Официален сайт на НАЦИД

 1. Официалният сайт използва nacid.bg

  Домейнът nacid.bg принадлежи на Националния център за информация и документация.

 2. Защитените уебсайтове използват HTTPS

  Заключване или https:// означава, че сте се свързали безопасно с уебсайта nacid.bg Споделяйте чувствителна информация само на официални, защитени уебсайтове.


Този сайт използва бисквитки. Приемайки бисквитките, ще се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Информация

Съдържание на страницата информационен бюлетин INFOсвят

INFOсвят

Тримесечният информационен бюлетин разпространява информация за развитието, иновациите, добрите практики и постиженията в образованието, обучението, науката и изследователското пространство.

От 2018 г. бюлетинът е със СВОБОДЕН ДОСТЪП.

От 31 декември 2019 г. бюлетинът е спрян.


Издания на INFOсвят по години

Висше образование и наука

Моля, изберете година

Училищно образование и младеж

Моля, изберете година

Архив (общ, преди 2011)

Моля, изберете година


Висше образование и наука, 2017

Брой 4. АКАДЕМИЧНИЯТ СЪСТАВ В КОНТЕКСТА НА МОДЕРНИЗАЦИЯТА НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ

Съдържание:

Изтегли

 • АКАДЕМИЧНИЯТ СЪСТАВ В ДИНАМИЧНАТА КАРТИНА НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ В ЕВРОПА
 • КВАЛИФИКАЦИЯ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ
 • ПОДБОР НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ
 • УСЛОВИЯ НА ТРУД В АКАДЕМИЧНАТА СФЕРА
 • ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВО И ОЦЕНКА НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ
 • ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ
  • ОБОБЩЕНИ ДАННИ ЗА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ В НЯКОИ ЕВРОПЕЙСКИ ДЪРЖАВИ

Брой 3. ИНФОРМАЦИОННАТА ГРАМОСТНОСТ ВЪВ ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ

Съдържание:

Изтегли

 • СЪВРЕМЕННИТЕ КОНЦЕПЦИИ ЗА ИНФОРМАЦИОННАТА ГРАМОТНОСТ
 • РАМКА ЗА ИНФОРМАЦИОННА ГРАМОТНОСТ ВЪВ ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ
 • ИНФОРМАЦИОННАТА ГРАМОТНОСТ В МЕЖДУКУЛТУРНА СРЕДА
 • ИНФОРМАЦИОННАТА ГРАМОТНОСТ В НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИЯ ПРОЦЕС
 • ЕТИЧНИТЕ ПРИНЦИПИ ЗА РАБОТА С ИНФОРМАЦИЯ И ТЯХНОТО ПРЕПОДАВАНЕ ВЪВ ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ
 • ФОРМИРАНЕ НА КРИТИЧНО ОТНОШЕНИЕ КЪМ ИЗТОЧНИЦИТЕ НА ИНФОРМАЦИЯ У СТУДЕНТИТЕ
 • ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ
  • ТАКСОНОМИЯ ЗА ЦИФРОВА И ИНФОРМАЦИОННА ГРАМОТНОСТ НА УНИВЕРСИТЕТА ОКСФОРД БРУКС ВЪВ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • ИНФОРМАЦИОННАТА ГРАМОТНОСТ В ПРОГРАМИТЕ ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ НА УНИВЕРСИТЕТИТЕ ВЪВ ФИНЛАНДИЯ
  • СТАНДАРТИ ЗА ИНФОРМАЦИОННА ГРАМОТНОСТ НА ШВЕЙЦАРИЯ
  • THE CITATION COMPASS – ОНЛАЙН ИНСТРУМЕНТ С УКАЗАНИЯ ЗА КОРЕКТНО ЦИТИРАНЕ

Брой 2. МОДЕЛИ НА ПУБЛИЧНО ФИНАНСИРАНЕ НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ. НОВА ПРОГРАМА НА ЕС ЗА РАЗВИТИЕ НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ

Съдържание:

Изтегли

 • ФИНАНСИРАНЕ НА УНИВЕРСИТЕТИТЕ В ЕВРОПА
  • МОДЕЛИ НА ДЪРЖАВНО ФИНАНСИРАНЕ
  • ПРИЛАГАНЕ НА ФОРМУЛА ПРИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИТЕ СУБСИДИИ
 • ПАРАМЕТРИ И КРИТЕРИИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ В ШВЕЙЦАРИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ (АНГЛИЯ), НИДЕРЛАНДИЯ, ФИНЛАНДИЯ И ШВЕЦИЯ
 • МОДЕЛИ НА ФИНАНСИРАНЕ В ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ НА ЕС
  • БЕЛГИЯ (ФЛАМАНДСКА ОБЩНОСТ)
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ (АНГЛИЯ)
  • ГЕРМАНИЯ (МОДЕЛ НА ПРОВИНЦИЯ БЕРЛИН)
  • ДАНИЯ
  • ЛАТВИЯ
  • НИДЕРЛАНДИЯ
  • НОРВЕГИЯ
  • РУМЪНИЯ
  • ФИНЛАНДИЯ
  • ЧЕХИЯ
 • ФИНАНСИРАНЕ НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ В ЩАТА НЕВАДА, САЩ
 • МОДЕЛЪТ НА ХОНКОНГ
 • ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ
  • СЪОБЩЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ (Брюксел, 30.05.2017 г.)
   1. НОВ ТЛАСЪК ЗА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ В ЕС
   2. ПРИОРИТЕТИ ЗА ДЕЙСТВИЕ
   3. ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ПОМОЩТА ОТ ЕС ЗА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ
   4. ЗАКЛЮЧЕНИЯ И СЛЕДВАЩИ СТЪПКИ

Брой 1. ФОРМИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА СЪВРЕМЕННИЯ МЛАД УЧЕН: ПОДХОДИ И ПРАКТИКИ

Съдържание:

Изтегли

 • НОВИ СТИМУЛИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ЗА ДОКТОРАНТСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ В ЕВРОПА
 • ТРАДИЦИОННИ И СЪВРЕМЕННИ ПОДХОДИ В МЕТОДОЛОГИЯТА НА НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ
 • ПЕДАГОГИКА НА НАУЧНОТО РЪКОВОДСТВО
 • ПОДХОДИ И ПРАКТИКИ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА АКАДЕМИЧНАТА ДЕЙНОСТ
 • МУЛТИМЕДИЙНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА НАУЧЕН ТЕКСТ
 • РАМКА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА УЧЕНИЯ
 • ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ
  • ПРИНЦИПИ ЗА ИНОВАТИВНО ОБУЧЕНИЕ НА ДОКТОРАНТИ
  • ПОЛИТИКА ЗА НАУЧНО РЪКОВОДСТВО НА ДОКТОРАНТИ В ШВЕЦИЯ
  • ИНИЦИАТИВАТА "ЛЯТНА ШКОЛА ЗА СТУДЕНТИ - ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ" В АВСТРАЛИЯ