРМАНИЯ