Съдържание на страницата

Актуални програми и събития


ISSN 1313-0749

12 2019 e-Бюлетин АКТУАЛНИ ПРОГРАМИ И СЪБИТИЯ

Месечен електронен бюлетин. Бюлетинът съдържа актуална информация за:

  • национални програми и конкурси
  • европейски и международни програми и конкурси
  • продължаващо образование и обучение
  • конференции, семинари, покани за публикации
  • нови информационни продукти и издания на нацид