Официален сайт на НАЦИД

 1. Официалният сайт използва nacid.bg

  Домейнът nacid.bg принадлежи на Националния център за информация и документация.

 2. Защитените уебсайтове използват HTTPS

  Заключване или https:// означава, че сте се свързали безопасно с уебсайта nacid.bg Споделяйте чувствителна информация само на официални, защитени уебсайтове.


Този сайт използва бисквитки. Приемайки бисквитките, ще се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Информация

Съдържание на страницата информационен бюлетин INFOсвят

INFOсвят

Тримесечният информационен бюлетин разпространява информация за развитието, иновациите, добрите практики и постиженията в образованието, обучението, науката и изследователското пространство.

От 2018 г. бюлетинът е със СВОБОДЕН ДОСТЪП.

От 31 декември 2019 г. бюлетинът е спрян.


Издания на INFOсвят по години

Висше образование и наука

Моля, изберете година

Училищно образование и младеж

Моля, изберете година

Архив (общ, преди 2011)

Моля, изберете година


Висше образование и наука, 2015

Брой 4. ИЗМЕРВАНЕ НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ. СИСТЕМИ ЗА ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА НАУЧНАТА ПРОДУКЦИЯ

Съдържание:

Изтегли

 • Измерване на научноизследователската дейност. Системи за оценка на качеството на научната продукция
  • СЪВРЕМЕННИ КОНЦЕПЦИИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ И ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА НАУЧНАТА ПРОДУКЦИЯ
  • ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВО И ОЦЕНЯВАНЕ НА НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ
  • ОЦЕНЯВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
  • РАЗБИРАНЕ ЗА КОЛИЧЕСТВЕНА ОЦЕНКА НА НАУЧНАТА ПРОДУКЦИЯ
  • ИНФОРМАЦИОННИ СТРУКТУРИ ЗА АНАЛИЗИРАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ В ОБЛАСТТА НА НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ, ПРЕПОДАВАНЕТО И УЧЕНЕТО
 • Представяме Ви
  • МЕТОДИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ И ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ В АВСТРИЯ
  • ВЪВЕЖДАНЕ НА СИСТЕМА ЗА ОЦЕНКА НА НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ В УНИВЕРСИТЕТА „ХАЙНРИХ ХАЙНЕ” В ДЮСЕЛДОРФ, ГЕРМАНИЯ
 • Цифри и факти
  • ПАТЕНТИ И КАЧЕСТВО НА НАУЧНАТА ПРОДУКЦИЯ

Брой 3. ПРЕДПОСТАВКИ И ОЦЕНЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ

Съдържание:

Изтегли

 • Предпоставки и оценяване на качеството на висшето образование
  • СТАНДАРТИ И НАСОКИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВО В ЕВРОПЕЙСКОТО ПРОСТРАНСТВО ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕПРОЦЕС
  • РОЛЯ НА УПРАВИТЕЛНИТЕ ОРГАНИ НА ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА В КОНТРОЛА НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО
  • КРИТИЧНОТО МИСЛЕНЕ КАТО ИНДИКАТОР ЗА КАЧЕСТВО НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ
  • НАСОКИ ЗА ФОРМУЛИРАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧЕНЕТО
  • РОЛЯ НА ТЕХНОЛОГИИТЕ В ПОДОБРЯВАНЕ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ
  • ВРЪЗКАТА КАЧЕСТВО – ОБЕДИНЯВАНЕ НА ИНСТИТУЦИИ ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ
 • Представяме Ви
  • ПРАКТИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО НА СЪВЕТА ЗА КАЧЕСТВО НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ НА ЩАТА ОНТАРИО ЗА ОЦЕНЯВАНЕ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО
  • КАЧЕСТВОТО НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ В АВСТРИЯ ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА АВСТРИЙСКАТА ИНДУСТРИЯ

Брой 2. ГЛОБАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ ИЗМЕРЕНИЯ НА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯТА ВЪВ ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ

Съдържание:

Изтегли

 • ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ НА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯТА ВЪВ ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ
 • СЪСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ НА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯТА ВЪВ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА В ГЕРМАНИЯ
 • КОДЕКС ЗА ГЕРМАНСКИТЕ ПРОЕКТИ ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ЧУЖБИНА
 • РЪКОВОДСТВО ЗА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА НА УНИВЕРСИТЕТА ГРИФИТ, АВСТРАЛИЯ
 • НЯКОИ АСПЕКТИ НА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯТА ВЪВ ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ ВЪВ ФРАНЦИЯ
 • РАЗБИРАНЕ ЗА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯТА ВЪВ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА НА АМЕРИКАНСКИЯ СЪВЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЕ
 • ПРЕДУПРЕДИТЕЛНИТЕ ЗНАЦИ НА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯТА
 • МИТОВЕ И ПОГРЕШНИ СХВАЩАНИЯ ЗА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯТА И ГЛОБАЛИЗАЦИЯТА ВЪВ ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ
 • РЕЙНСКО-ВЕСТФАЛСКИ ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ААХЕН – ИНТЕРНАЦИОНАЛНОТО ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ КАТО ГЛОБАЛЕН ИГРАЧ
 • ИНТЕРНАЦИОНАЛЕН ПРОФИЛ НА ВИЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ
 • ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ В ЕВРОПА
 • В УСЛУГА НА ОБРАЗОВАНИЕТО

Брой 1. ПОДГОТОВКА, ПРОДЪЛЖАВАЩА КВАЛИФИКАЦИЯ И КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ КАДРИ В ЕВРОПА

Съдържание:

Изтегли

 • ПОДГОТОВКА И ПРОДЪЛЖАВАЩА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ КАДРИ В ЕВРОПА
 • ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПОДГОТОВКАТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ КАДРИ В НЯКОИ ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ И ЗНАЧЕНИЕТО ИМ ЗА КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ
 • ПОДГОТОВКА, ПРОДЪЛЖАВАЩА КВАЛИФИКАЦИЯ И КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ КАДРИ В АВСТРИЯ
 • РЕЗУЛТАТИ И ИЗВОДИ НА РАБОТНАТА ГРУПА ЗА УЧИЛИЩНАТА ПОЛИТИКА КЪМ ГЕНЕРАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА НА ЕК
 • ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПОДГОТОВКАТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ КАДРИ В БЕЛГИЯ (ФРЕНСКА ОБЩНОСТ)
 • ПОДГОТОВКА, ПРОДЪЛЖАВАЩА КВАЛИФИКАЦИЯ И КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ КАДРИ В ГЕРМАНИЯ
 • ПОДГОТОВКА И ПРОДЪЛЖАВАЩА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ КАДРИ В ШВЕЙЦАРИЯ