INFOсвят • НАЦИД

Съдържание на страницата информационен бюлетин INFOсвят


INFOсвят

Тримесечният информационен бюлетин разпространява информация за развитието, иновациите, добрите практики и постиженията в образованието, обучението, науката и изследователското пространство.

От 2018 г. бюлетинът е наличен в електронен формат със СВОБОДЕН ДОСТЪП.


Издания на INFOсвят по години

Висше образование и наука

Моля, изберете година

Училищно образование и младеж

Моля, изберете година

Архив (общ, преди 2011)

Моля, изберете година


Висше образование и наука, 2019

Брой 3. ЕВРОПЕЙСКИ ПРАКТИКИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ ВЪВ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА

Съдържание:

Свали файла

 • ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ ВЪВ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА: СЪЩНОСТ, ЗНАЧЕНИЕ, БАРИЕРИ И ВЪЗДЕЙСТВИЕ
 • ДОБРИ ПРАКТИКИ
 • ОБОБЩЕНИЯ И ПРЕПОРЪКИ
 • УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ДИДАКТИЧЕСКИ КОМПЕТЕНТНОСТИ НА УНИВЕРСИТЕТСКИТЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ В НИДЕРЛАНДИЯ

Брой 2. ВАЛИДИРАНЕ НА НЕФОРМАЛНО ОТВОРЕНО ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ – ПРАКТИКИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ В ЕВРОПА

Съдържание:

Свали файла

 • ПРИЗНАВАНЕ НА ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ: ПЕРСПЕКТИВИ, АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ И РЕШЕНИЯ
 • ПРАКТИКИ ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА ОТВОРЕНИ ОНЛАЙН КУРСОВЕ
 • ПРАКТИКИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И ПРИЗНАВАНЕ НА УЧЕНЕ, БАЗИРАНО НА ОБРАЗОВАТЕЛНИ РЕСУРСИ С ОТВОРЕН ДОСТЪП
 • ИЗСЛЕДВАНИ ПРИМЕРИ ЗА ПРИЗНАВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ
 • ОБОБЩЕНИЕ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Брой 1. ИНИЦИАТИВАТА ЗА ОТВОРЕНО ОБРАЗОВАНИЕ

Съдържание:

Свали файла

 • ОТВАРЯНЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО В ЕВРОПА: КОНЦЕПЦИЯ, ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПОЛИТИКИ ЗА ВНЕДРЯВАНЕ
 • РАМКА ЗА ОТВОРЕНО ОБРАЗОВАНИЕ
 • ПОЛИТИКИ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО В СТРАНИТЕ ЧЛЕНКИ НА ЕС
 • ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ
  • ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА ОТВОРЕНО ОБРАЗОВАНИЕ
  • СВЕТОВНИ ПЛАТФОРМИ ЗА ОНЛАЙН ОБРАЗОВАНИЕ