Официален сайт на НАЦИД

 1. Официалният сайт използва nacid.bg

  Домейнът nacid.bg принадлежи на Националния център за информация и документация.

 2. Защитените уебсайтове използват HTTPS

  Заключване или https:// означава, че сте се свързали безопасно с уебсайта nacid.bg Споделяйте чувствителна информация само на официални, защитени уебсайтове.


Този сайт използва бисквитки. Приемайки бисквитките, ще се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Информация

Съдържание на страницата информационен бюлетин INFOсвят

INFOсвят

Тримесечният информационен бюлетин разпространява информация за развитието, иновациите, добрите практики и постиженията в образованието, обучението, науката и изследователското пространство.

От 2018 г. бюлетинът е със СВОБОДЕН ДОСТЪП.

От 31 декември 2019 г. бюлетинът е спрян.


Издания на INFOсвят по години

Висше образование и наука

Моля, изберете година

Училищно образование и младеж

Моля, изберете година

Архив (общ, преди 2011)

Моля, изберете година


Висше образование и наука, 2011

Брой 4. МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ

Съдържание:

Изтегли

 • Модернизация на висшето образование
  • ВЪВЕДЕНИЕ
  • ГЪВКАВОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО В ЕВРОПЕЙСКИТЕ СИСТЕМИ ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ
  • МЕХАНИЗМИ ЗА ПУБЛИЧНО ФИНАНСИРАНЕ НА ИНСТИТУЦИИТЕ ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ЕВРОПА И ТЯХНОТО СОЦИАЛНО ИЗМЕРЕНИЕ
  • ПУБЛИЧНО ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА СТУДЕНТИТЕ
  • СТУДЕНТСКИ ТАКСИ И ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА В ЕВРОПА
  • ВЛИЯНИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА КРИЗА ВЪРХУ РАЗВИТИЕТО НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ В ЕВРОПА
  • РЕФОРМА И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ В СТРАНИТЕ ПАРТНЬОРИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
  • ВТОРА ФАЗА НА „ПАКТ ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ 2020”
  • ПРОГНОЗИ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ В ШВЕЙЦАРИЯ ДО 2019 ГОДИНА
 • Цифри и факти
  • РАЗХОДИ ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СТРАНИТЕ ОТ ЕС
  • СТУДЕНТСКИ ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В ЕС
  • ТАКСИ И ПОДПОМАГАНЕ НА СТУДЕНТИТЕ В ЕСТОНИЯ
  • ТАКСИ И ПОДПОМАГАНЕ НА СТУДЕНТИТЕ ВЪВ ФИНЛАНДИЯ
  • ТАКСИ И ПОДПОМАГАНЕ НА СТУДЕНТИТЕ В ЧЕХИЯ
  • СРЕДСТВА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И ИЗСЛЕДВАНИЯ, ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ ФЕДЕРАЛНОТО ПРАВИТЕЛСТВО НА ГЕРМАНИЯ
 • НОВИ ИНФОРМАЦИОННИ ПРОДУКТИ НА НАЦИД

Брой 3. ТРАНСНАЦИОНАЛНО ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Съдържание:

Изтегли

 • Транснационално висше образование
  • ТРАНСНАЦИОНАЛНОТО ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ В КОНТЕКСТА НА ЛИСАБОНСКАТА КОНВЕНЦИЯ
  • НАСОКИ НА ЮНЕСКО/ОИСР ЗА ТРАНСНАЦИОНАЛНОТО ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ
  • РОЛЯ НА ПРАВИТЕЛСТВАТА В ТРАНСНАЦИОНАЛНОТО ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ПРИЗНАВАНЕТО НА КВАЛИФИКАЦИИ
  • МЕЖДУНАРОДНИ РАМКИ ЗА РЕГУЛИРАНЕ И ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВО НА ТРАНСНАЦИОНАЛНОТО ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ
  • ФОРМИ НА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ ОТ ЧУЖДЕСТРАННИ ДОСТАВЧИЦИ
  • СЪЩНОСТ НА ФРАНЧАЙЗИНГА И ПРИЛАГАНЕТО МУ ВЪВ ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ
  • ТЕНДЕНЦИИ НА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯТА И ТРАНСГРАНИЧНИТЕ ДЕЙНОСТИ
  • НАЦИОНАЛНИ РЕГУЛАТОРНИ РАМКИ ЗА ФРАНЧАЙЗ КУРСОВЕ И СЪВМЕСТНИ ПРОГРАМИ ЗА ОБУЧЕНИЕ
  • ПРАВНО РЕГУЛИРАНЕ НА СЪВМЕСТНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ СТЕПЕНИ В АВСТРИЯ
  • ТЕНДЕНЦИИ В ИЗНОСА НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ПАЗАР
  • ФРАНЧАЙЗИНГ ВЪВ ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ ВЪВ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • СЪВМЕСТНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОГРАМИ В ШВЕЙЦАРИЯ
 • Цифри и факти
  • СТАТИСТИКА ЗА СЪВМЕСТНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ СТЕПЕНИ В ЕВРОПЕЙСКОТО ПРОСТРАНСТВО ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ
  • ГЕРМАНСКИ УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ЧУЖБИНА
  • НАЛИЧИЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РАМКА ПО ОТНОШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ СТЕПЕНИ В СТРАНИТЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКОТО ПРОСТРАНСТВО ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕЗ 2009 ГОДИНА (в %)
  • ИНСТИТУЦИИ ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ, УЧАСТВАЩИ В СЪВМЕСТНИ ПРОГРАМИ И СЪВМЕСТНИ СТЕПЕНИ В СТРАНИТЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКОТО ПРОСТРАНСТВО ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕЗ 2009 ГОДИНА (в %)
  • СТЕПЕН НА КООПЕРИРАНЕ ЗА СЪВМЕСТНИ СТЕПЕНИ В ТРИТЕ ЦИКЪЛА В СТРАНИТЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКОТО ПРОСТРАНСТВО ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕЗ 2009 ГОДИНА (в %)
 • Представяме ви
  • ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВО И ПРИЗНАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИИ
  • УСЛОВИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ДИПЛОМИ В РЕЗУЛТАТ НА МЕЖДУНАРОДНИ ПАРТНЬОРСТВА ВЪВ ФРАНЦИЯ
  • СЪВМЕСТНА ДОКТОРСКА ПРОГРАМА (PHD) ПО УПРАВЛЕНИЕ НА РАЗЛИЧИЯТА И НАСОЧВАНЕ
 • НОВИ ИНФОРМАЦИОННИ ПРОДУКТИ НА НАЦИД

Брой 2. ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА В ЕСТОНИЯ

Съдържание:

Изтегли

 • Конкретни теми
  • ЗАКОНОДАТЕЛНИ ПРОМЕНИ ВЪВ ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ
  • ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ В ЕСТОНИЯ
  • СИСТЕМАТА ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ В ЕСТОНИЯ
 • Цифри и факти
  • РАЗХОДИ ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ В ЕСТОНИЯ
  • ОБЩ БРОЙ НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛИТЕ НА ПЪЛНА ЗАЕТОСТ В ЕС-27
 • Представяме ви
  • УНИВЕРСИТЕТЪТ ТАРТУ
  • ЦЕНТЪР ЗА ВЪРХОВИ ПОСТИЖЕНИЯ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ГРАНИЦИТЕ НА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ FIBIR
  • ЦЕНТЪР ЗА ВЪРХОВИ ПОСТИЖЕНИЯ В ГЕНОМИКАТА
 • НОВИ ИНФОРМАЦИОННИ ПРОДУКТИ НА НАЦИД

Брой 1. ОБРАЗОВАНИЕТО И ПАЗАРЪТ НА ТРУДА

Съдържание:

Изтегли

 • Нови умения за нови работни места - Европейските политически инициативи
  • НОВИ УМЕНИЯ ЗА НОВИ РАБОТНИ МЕСТА - ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ИНИЦИАТИВИ
  • НЕСЪОТВЕТСТВИЕТО МЕЖДУ ТЪРСЕНЕ И ПРЕДЛАГАНЕ НА УМЕНИЯ В ЕВРОПА
  • НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРОДЪЛЖАВАЩОТО ОБУЧЕНИЕ В ПРЕДПРИЯТИЯТА - ПРЕОСМИСЛЯНЕ НА СТРАТЕГИЯТА
 • Цифри и факти
  • ОБРАЗОВАНИЕТО И ОБУЧЕНИЕТО НА КАНДИДАТИТЕ ЗА РАБОТА КАТО СПЕЦИАЛИСТИ ПО ИКТ НЕ УДОВЛЕТВОРЯВАТ КОМПАНИИТЕ В ЕВРОПА
  • ОБУЧЕНИЕ ЧРЕЗ РАБОТА - ЗНАЧЕНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО НА РАБОТНОТО МЯСТО В ЕВРОПА
  • БЕЗРАБОТИЦАТА В АВСТРИЯ ПО ПОЛ И ЗАВЪРШЕНО ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕЗ ДЕКЕМВРИ 2010 ГОДИНА
 • Представяме ви
  • МОНИТОРИНГ НА РЕГИОНАЛНИЯ ПАЗАР НА ТРУДА В ГЕРМАНИЯ
  • АВСТРИЙСКА АКАДЕМИЯ ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ (WBA)
 • НОВИ ИНФОРМАЦИОННИ ПРОДУКТИ НА НАЦИД