Официален сайт на НАЦИД

 1. Официалният сайт използва nacid.bg

  Домейнът nacid.bg принадлежи на Националния център за информация и документация.

 2. Защитените уебсайтове използват HTTPS

  Заключване или https:// означава, че сте се свързали безопасно с уебсайта nacid.bg Споделяйте чувствителна информация само на официални, защитени уебсайтове.


Този сайт използва бисквитки. Приемайки бисквитките, ще се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Информация

Съдържание на страницата информационен бюлетин INFOсвят

INFOсвят

Тримесечният информационен бюлетин разпространява информация за развитието, иновациите, добрите практики и постиженията в образованието, обучението, науката и изследователското пространство.

От 2018 г. бюлетинът е със СВОБОДЕН ДОСТЪП.

От 31 декември 2019 г. бюлетинът е спрян.


Издания на INFOсвят по години

Висше образование и наука

Моля, изберете година

Училищно образование и младеж

Моля, изберете година

Архив (общ, преди 2011)

Моля, изберете година


Училищно образование и младеж, 2011

Брой 4. ИНОВАЦИИ В УЧИЛИЩЕТО

Съдържание:

Изтегли

 • Иновативни решения за подобряване на училищната среда
  • ЗНАЧЕНИЕ НА УЧИЛИЩНАТА СРЕДА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ
  • ПРЕВРЪЩАНЕ НА ИНОВАТИВНИTE ПЕДАГОГИЧЕСКИ РЕШЕНИЯ В ЕФЕКТИВНА УЧЕБНА СРЕДА
  • МОДЕЛЪТ „СТАНДАРТИЗИРАН ПРОЕКТ” ЗА УЧИЛИЩНО ПРОЕКТИРАНЕ – ИНОВАТИВЕН ПОДХОД ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СТАРИ РЕШЕНИЯ С НОВ КОНТЕКСТ
  • ПРОГРАМА ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА НИСКОЕНЕРГИЙНИ УЧИЛИЩА В ИРЛАНДИЯ
  • ИНОВАТИВНИ ПРОГРАМИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНА УЧИЛИЩНА СРЕДА ВЪВ ФРАНЦИЯ
  • ПРОГРАМИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА НАСИЛИЕТО В УЧИЛИЩЕ
 • Иновативни модели и практики на обучение
  • ИНДИВИДУАЛИЗИРАНОТО ОБУЧЕНИЕ – МОДЕЛ НА БЪДЕЩИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ СИСТЕМИ
  • ИНДИВИДУАЛИЗИРАН ПОДХОД ЗА ОБУЧЕНИЕ В „УЧИЛИЩАТА НА ЗНАНИЕТО” В ШВЕЦИЯ
  • ИНОВАТИВНИ УЧИЛИЩА В АВСТРИЯ
  • АЛТЕРНАТИВНИ И ИНОВАТИВНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ КОНЦЕПЦИИ В ГЕРМАНИЯ
  • ИНОВАТИВНИ МЕТОДИ В ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС И БИБЛИОТЕЧНОТО ОБСЛУЖВАНЕ, БАЗИРАНИ НА СЪВРЕМЕННИ ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
 • Представяме ви
  • НЯКОИ ИНИЦИАТИВИ ЗА ПОДКРЕПА НА ТВОРЧЕСКИЯ И ИНОВАТИВНИЯ ПОТЕНЦИАЛ НА АВСТИЙСКИТЕ УЧИЛИЩА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2010 - 2011 ГОДИНА
  • КОНКУРС „ОТЛИЧИЕ ЗА ИНОВАТИВЕН УРОК” ЗА НАГРАДАТА НА НЕМСКИЯ УЧИТЕЛ”
  • QR КОДОВЕ И ПРИЛОЖЕНИЕТО ИМ В БИБЛИОТЕКИТЕ
 • НОВИ ИНФОРМАЦИОННИ ПРОДУКТИ НА НАЦИД

Брой 3. ПОВТАРЯНЕТО НА КЛАС В СИСТЕМИТЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ В ЕВРОПА: РЕГЛАМЕНТИ И СТАТИСТИКА

Съдържание:

Изтегли

 • ВЪВЕДЕНИЕ
 • Условия за прием в началния етап на задължителното основно образование
  • КРИТЕРИИ ЗА ПРИЕМ
  • СТРАНИ, УЧАСТВАЩИ В ПРОЦЕСА НА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ
  • ГРИЖА ЗА НЕПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ
  • СТАТИСТИЧЕСКИ ДАННИ
 • Повтаряне на клас в основното образование
  • ДЕЙСТВАЩИ РЕГЛАМЕНТИ
  • КРИТЕРИИ ЗА ПОВТАРЯНЕ НА КЛАС
  • ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА НАВАКСВАНЕ В КРАЯ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА
  • ПРЕХОД ОТ ОСНОВНОТО КЪМ СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ПОВТАРЯНЕ НА КЛАС
  • УЧАСТНИЦИ В ПРОЦЕСА НА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПОВТАРЯНЕ НА КЛАС
  • СТАТИСТИЧЕСКИ ДАННИ
 • Повтаряне на клас в първия гимназиален етап на средното образование
  • КРИТЕРИИ ЗА ПОВТАРЯНЕ НА КЛАС
  • ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ПОВТАРЯНЕТО НА КЛАС
  • ПРЕДПРИЕМАНЕ НА МЕРКИ ПО ВРЕМЕ НА ПОВТАРЯНЕТО НА КЛАС
  • УЧАСТНИЦИ В ПРОЦЕСА НА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ПОВТАРЯНЕТО НА КЛАС
  • СТАТИСТИЧЕСКИ ДАННИ
 • ОСНОВНИ ИЗВОДИ
 • НОВИ ИНФОРМАЦИОННИ ПРОДУКТИ НА НАЦИД

Брой 2. УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В ЕВРОПА

Съдържание:

Изтегли

 • Училищно образование в Европа
  • ПОСТИЖЕНИЯ И РЕФОРМИ НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В СТРАНИТЕ ЧЛЕНКИ НА ОИСР
  • УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО В УЧИЛИЩАТА ПО МОДЕЛА EFQM
  • МЕТОДИКИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА УЧИЛИЩНИ ДИРЕКТОРИ В АНГЛИЯ
  • АТЕСТИРАНЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ И УЧИЛИЩНИ ДИРЕКТОРИ В РУСИЯ
  • СИСТЕМА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И ОДОБРЯВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА В СЛОВАКИЯ
  • УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ВЪВ ФРАНЦИЯ
  • УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ЗА НАЧАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ВЪВ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • СЪЗДАВАНЕ НА ПОРТФОЛИО НА УЧИТЕЛЯ В РУСИЯ
 • Цифри и факти
  • ЗАПЛАТИ НА УЧИТЕЛИТЕ В ОИСР
  • ЗАПЛАТИ НА УЧИТЕЛИТЕ В НЯКОИ СТРАНИ В ЕС И В САЩ
  • ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ
 • НОВИ ИНФОРМАЦИОННИ ПРОДУКТИ НА НАЦИД

Брой 1. ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ ПРЕЗ ПРЕДСТОЯЩОТО ДЕСЕТИЛЕТИЕ - ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И РЕФОРМИ

Съдържание:

Изтегли

 • Конкретни теми
  • ЕВРОПЕЙСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ В ПОДКРЕПА НА СТРАТЕГИЯТА „ЕВРОПА 2020”
  • РЕФОРМАТА В ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ ПРЕЗ ПЕРИОДА 2002-2010 ГОДИНА
  • ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПРОМЕНИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ПОЛИТИКА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ ПРЕЗ ПРЕДСТОЯЩОТО ДЕСЕТИЛЕТИЕ
  • ВИСОКА ИНТЕНЗИВНОСТ НА ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ ЗА РАБОТНИТЕ МЕСТА В ЕВРОПА
  • ПРОФЕСИОНАЛНО ОРИЕНТИРАНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ
  • РЕФОРМА В СИСТЕМАТА НА ПРЕХОД ОТ УЧИЛИЩЕ КЪМ ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ В ГЕРМАНИЯ
  • МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ В ЕВРОПА
 • Цифри и факти
  • ЧИРАКУВАНЕТО - ИЗГРАЖДАНЕ НА МОСТ МЕЖДУ ОБУЧЕНИЕТО И РАБОТНОТО МЯСТО
  • НОВИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ ЧРЕЗ ИНТЕРНЕТ
 • Представяме ви
  • ISO СТАНДАРТ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА НЕФОРМАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ
  • ЕВРОПЕЙСКИЯТ ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ CEDEFOP
  • ЕВРОПЕЙСКАТА МРЕЖА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВО НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ
 • НОВИ ИНФОРМАЦИОННИ ПРОДУКТИ НА НАЦИД