Официален сайт на НАЦИД

 1. Официалният сайт използва nacid.bg

  Домейнът nacid.bg принадлежи на Националния център за информация и документация.

 2. Защитените уебсайтове използват HTTPS

  Заключване или https:// означава, че сте се свързали безопасно с уебсайта nacid.bg Споделяйте чувствителна информация само на официални, защитени уебсайтове.


Този сайт използва бисквитки. Приемайки бисквитките, ще се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Информация

Съдържание на страницата информационен бюлетин INFOсвят

INFOсвят

Тримесечният информационен бюлетин разпространява информация за развитието, иновациите, добрите практики и постиженията в образованието, обучението, науката и изследователското пространство.

От 2018 г. бюлетинът е със СВОБОДЕН ДОСТЪП.

От 31 декември 2019 г. бюлетинът е спрян.


Издания на INFOсвят по години

Висше образование и наука

Моля, изберете година

Училищно образование и младеж

Моля, изберете година

Архив (общ, преди 2011)

Моля, изберете година


Училищно образование и младеж, 2012

Брой 4. ОБУЧЕНИЕТО И КВАЛИФИКАЦИЯТА ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Съдържание:

Изтегли

 • ОБУЧЕНИЕТО ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В ЕВРОПА. НАЦИОНАЛНИ СТРАТЕГИИ, УЧЕБНИ ПРОГРАМИ И РЕЗУЛТАТИ
 • ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ В ЕВРОПА. ПРИМЕРИ ЗА ДОБРИ ПРАКТИКИ
 • ОБУЧЕНИЕТО ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И РАЗВИТИЕТО НА ЖИЗНЕНИТЕ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ У МЛАДИТЕ ХОРА
 • КВАЛИФИКАЦИЯТА НА УЧИТЕЛИТЕ – ВАЖЕН ФАКТОР ЗА УСПЕХА В ОБУЧЕНИЕТО ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО
 • УСТОЙЧИВИ УЧЕНИЧЕСКИ ФИРМИ В ГЕРМАНИЯ
 • ПРОЕКТЪТ „БИЗНЕС@УЧИЛИЩЕ”
 • ЕФЕКТЪТ ОТ ОБУЧЕНИЕТО ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В ДАНИЯ
 • ЕФЕКТЪТ ОТ ОБУЧЕНИЕТО ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В ДАНИЯ
 • ОРГАНИЗАЦИЯ НА МРЕЖАТА ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО (NFTE) В ИРЛАНДИЯ И БЕЛГИЯ
 • ФОРМИРАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ ДУХ В СРЕДНИТЕ УЧИЛИЩА НА КАНАДСКАТА ПРОВИНЦИЯ КВЕБЕК

Брой 3. НАЦИОНАЛНИ ПОЛИТИКИ И ПРАКТИКИ ЗА ОБУЧЕНИЕТО ПО ПРИРОДНИ НАУКИ В ЕВРОПА

Съдържание:

Изтегли

 • ОЦЕНЯВАНЕ НА УЧЕБНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ПО ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ - МЕЖДУНАРОДНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ PISA И TIMSS
 • СТРАТЕГИИ И ПОЛИТИКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ПРИРОДНИ НАУКИ
 • ОРГАНИЗАЦИЯ И СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ПРОГРАМИ
 • ОЦЕНЯВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ПО ПРИРОДНИ НАУКИ
 • ПОДОБРЯВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО НА УЧИТЕЛИТЕ ПО ПРИРОДНИ НАУКИ
 • НОВИ ИНФОРМАЦИОННИ ПРОДУКТИ НА НАЦИД

Брой 2. УЧИЛИЩНИ БИБЛИОТЕКИ

Съдържание:

Изтегли

 • Училищни библиотеки
  • НОВАТА РОЛЯ НА УЧИЛИЩНИТЕ БИБЛИОТЕЧНИ И ИНФОРМАЦИОННИ ЦЕНТРОВЕ В ЕВРОПА
  • УЧИЛИЩНИТЕ БИБЛИОТЕКИ В ЕВРОПА
  • НАПРАВЛЯВАНО ПРОУЧВАНЕ: УЧИЛИЩНИТЕ БИБЛИОТЕКИ ПРЕЗ ДВАДЕСЕТ И ПЪРВИ ВЕК
  • ПРИЛОЖЕНИЕ НА НОВАТА ТЕХНОЛОГИЯ PINTEREST В БИБЛИОТЕКИТЕ
  • ФАКТОРИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА РАБОТАТА НА УЧИЛИЩНИТЕ БИБЛИОТЕКИ ВЪВ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • СТАНДАРТИ ЗА РАБОТА НА УЧИЛИЩНИТЕ БИБЛИОТЕКИ В ПОЛША
  • ЦЯЛА ПОЛША ЧЕТЕ НА ДЕЦАТА
  • ПРЕПОРЪКИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩНИТЕ БИБЛИОТЕКИ В ЧЕХИЯ
  • ДИГИТАЛНИ УЧИЛИЩНИ БИБЛИОТЕКИ В ШВЕЙЦАРИЯ
  • УЧИЛИЩНИТЕ БИБЛИОТЕКИ В БЕРЛИН
  • ВИСОКОЕФЕКТИВНИ ПРОГРАМИ ЗА УЧИЛИЩНИ БИБЛИОТЕКИ В ЩАТА КОЛОРАДО, САЩ
 • Представяме ви
  • НАСОКИ НА ИФЛА/ЮНЕСКО ЗА УЧИЛИЩНИТЕ БИБЛИОТЕКИ
  • ГЕРМАНСКАТА ПРОГРАМА “SPIRALCURRICULUM” – МОДЕЛ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ БИБЛИОТЕКИТЕ И УЧИЛИЩАТА
  • МУЛТИМЕДИЙНА УЧИЛИЩНА БИБЛИОТЕКА
 • Цифри и факти
  • ПРОУЧВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩНИТЕ БИБЛИОТЕКИ В САЩ
  • ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЕМА НА КОЛЕКЦИИТЕ В УЧИЛИЩНИТЕ БИБЛИОТЕКИ В САЩ ПРЕЗ ПЕРИОДА 2007-2010 година
  • ВНЕДРЕНИ ТЕХНОЛОГИИ В УЧИЛИЩНИТЕ БИБЛИОТЕКИ В САЩ ПРЕЗ ПЕРИОДА 2007-2010 година
  • ИНДИВИДУАЛНИ И ГРУПОВИ ПОСЕЩЕНИЯ В УЧИЛИЩНИТЕ БИБЛИОТЕКИ В САЩ ПРЕЗ ПЕРИОДА 2007-2010 година
  • УЧИЛИЩНИТЕ БИБЛИОТЕКИ В БЕРЛИН ПРЕЗ 2012 ГОДИНА
 • НОВИ ИНФОРМАЦИОННИ ПРОДУКТИ НА НАЦИД

Брой 1. МОДЕЛИ НА УПРАВЛЕНИЕ В УЧИЛИЩАТА

Съдържание:

Изтегли

 • Модели на управление в училищата
  • ЛОСТОВЕ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА УЧИЛИЩНОТО РЪКОВОДСТВО
  • МОДЕЛИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА УЧИЛИЩАТА В АНГЛИЯ
  • УПРАВЛЕНИЕ НА АЛТЕРНАТИВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В АНГЛИЯ
  • ИНОВАЦИОНЕН ПОДХОД КЪМ РЪКОВОДСТВОТО НА УЧИЛИЩНАТА СИСТЕМА ВЪВ ФЛАМАНДСКАТА ОБЩНОСТ НА БЕЛГИЯ
  • КАКВО Е НЕОБХОДИМО НА УЧИЛИЩНИТЕ ДИРЕKТОРИ В ГЕРМАНИЯ, ЗА ДА СА ДОБРИ РЪКОВОДИТЕЛИ
  • СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ УЧИЛИЩА В САЩ
  • ПРИЛАГАНЕ НА КОНСТИТУЦИОНЕН МОДЕЛ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА УЧИЛИЩЕ
  • УПРАВЛЕНСКИ ИНИЦИАТИВИ ЗА ПРИОБЩАВАЩО ОБУЧЕНИЕ ВЪВ ФИНЛАНДИЯ
 • Представяме ви
  • УЧИЛИЩАТА ПРЕЗ 21 ВЕК
  • ПОДОБРЯВАНЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ ЗА 21 ВЕК:
  • СЕДЕМ ПРИНЦИПА ЗА МОДЕРНО И ЕФЕКТИВНО УЧИЛИЩНО УПРАВЛЕНИЕ
  • НОВИ РАЗПОРЕДБИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА УЧИТЕЛИ И ДИРЕКТОРИ В ДЪРЖАВНО СУБСИДИРАНИТЕ УЧИЛИЩА В АНГЛИЯ
  • УЧИЛИЩЕ НА БЪДЕЩЕТО
 • НОВИ ИНФОРМАЦИОННИ ПРОДУКТИ НА НАЦИД