Официален сайт на НАЦИД

  1. Официалният сайт използва nacid.bg

    Домейнът nacid.bg принадлежи на Националния център за информация и документация.

  2. Защитените уебсайтове използват HTTPS

    Заключване или https:// означава, че сте се свързали безопасно с уебсайта nacid.bg Споделяйте чувствителна информация само на официални, защитени уебсайтове.
Декларации по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ)

Адриана Хаджиева
Ася Петрунова-Червенова - не *
Боряна Янакиева - не *
Вержиния Попова - не *
Виолета Машиах
Даниела Йосифова
Диана Славчева - не *
Диана Тодорова - не *
Димитър Евтимов
Добринка Корсакова
Ива Тодорова - не *
Йоанна Терзиева
Камелия Велчева - не *
Костадин Тонев - не *
Красимир Кисьов
Красимира Илиева
Миглена Миткова-Ангелова
Светла Стаменова
Снежана Стаматова