Официален сайт на НАЦИД

 1. Официалният сайт използва nacid.bg

  Домейнът nacid.bg принадлежи на Националния център за информация и документация.

 2. Защитените уебсайтове използват HTTPS

  Заключване или https:// означава, че сте се свързали безопасно с уебсайта nacid.bg Споделяйте чувствителна информация само на официални, защитени уебсайтове.


Този сайт използва бисквитки. Приемайки бисквитките, ще се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Информация

Съдържание на страницата информационен бюлетин INFOсвят

INFOсвят

Тримесечният информационен бюлетин разпространява информация за развитието, иновациите, добрите практики и постиженията в образованието, обучението, науката и изследователското пространство.

От 2018 г. бюлетинът е със СВОБОДЕН ДОСТЪП.

От 31 декември 2019 г. бюлетинът е спрян.


Издания на INFOсвят по години

Висше образование и наука

Моля, изберете година

Училищно образование и младеж

Моля, изберете година

Архив (общ, преди 2011)

Моля, изберете година


Висше образование и наука, 2019

Брой 4. СЪЗДАВАНЕ НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА ЗА СТОПАНСКА РЕАЛИЗАЦИЯ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ…

Съдържание:

Изтегли

 • ПРЕПОРЪКИ НА СВЕТОВНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ ЗА ТРАНСФЕРА НА ТЕХНОЛОГИИ ОТ УНИВЕРСИТЕТИТЕ КЪМ ИНДУСТРИЯТА
 • СЪЗДАВАНЕ НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА ЗА СТОПАНСКА РЕАЛИЗАЦИЯ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И КОМЕРСИАЛИЗАЦИЯ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ В УНИВЕРСИТЕТИТЕ НА ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
 • НАРЪЧНИК ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА НА IMPERIAL COLLEGE LONDON
 • СЪЗДАВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА АКАДЕМИЧНИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА В ЕСТОНИЯ
 • УСЛОВИЯ И РЕД ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА ОТ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА В ИТАЛИЯ
 • СЪЗДАВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА АКАДЕМИЧНИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА В НИДЕРЛАНДИЯ
 • СТОПАНСКА РЕАЛИЗАЦИЯ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ, ФИНАНСИРАНА С ПУБЛИЧНИ СРЕДСТВА В САЩ
 • ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА ОТ УНИВЕРСИТЕТИ/ВИСШИ УЧИЛИЩА
 • ПРИМЕР ЗА ПРОЕКТ НА ДОГОВОР НА УНИВЕРСИТЕТСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ОСНОВАН НА ОПИТА И ПРОУЧВАНИЯТА НА КАТОЛИЧЕСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ В ЛЬОВЕН (БЕЛГИЯ)

Брой 3. ЕВРОПЕЙСКИ ПРАКТИКИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ ВЪВ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА

Съдържание:

Изтегли

 • ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ ВЪВ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА: СЪЩНОСТ, ЗНАЧЕНИЕ, БАРИЕРИ И ВЪЗДЕЙСТВИЕ
 • ДОБРИ ПРАКТИКИ
 • ОБОБЩЕНИЯ И ПРЕПОРЪКИ
 • УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ДИДАКТИЧЕСКИ КОМПЕТЕНТНОСТИ НА УНИВЕРСИТЕТСКИТЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ В НИДЕРЛАНДИЯ

Брой 2. ВАЛИДИРАНЕ НА НЕФОРМАЛНО ОТВОРЕНО ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ – ПРАКТИКИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ В ЕВРОПА

Съдържание:

Изтегли

 • ПРИЗНАВАНЕ НА ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ: ПЕРСПЕКТИВИ, АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ И РЕШЕНИЯ
 • ПРАКТИКИ ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА ОТВОРЕНИ ОНЛАЙН КУРСОВЕ
 • ПРАКТИКИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И ПРИЗНАВАНЕ НА УЧЕНЕ, БАЗИРАНО НА ОБРАЗОВАТЕЛНИ РЕСУРСИ С ОТВОРЕН ДОСТЪП
 • ИЗСЛЕДВАНИ ПРИМЕРИ ЗА ПРИЗНАВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ
 • ОБОБЩЕНИЕ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Брой 1. ИНИЦИАТИВАТА ЗА ОТВОРЕНО ОБРАЗОВАНИЕ

Съдържание:

Изтегли

 • ОТВАРЯНЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО В ЕВРОПА: КОНЦЕПЦИЯ, ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПОЛИТИКИ ЗА ВНЕДРЯВАНЕ
 • РАМКА ЗА ОТВОРЕНО ОБРАЗОВАНИЕ
 • ПОЛИТИКИ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО В СТРАНИТЕ ЧЛЕНКИ НА ЕС
 • ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ
  • ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА ОТВОРЕНО ОБРАЗОВАНИЕ
  • СВЕТОВНИ ПЛАТФОРМИ ЗА ОНЛАЙН ОБРАЗОВАНИЕ