Официален сайт на НАЦИД

  1. Официалният сайт използва nacid.bg

    Домейнът nacid.bg принадлежи на Националния център за информация и документация.

  2. Защитените уебсайтове използват HTTPS

    Заключване или https:// означава, че сте се свързали безопасно с уебсайта nacid.bg Споделяйте чувствителна информация само на официални, защитени уебсайтове.
Структура

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР

Адрес бул. „Д-р Г.М. Димитров” 52 А
1125 София

ел.поща vcankova@nacid.bg

телефон (+359 2) 817 38 25

Факс (+359 2) 971 31 20

Работно време Всеки работен ден от 09:00 до 17:30 ч. с изключение на официалните празници

Дирекция АФСДУС

Адрес бул. „Д-р Г.М. Димитров” 52 А
1125 София

ел.поща ivanka.koteva@nacid.bg

телефон (+359 2) 817 38 26

Факс (+359 2) 971 31 20

Работно време Всеки работен ден от 09:00 до 17:30 ч. с изключение на официалните празници

Дирекция АПРП

Адрес бул. „Д-р Г.М. Димитров” 52 А
1125 София

ел.поща tonev@nacid.bg

телефон (+359 2) 817 38 62

Факс (+359 2) 971 31 20

Работно време Всеки работен ден от 09:00 до 17:30 ч. с изключение на официалните празници

Център за административно обслужване (фронтофис)

Адрес бул. „Д-р Г.М. Димитров” 50
1125 София

телефон (+359 2) 817 38 31
(+359 2) 817 38 36
(+359 2) 817 38 49

мобилен (+359) 0700 44 849 (инфоцентър)
Телефонно обаждане – на цената на градски разговор от цялата страна.
От мобилни телефони – по стандартната тарифа на съответния мобилен оператор.

Работно време Всеки работен ден с изключение на официалните празници
от 08:00 до 18:30 ч. без прекъсване за почивки

Дирекция ИДУОД

Адрес бул. „Д-р Г.М. Димитров” 52 А
1125 София

ел.поща maya.dimitrova@nacid.bg

телефон (+359 2) 817 38 55

Факс (+359 2) 971 31 20

Работно време Всеки работен ден от 09:00 до 17:30 ч. с изключение на официалните празници

Център за административно обслужване (фронтофис)

Адрес бул. „Д-р Г.М. Димитров” 50
1125 София

телефон (+359 2) 817 38 31
(+359 2) 817 38 36
(+359 2) 817 38 49

мобилен (+359) 0700 44 849 (инфоцентър)
Телефонно обаждане – на цената на градски разговор от цялата страна.
От мобилни телефони – по стандартната тарифа на съответния мобилен оператор.

Работно време Всеки работен ден с изключение на официалните празници
от 08:00 до 18:30 ч. без прекъсване за почивки

Дирекция ИОАСНД

Адрес бул. „Д-р Г.М. Димитров” 52 А
1125 София

ел.поща rumyana.uzunova@nacid.bg

телефон (+359 2) 817 38 67

Факс (+359 2) 971 31 20

Работно време Всеки работен ден от 09:00 до 17:30 ч. с изключение на официалните празници

Център за административно обслужване (фронтофис)

Адрес бул. „Д-р Г.М. Димитров” 50
1125 София

телефон (+359 2) 817 38 31
(+359 2) 817 38 36
(+359 2) 817 38 49

мобилен (+359) 0700 44 849 (инфоцентър)
Телефонно обаждане – на цената на градски разговор от цялата страна.
От мобилни телефони – по стандартната тарифа на съответния мобилен оператор.

Работно време Всеки работен ден с изключение на официалните празници
от 08:00 до 18:30 ч. без прекъсване за почивки

Дирекция НТПБ

Адрес бул. „Д-р Г.М. Димитров” 50
1125 София

ел.поща kr.ilieva@nacid.bg

телефон (+359 2) 817 38 40

Факс (+359 2) 971 31 20

Работно време Всеки работен ден от 08:00 до 18:30 ч. с изключение на официалните празници

Център за административно обслужване (фронтофис)

Адрес бул. „Д-р Г.М. Димитров” 50
1125 София

телефон (+359 2) 817 38 31
(+359 2) 817 38 36
(+359 2) 817 38 49

мобилен (+359) 0700 44 849 (инфоцентър)
Телефонно обаждане – на цената на градски разговор от цялата страна.
От мобилни телефони – по стандартната тарифа на съответния мобилен оператор.

Работно време Всеки работен ден с изключение на официалните празници
от 08:00 до 18:30 ч. без прекъсване за почивки