Официален сайт на НАЦИД

 1. Официалният сайт използва nacid.bg

  Домейнът nacid.bg принадлежи на Националния център за информация и документация.

 2. Защитените уебсайтове използват HTTPS

  Заключване или https:// означава, че сте се свързали безопасно с уебсайта nacid.bg Споделяйте чувствителна информация само на официални, защитени уебсайтове.


Този сайт използва бисквитки. Приемайки бисквитките, ще се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Информация

Съдържание на страницата информационен бюлетин INFOсвят

INFOсвят

Тримесечният информационен бюлетин разпространява информация за развитието, иновациите, добрите практики и постиженията в образованието, обучението, науката и изследователското пространство.

От 2018 г. бюлетинът е със СВОБОДЕН ДОСТЪП.

От 31 декември 2019 г. бюлетинът е спрян.


Издания на INFOсвят по години

Висше образование и наука

Моля, изберете година

Училищно образование и младеж

Моля, изберете година

Архив (общ, преди 2011)

Моля, изберете година


Висше образование и наука, 2018

Брой 4. СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА И БИЗНЕСА - ИЗМЕРЕНИЯ, НАСОКИ И ДОБРИ ПРАКТИКИ

Съдържание:

Изтегли

 • ЗНАЧЕНИЕ НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО ВИСШИ УЧИЛИЩА–БИЗНЕС И РАМКА ЗА НЕГОВОТО ИЗМЕРВАНЕ
 • ЕВРОПЕЙСКИ ПОЛИТИКИ И ИНИЦИАТИВИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО МЕЖДУ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА И БИЗНЕСА
 • ДЕЙНОСТИ, БАРИЕРИ И МЕХАНИЗМИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО МЕЖДУ БИЗНЕСА И ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ
 • ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ ОТНОСНО ЕФЕКТИВНОТО ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО МЕЖДУ ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ И БИЗНЕСА
 • ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ
  • ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА НАЕМАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИ ОТ БИЗНЕСА ОТ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА
  • ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО ВИСШИ УЧИЛИЩА–БИЗНЕС

Брой 3. НАЦИОНАЛНИ НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ В ЕВРОПЕЙСКИТЕ ДЪРЖАВИ

Съдържание:

Изтегли

 • НАЦИОНАЛНИ СИСТЕМИ ЗА НАУЧНА ИНФОРМАЦИЯ В ЕВРОПА: ОСНОВНИ КОНЦЕПЦИИ, СЪВРЕМЕННО СЪСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ
 • ПРЕПОРЪКИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ОТНОСНО ДОСТЪПА ДО НАУЧНА ИНФОРМАЦИЯ И НЕЙНОТО СЪХРАНЯВАНЕ
 • ПРОЕКТЪТ „НАУЧНА ИНФОРМАЦИЯ: ДОСТЪП, ОБРАБОТКА И СЪХРАНЕНИЕ” В ШВЕЙЦАРИЯ
 • ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ
  • НАЦИОНАЛЕН РЕГИСТЪР ЗА НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ НА СЛОВЕНИЯ (SICRIS)
  • ПЛАТФОРМАТА DIMENSIONS: НОВИ ИДЕИ ЗА ЕКОСИСТЕМАТА НА НАУЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ
  • НАЦИОНАЛНИ НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ В ЕВРОПЕЙСКИТЕ ДЪРЖАВИ

Брой 2. ДОКТОРАНТСКИ ПРОГРАМИ. ПОЛИТИКИ И ПРАКТИКИ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА ДОКТОРСКИ ДИСЕРТАЦИИ

Съдържание:

Изтегли

 • АКТУАЛНИ АСПЕКТИ НА ДОКТОРАНТСКИТЕ ПРОГРАМИ В ЕВРОПА
 • ДОКТОРАНТСКИ ПРОГРАМИ И СТЕПЕНИ В ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ НА ЕС И ЕИП, РУСИЯ, САЩ И УКРАЙНА
 • ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ
  • ПОЛИТИКА ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА УНИВЕРСИТЕТА НА ТУРКУ, ФИНЛАНДИЯ
  • ПЛАТФОРМАТА EThOS НА БРИТАНСКАТА БИБЛИОТЕКА
  • ПУБЛИКУВАНЕ НА ДОКТОРСКИ ДИСЕРТАЦИИ В ГЕРМАНИЯ
  • ПУБЛИКУВАНЕ НА ДОКТОРСКИ ДИСЕРТАЦИИ В УНИВЕРСИТЕТА ПО ТЕХНОЛОГИИ, ГРАД АЙНДХОВЕН, НИДЕРЛАНДИЯ

Брой 1. АТЕСТИРАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ

Съдържание:

Изтегли

 • ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СИСТЕМИТЕ ЗА АТЕСТИРАНЕ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ
 • ОЦЕНЯВАНЕ ВЪВ ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ С АКЦЕНТ ВЪРХУ ПРЕПОДАВАНЕТО
 • ЕФЕКТИВНОСТ И ПЛАНИРАНЕ НА РАЗВИТИЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ НА АВСТРАЛИЙСКИЯ КАТОЛИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ
 • ОЦЕНЯВАНЕ НА ЛЕКЦИОННИТЕ КУРСОВЕ В КОНТЕКСТА НА КАРИЕРНОТО РАЗВИТИЕ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ ВЪВ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА В АВСТРИЯ
 • ПРАВИЛАТА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПРЕПОДАВАНЕТО, УЧЕНЕТО, НАУЧНАТА ПОДГОТОВКА И ПОМОЩНИТЕ УСЛУГИ НА УНИВЕРСИТЕТА В ХАЙДЕЛБЕРГ, ГЕРМАНИЯ
 • ОЦЕНЯВАНЕ НА ПРЕПОДАВАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ НА УНИВЕРСИТЕТА ЗА ТЕХНОЛОГИИ НА ВАЛЕНСИЯ, ИСПАНИЯ
 • ОЦЕНЯВАНЕ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ ВЪВ ВИСШИЯ ТЕХНИЧЕСКИ ИНСТИТУТ КЪМ ТЕХНИЧЕСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ В ЛИСАБОН, ПОРТУГАЛИЯ
 • СИСТЕМА ЗА АТЕСТИРАНЕ НА КАЛИФОРНИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ САНТА БАРБАРА, САЩ