Официален сайт на НАЦИД

 1. Официалният сайт използва nacid.bg

  Домейнът nacid.bg принадлежи на Националния център за информация и документация.

 2. Защитените уебсайтове използват HTTPS

  Заключване или https:// означава, че сте се свързали безопасно с уебсайта nacid.bg Споделяйте чувствителна информация само на официални, защитени уебсайтове.


Този сайт използва бисквитки. Приемайки бисквитките, ще се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Информация

Съдържание на страницата информационен бюлетин INFOсвят

INFOсвят

Тримесечният информационен бюлетин разпространява информация за развитието, иновациите, добрите практики и постиженията в образованието, обучението, науката и изследователското пространство.

От 2018 г. бюлетинът е със СВОБОДЕН ДОСТЪП.

От 31 декември 2019 г. бюлетинът е спрян.


Издания на INFOсвят по години

Висше образование и наука

Моля, изберете година

Училищно образование и младеж

Моля, изберете година

Архив (общ, преди 2011)

Моля, изберете година


Училищно образование и младеж, 2016

Брой 4. ДЕТСКО ПРАВОСЪДИЕ И РАБОТА С ДЕЦА В КОНФЛИКТ СЪС ЗАКОНА

Съдържание:

Изтегли

 • ДЕТСКО ПРАВОСЪДИЕ - МЕЖДУНАРОДНА И ЕВРОПЕЙСКА ЗАКОНОДАТЕЛНА РАМКА
 • НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ И СПЕЦИАЛИЗИРАНИ СЪДИЛИЩА ЗА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА В СТРАНИТЕ ЧЛЕНКИ НА ЕС
 • ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА РАБОТА С ДЕЦА С ДЕВИАНТНО ПОВЕДЕНИЕ ВЪВ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ (АНГЛИЯ И УЕЛС)
 • ПРАКТИКАТА НА ГЕРМАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВЪЗПИТАТЕЛНИ И НАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ ЗА ДЕЦА С ДЕВИАНТНО ПОВЕДЕНИЕ
 • АЛТЕРНАТИВИ НА ЗАДЪРЖАНЕТО НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЗАКОНОНАРУШИТЕЛИ В ДАНИЯ
 • АЛТЕРНАТИВИ ЗА ДЕЦА В КОНФЛИКТ СЪС ЗАКОНА В НИДЕРЛАНДИЯ
 • ИНСТИТУЦИИ ЗА ПРИНУДИТЕЛНО ЗАДЪРЖАНЕ НА НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА ВЪВ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ (АНГЛИЯ)
 • ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ
  • МЛАДЕЖКАТА НАКАЗАТЕЛНА ПРОЦЕДУРА В КАНТОНА БАЗЕЛ-ЩАТ, ШВЕЙЦАРИЯ
  • ОСНОВНИ УЧАСТНИЦИ В ИТАЛИАНСКАТА МЛАДЕЖКА ПРАВОСЪДНА СИСТЕМА

Брой 3. ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

Съдържание:

Изтегли

 • ИНИЦИАТИВАТА „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ“ НА ООН
 • ОБРАЗОВАНИЕТО ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ: КАКВО, КАК И ЗАЩО
 • СИСТЕМЕН ПОДХОД КЪМ УЧЕНЕТО – ОТ ЕКОЛОГИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ КЪМ АКТИВНО ГРАЖДАНСТВО И УСТОЙЧИВО БЪДЕЩЕ
 • ПОЛИТИКИ, ПРАКТИКИ И ИНИЦИАТИВИ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ДЪРЖАВИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ
  • АВСТРИЯ
  • ГЕРМАНИЯ
  • ИСПАНИЯ (КАТАЛУНИЯ)
  • КИПЪР
  • НОРВЕГИЯ
  • УНГАРИЯ
  • ФИНЛАНДИЯ
  • ФРАНЦИЯ
  • ХЪРВАТИЯ
 • ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ
  • ОРГАНИЗАЦИЯ И ДЕЙНОСТИ НА ЕКОЛОГИЧНИТЕ УЧИЛИЩА В ШВЕЙЦАРИЯ
  • ОПИТЪТ НА АВСТРАЛИЯ
  • РОЛЯТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО В ПРОГРАМАТА „ДА ПРОМЕНИМ НАШИЯ СВЯТ: ДНЕВЕН РЕД 2030 ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ”

Брой 2. УЧЕНИЧЕСКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ И УЧИЛИЩНАТА ДЕМОКРАЦИЯ

Съдържание:

Изтегли

 • ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕНИЧЕСКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ В ЕВРОПА
 • ГЛАСЪТ НА УЧЕНИЦИТЕ И УСПЕШНОТО УЧИЛИЩЕ
 • ЕФЕКТИВЕН УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ И ИНФОРМИРАНО ПРЕДСТАВЯНЕ
 • УЧИЛИЩНАТА ДЕМОКРАЦИЯ В АВСТРИЯ
 • НАСЪРЧАВАНЕ АКТИВНОТО УЧАСТИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ В УПРАВЛЕНИЕТО НА УЧИЛИЩАТА ВЪВ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
 • УЧЕНИЧЕСКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ В ПРОВИНЦИЯ ДОЛНА САКСОНИЯ, ГЕРМАНИЯ
 • ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ
  • ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ В УПРАВЛЕНИЕТО НА УЧИЛИЩЕТО В СЕВЕРНА ИРЛАНДИЯ И УЕЛС
  • УЧЕНИЧЕСКИТЕ СЪВЕТИ В ДАНИЯ
  • УЧЕНИЧЕСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ В ЦЕЛОДНЕВНОТО НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ ВЪВ ВИЕНА

Брой 1. КРЕАТИВНИ МЕТОДИКИ И ПРАКТИКИ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Съдържание:

Изтегли

 • КРИТИЧНОТО МИСЛЕНЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
 • ДА УЧИМ ЛОКАЛНО – ОБЩНОСТТА КАТО КЛАСНА СТАЯ
 • ПРЕПОДАВАНЕ, УЧЕНЕ И КАЧЕСТВО – ПРИЛОЖИМИ МЕТОДИКИ
 • ИНДИВИДУАЛНОТО НАСЪРЧАВАНЕ КАТО УЧИЛИЩНО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО
  • 1. ПРИЛОЖНО ПОЛЕ НА ИНДИВИДУАЛНОТО НАСЪРЧАВАНЕ
  • 2. ПРЕДПОСТАВКИ И ИНСТРУМЕНТИ ЗА ИНДИВИДУАЛНО НАСЪРЧАВАНЕ
  • 3. ПРИЛАГАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНОТО НАСЪРЧАВАНЕ В КАНАДА И ФИНЛАНДИЯ
 • ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ
  • СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ В ПОЛЗА НА ОБРАЗОВАНИЕТО
  • ТРИ УНИКАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОДХОДА: ВАЛДОРФ, МОНТЕСОРИ И РЕДЖО ЕМИЛИЯ
  • ТАКСОНОМИЯТА НА БЛУМ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ЦЕЛИ НА УЧИТЕЛЯ
  • МЕТОДИ И ПРАКТИКИ ЗА ПРЕПОДАВАНЕ, УПРАЖНЯВАНЕ И ЗАТВЪРЖДАВАНЕ НА ЗНАНИЯ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ