Официален сайт на НАЦИД

  1. Официалният сайт използва nacid.bg

    Домейнът nacid.bg принадлежи на Националния център за информация и документация.

  2. Защитените уебсайтове използват HTTPS

    Заключване или https:// означава, че сте се свързали безопасно с уебсайта nacid.bg Споделяйте чувствителна информация само на официални, защитени уебсайтове.
Декларации по чл. 49 от Закона за противодействие на корупцията (ЗПК)и по чл. 35 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество (ЗПКОНПИ)

Адриана Хаджиева
Ася Петрунова-Червенова
Боряна Янакиева
Васил Михайлов
Вержиния Попова
Виолета Машиах
Гергина Теофилова
Даниела Йосифова
Десислава Минчева
Диана Василева
Диана Славчева
Диана Тодорова
Димитър Евтимов
Добринка Корсакова
Елена Николова
Ива Тодорова
Йоанна Терзиева
Йордан Илиев
Камелия Велчева
Кирилка Кирова
Костадин Тонев
Красимир Кисьов
Красимира Илиева
Кремена Коларова
Маргарита Стойчева
Мария Бързакова
Мария Димова
Мария-Тереза Иванова
Миглена Игнатова
Миглена Котова
Миглена Миткова-Ангелова
Милен Михайлов
Нина Димитрова
Петър Грозданов
Полина Петкова
Росица Петкова
Румяна Узунова
Светла Стаменова
Силвия Медникарова-Маркова
Снежана Стаматова
Станислава Момчилова
Стела Славчева
Стефка Григорова
Цветелина Божкова
Цветелина Накова