Съдържание на страницата информационен бюлетин INFOсвят


INFOсвят

Тримесечният информационен бюлетин разпространява информация за развитието, иновациите, добрите практики и постиженията в образованието, обучението, науката и изследователското пространство.

От 2018 г. бюлетинът е наличен в електронен формат със СВОБОДЕН ДОСТЪП.


Издания на INFOсвят по години

Висше образование и наука

Моля, изберете година

Училищно образование и младеж

Моля, изберете година

Архив (общ, преди 2011)

Моля, изберете година


Висше образование и наука, 2018

Брой 1. АТЕСТИРАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ

Съдържание:

Свали файла

  • ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СИСТЕМИТЕ ЗА АТЕСТИРАНЕ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ
  • ОЦЕНЯВАНЕ ВЪВ ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ С АКЦЕНТ ВЪРХУ ПРЕПОДАВАНЕТО
  • ЕФЕКТИВНОСТ И ПЛАНИРАНЕ НА РАЗВИТИЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ НА АВСТРАЛИЙСКИЯ КАТОЛИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ
  • ОЦЕНЯВАНЕ НА ЛЕКЦИОННИТЕ КУРСОВЕ В КОНТЕКСТА НА КАРИЕРНОТО РАЗВИТИЕ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ ВЪВ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА В АВСТРИЯ
  • ПРАВИЛАТА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПРЕПОДАВАНЕТО, УЧЕНЕТО, НАУЧНАТА ПОДГОТОВКА И ПОМОЩНИТЕ УСЛУГИ НА УНИВЕРСИТЕТА В ХАЙДЕЛБЕРГ, ГЕРМАНИЯ
  • ОЦЕНЯВАНЕ НА ПРЕПОДАВАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ НА УНИВЕРСИТЕТА ЗА ТЕХНОЛОГИИ НА ВАЛЕНСИЯ, ИСПАНИЯ
  • ОЦЕНЯВАНЕ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ ВЪВ ВИСШИЯ ТЕХНИЧЕСКИ ИНСТИТУТ КЪМ ТЕХНИЧЕСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ В ЛИСАБОН, ПОРТУГАЛИЯ
  • СИСТЕМА ЗА АТЕСТИРАНЕ НА КАЛИФОРНИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ САНТА БАРБАРА, САЩ