Официален сайт на НАЦИД

 1. Официалният сайт използва nacid.bg

  Домейнът nacid.bg принадлежи на Националния център за информация и документация.

 2. Защитените уебсайтове използват HTTPS

  Заключване или https:// означава, че сте се свързали безопасно с уебсайта nacid.bg Споделяйте чувствителна информация само на официални, защитени уебсайтове.


Този сайт използва бисквитки. Приемайки бисквитките, ще се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Информация

Съдържание на страницата информационен бюлетин INFOсвят

INFOсвят

Тримесечният информационен бюлетин разпространява информация за развитието, иновациите, добрите практики и постиженията в образованието, обучението, науката и изследователското пространство.

От 2018 г. бюлетинът е със СВОБОДЕН ДОСТЪП.

От 31 декември 2019 г. бюлетинът е спрян.


Издания на INFOсвят по години

Висше образование и наука

Моля, изберете година

Училищно образование и младеж

Моля, изберете година

Архив (общ, преди 2011)

Моля, изберете година


Висше образование и наука, 2013

Брой 4. СТРАТЕГИИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ В ЕВРОПА

Съдържание:

Изтегли

 • СТРАТЕГИЯ ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ НА ВЕЛИКОБРИТАНИЯ (СЕВЕРНА ИРЛАНДИЯ)
 • СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ В ГЕРМАНИЯ
 • НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДО 2030 ГОДИНА НА ИРЛАНДИЯ
 • НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ЛАТВИЯ (2014-2020)
 • ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ В ПОЛША ДО 2020 ГОДИНА
 • СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ ВЪВ ФИНЛАНДИЯ ПРЕЗ ПЕРИОДА 2009-2015 ГОДИНА
 • СТРАТЕГИЯ НА ФИНЛАНДИЯ ЗА ИЗНОС НА ОБРАЗОВАНИЕ
 • СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ НА ШВЕЙЦАРИЯ

Брой 3. МОБИЛНОСТ ВЪВ ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ

Съдържание:

Изтегли

 • ВЪВЕДЕНИЕ
 • НАЦИОНАЛНИ ПОЛИТИКИ ЗА МОБИЛНОСТ ВЪВ ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ В ЕВРОПА
 • ТЕНДЕНЦИИ ЗА РАЗВИТИЕ НА МЕЖДУНАРОДНАТА СТУДЕНТСКА МОБИЛНОСТ И ПОДХОДЯЩИ СТРАТЕГИИ ЗА ПРИВЛИЧАНЕ НА СТУДЕНТИ
 • МЕЖДУНАРОДНАТА АКАДЕМИЧНА МОБИЛНОСТ В ОИСР
 • МОБИЛНОСТТА В СИСТЕМАТА ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ ВЪВ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И БАРИЕРИ
 • ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИЕТО НА МОБИЛНОСТТА ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ” В ГЕРМАНИЯ
 • АСПЕКТИ НА СЪВМЕСТНОТО ОБУЧЕНИЕ В ПОЛСКИТЕ УНИВЕРСИТЕТИ
 • ПРИЗНАВАНЕТО НА ПРИДОБИТО ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕРИОДИ НА ОБУЧЕНИЕ – ВАЖЕН ФАКТОР ЗА РАЗШИРЯВАНЕ НА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯТА И МОБИЛНОСТТА
 • СТРАТЕГИЯ ЗА МОБИЛНОСТ 2020 ЗА ЕВРОПЕЙСКОТО ПРОСТРАНСТВО ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ЕПВО)

Брой 2. УПРАВЛЕНИЕ НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ

Съдържание:

Изтегли

 • ГЛОБАЛНИ ТЕНДЕНЦИИ В УПРАВЛЕНИЕТО НА УНИВЕРСИТЕТИТЕ
 • РЕФОРМИ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ В ЕВРОПА
 • ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ
 • "РЪКОВОДСТВО И УПРАВЛЕНИЕ НА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯТА НА УНИВЕРСИТЕТИТЕ ВЪВ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ "
 • МОДЕЛИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА УНИВЕРСИТЕТИТЕ В ПОЛША
 • СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА РЕФОРМИТЕ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ ВЪВ ФИНЛАНДИЯ И ПОРТУГАЛИЯ
 • УПРАВЛЕНИЕ НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ В ШОТЛАНДИЯ
 • УПРАВЛЕНИЕТО НА ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА И РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ЗАВЪРШИЛИТЕ БАКАЛАВРИ В ГЕРМАНИЯ

Брой 1. МОДЕЛИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ

Съдържание:

Изтегли

 • ФИНАНСИРАНЕ НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ В ЕВРОПА
 • МОДЕЛИ ЗА ПУБЛИЧНО ФИНАНСИРАНЕ НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ В НЯКОИ ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ
 • СОЦИАЛНО ИЗМЕРЕНИЕ НА ПУБЛИЧНОТО ФИНАНСИРАНЕ НА ИНСТИТУЦИИТЕ ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ЕВРОПА
 • КОЛКО СТРУВА ДОБРИЯТ УНИВЕРСИТЕТ (сравнение на финансирането на Варшавския, Харвардския и Кеймбриджкия университет)
 • ФИНАНСИРАНЕ НА УНИВЕРСИТЕТИТЕ ВЪВ ФРЕНСКАТА ОБЩНОСТ НА БЕЛГИЯ
 • ДЪРЖАВНО ФИНАНСИРАНЕ СПОРЕД ПОСТИЖЕНИЯТА В ГЕРМАНСКИТЕ УНИВЕРСИТЕТИ
 • ТЕНДЕНЦИИ В ДЪРЖАВНОТО ФИНАНСИРАНЕ НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ В САЩ
 • МЕТОДИКИ ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ПУБЛИЧНОТО ФИНАНСИРАНЕ ВЪВ ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ В КИТАЙ
 • ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ
 • ФИНАНСИРАНЕ НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ В ГЕРМАНИЯ