Официален сайт на НАЦИД

 1. Официалният сайт използва nacid.bg

  Домейнът nacid.bg принадлежи на Националния център за информация и документация.

 2. Защитените уебсайтове използват HTTPS

  Заключване или https:// означава, че сте се свързали безопасно с уебсайта nacid.bg Споделяйте чувствителна информация само на официални, защитени уебсайтове.


Този сайт използва бисквитки. Приемайки бисквитките, ще се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Информация

Съдържание на страницата информационен бюлетин INFOсвят

INFOсвят

Тримесечният информационен бюлетин разпространява информация за развитието, иновациите, добрите практики и постиженията в образованието, обучението, науката и изследователското пространство.

От 2018 г. бюлетинът е със СВОБОДЕН ДОСТЪП.

От 31 декември 2019 г. бюлетинът е спрян.


Издания на INFOсвят по години

Висше образование и наука

Моля, изберете година

Училищно образование и младеж

Моля, изберете година

Архив (общ, преди 2011)

Моля, изберете година


Училищно образование и младеж, 2018

Брой 4. ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО НА СЪВРЕМЕННОТО ОБРАЗОВАНИЕ - ЦИФРОВАТА КОМПЕТЕНТНОСТ НА ПЕДАГОЗИТЕ

Съдържание:

Изтегли

 • ЕВРОПЕЙСКА РАМКА ЗА ЦИФРОВАТА КОМПЕТЕНТНОСТ НА ПЕДАГОЗИТЕ
 • МЕЖДУНАРОДНИ СТЪПКИ КЪМ ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦИЯ В ОБРАЗОВАНИЕТО
 • ПРОЕКТЪТ MENTEP–ОБУЧЕНИЕ НА УЧИТЕЛИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ЦИФРОВА КОМПЕТЕНТНОСТ
 • ЦИФРОВИ УМЕНИЯ НА ОБУЧИТЕЛИТЕ ЗА РАБОТА С МЛАДЕЖТА
 • ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ
  • МОДЕЛЪТ „ЦИФРОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ ЗА ПЕДАГОЗИТЕ” В АВСТРИЯ
  • ОБЩА РАМКА ЗА ЦИФРОВАТА КОМПЕТЕНТНОСТ НА УЧИТЕЛИТЕ В ИСПАНИЯ
  • ПРОФЕСИОНАЛНА ЦИФРОВА КОМПЕТЕНТНОСТ НА УЧИТЕЛИТЕ В НОРВЕГИЯ

Брой 3. УЧИЛИЩЕТО В ОБЩНОСТТА И ОБЩНОСТТА ЗА УЧИЛИЩЕТО

Съдържание:

Изтегли

 • ТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВИ НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО МЕЖДУ УЧИЛИЩЕТО И ОБЩЕСТВОТО
 • УЧИЛИЩЕТО КАТО ЦЕНТЪР В ОБЩНОСТТА – ОТГОВОР НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА СЪВРЕМИЕТО
 • УЧИЛИЩАТА КАТО ОБЩНОСТНИ ЦЕНТРОВЕ – ВИЗИЯТА НА ЩАТА ЮЖНА АВСТРАЛИЯ
 • СИЛНИТЕ СТРАНИ НА МЕСТНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ МРЕЖИ ПО ПРИМЕРА НА ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ РЕГИОН РАВЕНСБУРГ, ГЕРМАНИЯ
 • АНГАЖИРАНЕ НА СЕМЕЙСТВОТО И ОБЩНОСТТА С РАЗВИТИЕТО НА УЧИЛИЩЕТО В УЕЛС
 • ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ
  • РАМКОВИ УСЛОВИЯ ЗА УСПЕШНО СЪТРУДНИЧЕСТВО НА ЦЕЛОДНЕВНОТО УЧИЛИЩЕ В СЕВЕРЕН РЕЙН-ВЕСТФАЛИЯ, ГЕРМАНИЯ
  • ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ЕФЕКТИВНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА УЧИЛИЩНИТЕ ПРОСТРАНСТВА В ЩАТА НОВА СКОТИЯ, КАНАДА

Брой 2. ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ – ПОЛИТИКИ И ПРАКТИКИ

Съдържание:

Изтегли

 • КОНЦЕПЦИЯ ЗА ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ
 • ПОДХОДИ КЪМ ГРАЖДАНСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО УЧЕБНО ВРЕМЕ
 • АНАЛОГИИ И КОНТРАСТИ МЕЖДУ НАЦИОНАЛНИТЕ УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ПО ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ В ЕВРОПА
 • ГРАЖДАНСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ В НАЦИОНАЛНИТЕ УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ЗА УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ
 • ОЦЕНЯВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ПО ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ
 • ПРАКТИКИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЕФЕКТИВНО ГРАЖДАНСКО ОБУЧЕНИЕ В УЧИЛИЩЕ
 • ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ
  • ПОЛИТИЧЕСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ В АВСТРИЯ
  • ОБРАЗОВАНИЕТО ЗА ДЕМОКРАЦИЯ КАТО ЧАСТ ОТ ПОЛИТИЧЕСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ В ПРОВИНЦИЯ СЕВЕРЕН РЕЙН-ВЕСТФАЛИЯ, ГЕРМАНИЯ
 • ПРИЛОЖЕНИЕ: КОДОВЕ НА СТРАНИТЕ

Брой 1. КАЧЕСТВЕНОТО УЧИЛИЩНО ХРАНЕНЕ - ИНВЕСТИЦИЯ В БЪДЕЩЕТО

Съдържание:

Изтегли

 • НАЦИОНАЛНИТЕ ПОЛИТИКИ ЗА УЧИЛИЩНАТА ХРАНА В ЕС, НОРВЕГИЯ И ШВЕЙЦАРИЯ
 • ОБОБЩЕНИЕ НА ОГРАНИЧЕНИЯТА И ЗАБРАНИТЕ ПО ДЪРЖАВИ
 • РАМКОВИТЕ УСЛОВИЯ НА УЧИЛИЩНОТО ХРАНЕНЕ СПОРЕД СТАНДАРТИТЕ ЗА КАЧЕСТВО НА ГЕРМАНСКОТО ДРУЖЕСТВО ПО ВЪПРОСИТЕ НА ХРАНЕНЕТО
 • СТАНДАРТИТЕ ЗА ХРАНЕНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ В АНГЛИЯ
 • ХРАНЕНЕТО ВЪВ ФИНЛАНДСКИТЕ УЧИЛИЩА
 • ОБЯДЪТ В ЯПОНСКИТЕ УЧИЛИЩА
 • ЗНАЧЕНИЕ НА ГРАДИНАРСТВОТО В УЧИЛИЩЕ ЗА ЗДРАВЕТО, СОЦИАЛНОТО РАЗВИТИЕ И УСПЕХА НА УЧЕНИЦИТЕ
 • ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ
  • ИНИЦИАТИВАТА „НАШИЯТ УЧИЛИЩЕН БЮФЕТ” В АВСТРИЯ
  • ПЛАТФОРМАТА MYPLATE НА АМЕРИКАНСКИЯ ДЕПАРТАМЕНТ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО В ПОДКРЕПА НА ЗДРАВОСЛОВНОТО ХРАНЕНЕ