Официален сайт на НАЦИД

 1. Официалният сайт използва nacid.bg

  Домейнът nacid.bg принадлежи на Националния център за информация и документация.

 2. Защитените уебсайтове използват HTTPS

  Заключване или https:// означава, че сте се свързали безопасно с уебсайта nacid.bg Споделяйте чувствителна информация само на официални, защитени уебсайтове.


Този сайт използва бисквитки. Приемайки бисквитките, ще се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Информация

Съдържание на страницата информационен бюлетин INFOсвят

INFOсвят

Тримесечният информационен бюлетин разпространява информация за развитието, иновациите, добрите практики и постиженията в образованието, обучението, науката и изследователското пространство.

От 2018 г. бюлетинът е със СВОБОДЕН ДОСТЪП.

От 31 декември 2019 г. бюлетинът е спрян.


Издания на INFOсвят по години

Висше образование и наука

Моля, изберете година

Училищно образование и младеж

Моля, изберете година

Архив (общ, преди 2011)

Моля, изберете година


Училищно образование и младеж, 2013

Брой 4. ДУАЛНА СИСТЕМА В ПРОФЕСИОНАЛНОТО УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ

Съдържание:

Изтегли

 • ОБУЧЕНИЕ С ПРАКТИКА (ЧИРАКУВАНЕ) - ДУАЛНАТА СИСТЕМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ В АВСТРИЯ
 • ДУАЛНАТА СИСТЕМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ В ГЕРМАНИЯ
 • ДУАЛНО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ В ШВЕЙЦАРИЯ
 • ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ВЪВ ФРЕНСКАТА ОБЩНОСТ НА БЕЛГИЯ
 • ПОЛАГАНЕ НА ОСНОВИТЕ НА ДУАЛНАТА СИСТЕМА В ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ В ИСПАНИЯ
 • СИСТЕМАТА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ ВЪВ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
 • РЕФОРМА НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРЗОВАНИЕ В ПОЛША
 • СИСТЕМАТА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ В ХОЛАНДИЯ
 • ДУАЛНАТА СИСТЕМА В ГЕРМАНИЯ - МОДЕЛ ЗА ТРАНСФЕР В ЧУЖБИНА?
 • КОМЮНИКЕ ОТ БРЮЖ ОТНОСНО ЗАСИЛВАНЕТО НА ЕВРОПЕЙСКОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ ЗА ПЕРИОДА 2011—2020 ГОДИНА
 • УСПЕШНИЯТ МОДЕЛ НА ДУАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ В ГЕРМАНИЯ
 • ЧИРАКУВАНЕТО - ИЗГРАЖДАНЕ НА МОСТ МЕЖДУ ОБУЧЕНИЕТО И РАБОТНОТО МЯСТО
 • ПРЕДПРИЯТИЯ, ПРЕДЛАГАЩИ ОБУЧЕНИЕ В ПОДКРЕПА НА ТЕХНОЛОГИЧНИТЕ ИНОВАЦИИ ПРЕЗ 2008 ГОДИНА

Брой 3. ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Съдържание:

Изтегли

 • НАЦИОНАЛНИ СТРАТЕГИИ И ИНИЦИАТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В ЕВРОПА
 • СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ПЛАНОВЕ ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В ЕВРОПА
 • ОЦЕНЯВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ В УЧИЛИЩАТА В ЕВРОПА
 • ПОДГОТОВКА НА УЧИТЕЛИТЕ ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ В ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРАНИ
 • ИЗВЪНКЛАСНИ ФИЗИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И СПОРТ
 • ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА „МОЯТА СПОРТНА ПЛОЩАДКА” В ПОЛША
 • ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПОДКРЕПА НА СПОРТА В УЧИЛИЩАТА И СЪТРУДНИЧЕСТВОТО ИМ СЪС СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ В БЕРЛИН
 • МЛАДЕЖТА ТРЕНИРА ЗА ОЛИМПИАДАТА
 • ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО МИНИМАЛНО УЧЕБНО ВРЕМЕ ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ В ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В ЕВРОПА ПРЕЗ 2012-2013 УЧЕБНА ГОДИНА
 • НАЦИОНАЛНИ СТРАТЕГИИ И ШИРОКОМАЩАБНИ ИНИЦИАТИВИ ЗА ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ В ЕВРОПА, 2011-2012 ГОДИНА

Брой 2. ИНВЕСТИРАНЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Съдържание:

Изтегли

 • ЧАСТНИ СОЦИАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ И ФИЛАНТРОПИЯ В ПОДКРЕПА НА ОБРАЗОВАНИЕТО
 • МЕРКИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ В РЕГИОН ААХЕН, ГЕРМАНИЯ
 • НОВ ПОДХОД ЗА ИНВЕСТИРАНЕ В ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ УЧИЛИЩА В ЛОНДОН
 • УЧАСТИЕ НА РОДИТЕЛИТЕ В УЧИЛИЩНИЯ ЖИВОТ И КРЪГЛА МАСА ЗА ПАРТНЬОРСТВО В ОБРАЗОВАНИЕТО В КАНАДСКАТА ПРОВИНЦИЯ ОНТАРИО
 • "ИНВЕСТИРАНЕ В ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ФИНАНСОВО ОГРАМОТЯВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ В ОНТАРИО"
 • СЪЗДАВАНЕ НА РАБОТНИ МЕСТА ЧРЕЗ ИНВЕСТИРАНЕ В УЧИЛИЩАТА В САЩ
 • АВСТРИЙСКИ УЧИЛИЩА ЮНЕСКО

Брой 1. ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНО ХРАНЕНЕ В УЧИЛИЩАТА

Съдържание:

Изтегли

 • ПОЛИТИКИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА УЧИЛИЩНОТО ХРАНЕНЕ В СВЕТА
 • ОЦЕНЯВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА СХЕМА ЗА ПРЕДЛАГАНЕ НА ПЛОДОВЕ В УЧИЛИЩАТА
 • УЧИЛИЩНО ХРАНЕНЕ ВЪВ ФИНЛАНДИЯ
 • УЧИЛИЩНОТО ХРАНЕНЕ В ГЕРМАНИЯ
 • ПОЛИТИКА ЗА УЧИЛИЩНОТО ХРАНЕНЕ ВЪВ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
 • ОБУЧЕНИЕТО ПО ЗДРАВОСЛОВНО ХРАНЕНЕ В ОСНОВНИТЕ УЧИЛИЩА НА КАНАДСКАТА ПРОВИНЦИЯ ОНТАРИО
 • ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ПРОЕКТА „ГОЛЯМОТО ХРАНЕНЕ” В ШОТЛАНДИЯ
 • УЧИЛИЩНАТА ХРАНА В ШОТЛАНДИЯ
 • ИЗСЛЕДВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ХРАНАТА ИЗВЪН УЧИЛИЩЕ В ШОТЛАНДИЯ
 • НАДНОРМЕНО ТЕГЛО И ЗАТЛЪСТЯВАНЕ ПРИ ДЕЦАТА В ГЕРМАНИЯ