Официален сайт на НАЦИД

  1. Официалният сайт използва nacid.bg

    Домейнът nacid.bg принадлежи на Националния център за информация и документация.

  2. Защитените уебсайтове използват HTTPS

    Заключване или https:// означава, че сте се свързали безопасно с уебсайта nacid.bg Споделяйте чувствителна информация само на официални, защитени уебсайтове.
Нормативна уредба

Отчети за изпълнението на бюджета

Месечен отчет към 31.10.2023 г.:

BR_31_10_2023.pdf

BR_31_10_2023_EF.pdf

Месечен отчет към 30.09.2023 г.:

BR_30_09_2023.pdf

BR_30_09_2023_EF.pdf

Месечен отчет към 31.08.2023 г.:

BR_31_08_2023.pdf

BR_31_08_2023_EF.pdf

Месечен отчет към 31.07.2023 г.:

BR_31_07_2023.pdf

BR_31_07_2023_EF.pdf

Месечен отчет към 30.06.2023 г.:

BR_30_06_2023.pdf

BR_30_06_2023_EF.pdf

Месечен отчет към 31.05.2023 г.:

BR_31_05_2023.pdf

BR_31_05_2023_EF.pdf

Месечен отчет към 30.04.2023 г.:

BR_30_04_2023.pdf

BR_30_04_2023_EF.pdf

Месечен отчет към 31.03.2023 г.:

BR_31_03_2023.pdf

BR_31_03_2023_ЕF.pdf

Месечен отчет към 28.02.2023 г.:

BR_28_02_2023.pdf

BR_28_02_2023_EF.pdf

Месечен отчет към 31.01.2023 г.:

BR_31_1_2023.pdf

BR_31_01_2023_EF.pdf