Съдържание на страницата информационен бюлетин INFOсвят

INFOсвят

Тримесечният информационен бюлетин разпространява информация за развитието, иновациите, добрите практики и постиженията в образованието, обучението, науката и изследователското пространство.

От 2018 г. бюлетинът е със СВОБОДЕН ДОСТЪП.


Издания на INFOсвят по години

Висше образование и наука

Моля, изберете година

Училищно образование и младеж

Моля, изберете година

Архив (общ, преди 2011)

Моля, изберете година


Училищно образование и младеж, 2012

Брой 4. ОБУЧЕНИЕТО И КВАЛИФИКАЦИЯТА ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Съдържание:

Изтегли

 • ОБУЧЕНИЕТО ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В ЕВРОПА. НАЦИОНАЛНИ СТРАТЕГИИ, УЧЕБНИ ПРОГРАМИ И РЕЗУЛТАТИ
 • ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ В ЕВРОПА. ПРИМЕРИ ЗА ДОБРИ ПРАКТИКИ
 • ОБУЧЕНИЕТО ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И РАЗВИТИЕТО НА ЖИЗНЕНИТЕ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ У МЛАДИТЕ ХОРА
 • КВАЛИФИКАЦИЯТА НА УЧИТЕЛИТЕ – ВАЖЕН ФАКТОР ЗА УСПЕХА В ОБУЧЕНИЕТО ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО
 • УСТОЙЧИВИ УЧЕНИЧЕСКИ ФИРМИ В ГЕРМАНИЯ
 • ПРОЕКТЪТ „БИЗНЕС@УЧИЛИЩЕ”
 • ЕФЕКТЪТ ОТ ОБУЧЕНИЕТО ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В ДАНИЯ
 • ЕФЕКТЪТ ОТ ОБУЧЕНИЕТО ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В ДАНИЯ
 • ОРГАНИЗАЦИЯ НА МРЕЖАТА ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО (NFTE) В ИРЛАНДИЯ И БЕЛГИЯ
 • ФОРМИРАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ ДУХ В СРЕДНИТЕ УЧИЛИЩА НА КАНАДСКАТА ПРОВИНЦИЯ КВЕБЕК

Брой 3. НАЦИОНАЛНИ ПОЛИТИКИ И ПРАКТИКИ ЗА ОБУЧЕНИЕТО ПО ПРИРОДНИ НАУКИ В ЕВРОПА

Съдържание:

Изтегли

 • ОЦЕНЯВАНЕ НА УЧЕБНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ПО ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ - МЕЖДУНАРОДНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ PISA И TIMSS
 • СТРАТЕГИИ И ПОЛИТИКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ПРИРОДНИ НАУКИ
 • ОРГАНИЗАЦИЯ И СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ПРОГРАМИ
 • ОЦЕНЯВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ПО ПРИРОДНИ НАУКИ
 • ПОДОБРЯВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО НА УЧИТЕЛИТЕ ПО ПРИРОДНИ НАУКИ
 • НОВИ ИНФОРМАЦИОННИ ПРОДУКТИ НА НАЦИД

Брой 2. УЧИЛИЩНИ БИБЛИОТЕКИ

Съдържание:

Изтегли

 • Училищни библиотеки
  • НОВАТА РОЛЯ НА УЧИЛИЩНИТЕ БИБЛИОТЕЧНИ И ИНФОРМАЦИОННИ ЦЕНТРОВЕ В ЕВРОПА
  • УЧИЛИЩНИТЕ БИБЛИОТЕКИ В ЕВРОПА
  • НАПРАВЛЯВАНО ПРОУЧВАНЕ: УЧИЛИЩНИТЕ БИБЛИОТЕКИ ПРЕЗ ДВАДЕСЕТ И ПЪРВИ ВЕК
  • ПРИЛОЖЕНИЕ НА НОВАТА ТЕХНОЛОГИЯ PINTEREST В БИБЛИОТЕКИТЕ
  • ФАКТОРИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА РАБОТАТА НА УЧИЛИЩНИТЕ БИБЛИОТЕКИ ВЪВ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • СТАНДАРТИ ЗА РАБОТА НА УЧИЛИЩНИТЕ БИБЛИОТЕКИ В ПОЛША
  • ЦЯЛА ПОЛША ЧЕТЕ НА ДЕЦАТА
  • ПРЕПОРЪКИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩНИТЕ БИБЛИОТЕКИ В ЧЕХИЯ
  • ДИГИТАЛНИ УЧИЛИЩНИ БИБЛИОТЕКИ В ШВЕЙЦАРИЯ
  • УЧИЛИЩНИТЕ БИБЛИОТЕКИ В БЕРЛИН
  • ВИСОКОЕФЕКТИВНИ ПРОГРАМИ ЗА УЧИЛИЩНИ БИБЛИОТЕКИ В ЩАТА КОЛОРАДО, САЩ
 • Представяме ви
  • НАСОКИ НА ИФЛА/ЮНЕСКО ЗА УЧИЛИЩНИТЕ БИБЛИОТЕКИ
  • ГЕРМАНСКАТА ПРОГРАМА “SPIRALCURRICULUM” – МОДЕЛ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ БИБЛИОТЕКИТЕ И УЧИЛИЩАТА
  • МУЛТИМЕДИЙНА УЧИЛИЩНА БИБЛИОТЕКА
 • Цифри и факти
  • ПРОУЧВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩНИТЕ БИБЛИОТЕКИ В САЩ
  • ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЕМА НА КОЛЕКЦИИТЕ В УЧИЛИЩНИТЕ БИБЛИОТЕКИ В САЩ ПРЕЗ ПЕРИОДА 2007-2010 година
  • ВНЕДРЕНИ ТЕХНОЛОГИИ В УЧИЛИЩНИТЕ БИБЛИОТЕКИ В САЩ ПРЕЗ ПЕРИОДА 2007-2010 година
  • ИНДИВИДУАЛНИ И ГРУПОВИ ПОСЕЩЕНИЯ В УЧИЛИЩНИТЕ БИБЛИОТЕКИ В САЩ ПРЕЗ ПЕРИОДА 2007-2010 година
  • УЧИЛИЩНИТЕ БИБЛИОТЕКИ В БЕРЛИН ПРЕЗ 2012 ГОДИНА
 • НОВИ ИНФОРМАЦИОННИ ПРОДУКТИ НА НАЦИД

Брой 1. МОДЕЛИ НА УПРАВЛЕНИЕ В УЧИЛИЩАТА

Съдържание:

Изтегли

 • Модели на управление в училищата
  • ЛОСТОВЕ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА УЧИЛИЩНОТО РЪКОВОДСТВО
  • МОДЕЛИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА УЧИЛИЩАТА В АНГЛИЯ
  • УПРАВЛЕНИЕ НА АЛТЕРНАТИВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В АНГЛИЯ
  • ИНОВАЦИОНЕН ПОДХОД КЪМ РЪКОВОДСТВОТО НА УЧИЛИЩНАТА СИСТЕМА ВЪВ ФЛАМАНДСКАТА ОБЩНОСТ НА БЕЛГИЯ
  • КАКВО Е НЕОБХОДИМО НА УЧИЛИЩНИТЕ ДИРЕKТОРИ В ГЕРМАНИЯ, ЗА ДА СА ДОБРИ РЪКОВОДИТЕЛИ
  • СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ УЧИЛИЩА В САЩ
  • ПРИЛАГАНЕ НА КОНСТИТУЦИОНЕН МОДЕЛ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА УЧИЛИЩЕ
  • УПРАВЛЕНСКИ ИНИЦИАТИВИ ЗА ПРИОБЩАВАЩО ОБУЧЕНИЕ ВЪВ ФИНЛАНДИЯ
 • Представяме ви
  • УЧИЛИЩАТА ПРЕЗ 21 ВЕК
  • ПОДОБРЯВАНЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ ЗА 21 ВЕК:
  • СЕДЕМ ПРИНЦИПА ЗА МОДЕРНО И ЕФЕКТИВНО УЧИЛИЩНО УПРАВЛЕНИЕ
  • НОВИ РАЗПОРЕДБИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА УЧИТЕЛИ И ДИРЕКТОРИ В ДЪРЖАВНО СУБСИДИРАНИТЕ УЧИЛИЩА В АНГЛИЯ
  • УЧИЛИЩЕ НА БЪДЕЩЕТО
 • НОВИ ИНФОРМАЦИОННИ ПРОДУКТИ НА НАЦИД