Съдържание на страницата информационен бюлетин INFOсвят


INFOсвят

Тримесечният информационен бюлетин разпространява информация за развитието, иновациите, добрите практики и постиженията в образованието, обучението, науката и изследователското пространство.

Изтегляне онлайн - само за АБОНАТИ


Издания на INFOсвят по години

Висше образование и наука

Моля, изберете година

Училищно образование и младеж

Моля, изберете година

Архив (общ, преди 2011)

Моля, изберете година


Висше образование и наука, 2017

Брой 1. ФОРМИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА СЪВРЕМЕННИЯ МЛАД УЧЕН: ПОДХОДИ И ПРАКТИКИ

Съдържание:

Свали файла

 • НОВИ СТИМУЛИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ЗА ДОКТОРАНТСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ В ЕВРОПА
 • ТРАДИЦИОННИ И СЪВРЕМЕННИ ПОДХОДИ В МЕТОДОЛОГИЯТА НА НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ
 • ПЕДАГОГИКА НА НАУЧНОТО РЪКОВОДСТВО
 • ПОДХОДИ И ПРАКТИКИ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА АКАДЕМИЧНАТА ДЕЙНОСТ
 • МУЛТИМЕДИЙНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА НАУЧЕН ТЕКСТ
 • РАМКА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА УЧЕНИЯ
 • ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ
  • ПРИНЦИПИ ЗА ИНОВАТИВНО ОБУЧЕНИЕ НА ДОКТОРАНТИ
  • ПОЛИТИКА ЗА НАУЧНО РЪКОВОДСТВО НА ДОКТОРАНТИ В ШВЕЦИЯ
  • ИНИЦИАТИВАТА "ЛЯТНА ШКОЛА ЗА СТУДЕНТИ - ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ" В АВСТРАЛИЯ