Официален сайт на НАЦИД

 1. Официалният сайт използва nacid.bg

  Домейнът nacid.bg принадлежи на Националния център за информация и документация.

 2. Защитените уебсайтове използват HTTPS

  Заключване или https:// означава, че сте се свързали безопасно с уебсайта nacid.bg Споделяйте чувствителна информация само на официални, защитени уебсайтове.


Този сайт използва бисквитки. Приемайки бисквитките, ще се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Информация

Съдържание на страницата информационен бюлетин INFOсвят

INFOсвят

Тримесечният информационен бюлетин разпространява информация за развитието, иновациите, добрите практики и постиженията в образованието, обучението, науката и изследователското пространство.

От 2018 г. бюлетинът е със СВОБОДЕН ДОСТЪП.

От 31 декември 2019 г. бюлетинът е спрян.


Издания на INFOсвят по години

Висше образование и наука

Моля, изберете година

Училищно образование и младеж

Моля, изберете година

Архив (общ, преди 2011)

Моля, изберете година


Училищно образование и младеж, 2014

Брой 4. ОБРАЗОВАНИЕ И ГРИЖИ В РАННА ДЕТСКА ВЪЗРАСТ

Съдържание:

Изтегли

 • КАЧЕСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И ГРИЖИТЕ В РАННА ДЕТСКА ВЪЗРАСТ В ЕС
 • ИРЛАНДИЯ
 • ИСПАНИЯ
 • РУМЪНИЯ
 • ФИНЛАНДИЯ
 • ХОЛАНДИЯ
 • СЕМЕЙНИТЕ ЦЕНТРОВЕ И КАЧЕСТВОТО НА НЕФОРМАЛНИТЕ ДНЕВНИ ГРИЖИ В СЕВЕРЕН РЕЙН-ВЕСТФАЛИЯ, ГЕРМАНИЯ
 • НИВО НА УЧАСТИЕ НА ДЕЦАТА В СЕКТОРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И ГРИЖИТЕ В РАННА ДЕТСКА ВЪЗРАСТ В ЕВРОПА
 • ОБЩ ПРЕГЛЕД НА ОБРАЗОВАНИЕТО И ГРИЖИТЕ В РАННА ДЕТСКА ВЪЗРАСТ В ЕВРОПА

Брой 3. ФИНАНСИРАНЕ НА УЧИЛИЩАТА

Съдържание:

Изтегли

 • ФИНАНСИРАНЕ НА УЧИЛИЩАТА ОТ ПУБЛИЧНИТЕ ВЛАСТИ
 • МОДЕЛИ И МЕТОДИ ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАЗМЕРА НА НЕОБХОДИМИТЕ РЕСУРСИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА УЧИЛИЩАТА
 • КРИТЕРИИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НИВОТО НА РЕСУРСИТЕ ЗА УЧИЛИЩАТ
 • ФИНАНСИРАНЕ НА ПЪРВОНАЧАЛНОТО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ В ШВЕЙЦАРИЯ
 • ФИНАНСИРАНЕ НА УЧИЛИЩАТА В ГЕРМАНИЯ
 • ФИНАНСИРАНЕ НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В ЧЕХИЯ
 • ФИНАНСИРАНЕ НА УЧИЛИЩАТА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНО-ЧАСТНО ПАРТНЬОРСТВО
 • ДИАГРАМИ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ФИНАНСОВИ ПОТОЦИ
 • НАЦИОНАЛНИ БЮДЖЕТИ

Брой 2. ЕЛЕКТРОННИ ПЛАТФОРМИ ЗА УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ

Съдържание:

Изтегли

 • ПЛАТФОРМИ ЗА ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ
 • ТЕХНОЛОГИИ ЗА ИНОВАТИВНА УЧЕБНА СРЕДА В ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОИСР
 • ИЗСЛЕДВАНЕ НА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ И КОМУНИКАЦИОННИТЕТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИЕТО
 • ОНЛАЙН ПЛАТФОРМА ЗА РАЗВИТИЕ НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ (IQES-ONLINE)
 • ДИГИТАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ, ИЗКУСТВО И КУЛТУРА В АВСТРИЯ – EFIT21
 • ОБУЧЕНИЕ ОТ НОВО ПОКОЛЕНИЕ ВЪВ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
 • РОЛЯТА НА УЧИТЕЛИТЕ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА КИБЕРНАСИЛИЕТО СРЕД УЧЕНИЦИТЕ ВЪВ ФРАНЦИЯ
 • ПОДГОТОВКА НА КУРС ЗА ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ
 • ПЛАТФОРМИ ЗА ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ С ОТВОРЕН ДОСТЪП
 • ЕКСПЕРИМЕНТЪТ „ЦИФРОВО РАБОТНО ПРОСТРАНСТВО” ВЪВ ФРЕНСКИТЕ КОЛЕЖИ
 • GPS ОБРАЗОВАНИЕ: СВЕТЪТ НА ОБРАЗОВАНИЕТО В ЕДНА ДЛАН
 • СТРАТЕГИЯТА ЗА ЦИФРОВИ УЧИЛИЩА В ИТАЛИЯ

Брой 1. МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ПРЕЖДЕВРЕМЕННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ В ЕВРОПА

Съдържание:

Изтегли

 • Конкретни теми
  • ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ПРЕЖДЕВРЕМЕННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ В ЕВРОПА
  • ЕФЕКТИВНОСТ НА ПОЛИТИКИТЕ ЗА БОРБА С ПРЕЖДЕВРЕМЕННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ
  • МЕЖДУНАРОДЕН ПРОЕКТ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ПРЕЖДЕВРЕМЕННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ
  • МЕРКИТЕ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ПРЕЖДЕВРЕМЕННОТО НАПУСКАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА В НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ НА АВСТРИЯ
  • МЕРКИ СРЕЩУ ЛИПСАТА НА УЧЕНИЧЕСКА ЕФЕКТИВНОСТ И ПРЕЖДЕВРЕМЕННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ В ГЕРМАНИЯ
  • БОРБАТА СРЕЩУ ОТПАДАНЕТО ОТ УЧИЛИЩЕ ВЪВ ФРАНЦИЯ
  • ПОДХОД И МЕРКИ ЗА ПРЕДОВРАТЯВАНЕ НА ПРЕЖДЕВРЕМЕННОТО НАПУСКАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА В ХОЛАНДИЯ
 • Представяме ви
  • ПРИЛАГАНИ ПОЛИТИКИ ЗА СПРАВЯНЕ С ПРЕЖДЕВРЕМЕННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ В ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРАНИ
 • Цифри и факти
  • СТРАТЕГИЧЕСКА РАМКА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ПРЕЖДЕВРЕМЕННО НАПУСНАЛИТЕ УЧИЛИЩЕ В МАЛТА