Официален сайт на НАЦИД

 1. Официалният сайт използва nacid.bg

  Домейнът nacid.bg принадлежи на Националния център за информация и документация.

 2. Защитените уебсайтове използват HTTPS

  Заключване или https:// означава, че сте се свързали безопасно с уебсайта nacid.bg Споделяйте чувствителна информация само на официални, защитени уебсайтове.


Този сайт използва бисквитки. Приемайки бисквитките, ще се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Информация

Съдържание на страницата информационен бюлетин INFOсвят

INFOсвят

Тримесечният информационен бюлетин разпространява информация за развитието, иновациите, добрите практики и постиженията в образованието, обучението, науката и изследователското пространство.

От 2018 г. бюлетинът е със СВОБОДЕН ДОСТЪП.

От 31 декември 2019 г. бюлетинът е спрян.


Издания на INFOсвят по години

Висше образование и наука

Моля, изберете година

Училищно образование и младеж

Моля, изберете година

Архив (общ, преди 2011)

Моля, изберете година


Висше образование и наука, 2012

Брой 4. ПОЛИТИКИ И МЕХАНИЗМИ ЗА ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ В ИНСТИТУЦИИТЕ ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Съдържание:

Изтегли

 • ПОДБОР НА СТУДЕНТИ В ИНСТИТУЦИИТЕ ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ
 • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
 • ГЕРМАНИЯ
 • ДАНИЯ
 • ФИНЛАНДИЯ
 • ШВЕЦИЯ
 • ЯПОНИЯ
 • НОВИ ИНФОРМАЦИОННИ ПРОДУКТИ НА НАЦИД

Брой 3. ОБУЧЕНИЕ ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ВЪВ ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ

Съдържание:

Изтегли

 • Обучение по предприемачество
  • ОБУЧЕНИЕТО ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В ЕВРОПА
  • ЕФЕКТЪТ ОТ ПРОГРАМИТЕ ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ВЪВ ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ
  • ПРОГРАМА ЗА ДИНАМИЧНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В ПОЛША
  • ИНИЦИАТИВИ ЗА ДОБРИ ПРАКТИКИ В ОБЛАСТТА НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО ВЪВ ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ
  • РАМКА ЗА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И ИНОВАЦИИ ВЪВ ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ НА ГЪРЦИЯ – ГРЪЦКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ
  • ДИРЕКТИВА НА ФЕДЕРАЛНОТО МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ТЕХНОЛОГИИТЕ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА СТАРТИРАЩИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ФИРМИ
  • КЛАСАЦИЯ НА УНИВЕРСИТЕТИТЕ В ГЕРМАНИЯ
  • УЧАСТИЕ НА ЖЕНИТЕ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В ГЕРМАНСКИТЕ УНИВЕРСИТЕТИ
 • Представяме ви
  • “ПРОГРАМАТА ОТ ОСЛО ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО” В ЕВРОПА
  • ЕВРОПЕЙСКА КОНФЕДЕРАЦИЯ НА МЛАДЕЖКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
  • ЗАКОН ЗА МАЛКИЯ БИЗНЕС ЗА ЕВРОПА
  • УНИВЕРСИТЕТЪТ „ЛЕОН КОЖМИНСКИ” В ПОЛША И ОБУЧЕНИЕТО ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО
  • КОНЦЕПЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ЕЛИТНИ ПРЕДПРИЕМАЧИ В ШВЕЙЦАРСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ САНКТ ГАЛЕН (ST. GALLEN)
 • Цифри и факти
  • ОТНОШЕНИЕ НА АВСТРИЙСКИТЕ СТУДЕНТИ КЪМ СЪЗДАВАНЕТО НА СОБСТВЕН БИЗНЕС
  • „ГЕРМАНСКAТА СИЛИЦИЕВА ДОЛИНА”
  • ОБУЧЕНИЕ ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ВЪВ ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ НА ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И ИСПАНИЯ

Брой 2. КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ

Съдържание:

Изтегли

 • Кариерно развитие на академичния състав
  • АКАДЕМИЧНАТА ПРОФЕСИЯ ПРЕЗ 21 ВЕК
  • ОПРЕДЕЛЯНE НА ЗАПЛАТИТЕ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ: НАЦИОНАЛНО РАЗНООБРАЗИЕ И ЗАСИЛЕНА МЕЖДУНАРОДНА ДИФЕРЕНЦИАЦИЯ
  • НАУЧНАТА КАРИЕРА НА МЛАДИТЕ УЧЕНИ И ИЗСЛЕДОВАТЕЛИТЕ В ГЕРМАНИЯ
  • ПОЛИТИКАТА НА СЛОВЕНИЯ ЗА ПРИВЛИЧАНЕ НА МЛАДИ ХОРА В НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ И РАВЕНСТВОТО МЕЖДУ ПОЛОВЕТЕ
  • СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА МОБИЛНОСТТА НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛИТЕ В СЕКТОРА НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ В АВСТРИЯ И ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
  • РАЗВИТИЕ НА МЛАДИТЕ УЧЕНИ В ГЕРМАНСКАТА ПРОВИНЦИЯ БАВАРИЯ
  • КОНСУЛТАНСКИ ЦЕНТРОВЕ ЗА ДВОЙКИ С ДВОЙНА КАРИЕРА
  • ЗАПЛАТИТЕ НА РАБОТЕЩИТЕ В СФЕРАТА НА НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ В ГЕРМАНИЯ
 • Цифри и факти
  • ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИЕТО НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИЯ ПЕРСОНАЛ В ГЕРМАНИЯ
  • РЪСТ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ В КИТАЙ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ДВЕ ДЕСЕТИЛЕТИЯ
 • Представяме ви
  • СТРАТЕГИЯ ЗА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ ЗА ЕВРОПЕЙСКИТЕ УЧЕНИ
  • ИНСТИТУТ ЗА НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ В АВСТРИЯ

Брой 1. УПРАВЛЕНИЕ НА ЗНАНИЯТА И НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ В УНИВЕРСИТЕТИТЕ

Съдържание:

Изтегли

 • Външно и вътрешно управление на висшето образование
  • РЕФОРМИ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ В ЕВРОПА
  • ИНСТИТУЦИОНАЛНА ВЛАСТ И УПРАВЛЕНИЕ НА УНИВЕРСИТЕТИТЕ В НЯКОИ СТРАНИ В ЕС
  • ОБМЕНЪТ НА ЗНАНИЯ В СТРАТЕГИЧЕСКИЯ МЕНИДЖМЪНТ НА УНИВЕРСИТЕТИТЕ
  • УПРАВЛЕНИЕ НА ЗНАНИЕТО И УСЛУГИТЕ В УНИВЕРСИТЕТСКИТЕ БИБЛИОТЕКИ
  • МЕНИДЖМЪНТ НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ В ГЕРМАНИЯ - ПО ПЪТЯ КЪМ ЕДНА НОВА ПРОФЕСИЯ
  • КООРДИНИРАНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИТЕ ПРОЕКТИ В СВОБОДНИЯ УНИВЕРСИТЕТ В БЕРЛИН
  • МЕРКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА СТУДЕНТИ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ЗНАНИЯТА В НЯКОИ ЧЕШКИ УНИВЕРСИТЕТИ
  • УПРАВЛЕНИЕ НА ПАРТНЬОРСТВОТО МЕЖДУ УНИВЕРСИТЕТИТЕ И БИЗНЕСА В ОБЛАСТТА НА ИНОВАЦИИТЕ В КАНАДА
 • Цифри и факти
  • ФАКТОРИ, КОИТО СПОМАГАТ ЗА ПРИВЛИЧАНЕТО НА КАДРИ В ПРОФЕСИЯТА “МЕНИДЖЪР НА ЗНАНИЯ”
  • ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ НА ЖЕНИТЕ В ОБЛАСТТА НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ МЕНИДЖМЪНТ НА ЗНАНИЯ И ИЗСЛЕДВАНИЯ
  • РАЗХОДИ ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ ВЪВ ФИНЛАНДИЯ ПРЕЗ 2010 ГОДИНА
  • ВАЖНИ АСПЕКТИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИЯ МЕНИДЖМЪНТ НА ФАКУЛТЕТИТЕ В УНИВЕРСИТЕТИТЕ
  • ОЧАКВАНИЯ НА ФАКУЛТЕТСКОТО РЪКОВОДСТВО ЗА РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИТЕ, СВЪРЗАНИ С УПРАВЛЕНИЕТО
 • Представяме ви
  • ЕВРОПЕЙСКИ ЦЕНТЪР ЗА СТРАТЕГИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ НА УНИВЕРСИТЕТИТЕ
  • АСОЦИАЦИЯ НА ТЕХНОЛОГИЧНИТЕ МЕНИДЖЪРИ В УНИВЕРСИТЕТИТЕ
 • НОВИ ИНФОРМАЦИОННИ ПРОДУКТИ НА НАЦИД