Официален сайт на НАЦИД

  1. Официалният сайт използва nacid.bg

    Домейнът nacid.bg принадлежи на Националния център за информация и документация.

  2. Защитените уебсайтове използват HTTPS

    Заключване или https:// означава, че сте се свързали безопасно с уебсайта nacid.bg Споделяйте чувствителна информация само на официални, защитени уебсайтове.
Списък на регулираните професии в България

Група Наименование
ЕПК
57(в)
57(г)
Архитектура и строителство
Архитект
НеНеНе
Архитектура и строителство
Инженер в геодезията, картографията и кадастъра
НеНеНе
Архитектура и строителство
Инженер в инвестиционното проектиране
НеНеНе
Ветеринарна медицина
Ветеринарен лекар
НеНеНе
Ветеринарна медицина
Ветеринарен техник
НеНеНе
Здравеопазване
Акушерка
НеНеНе
Здравеопазване
Зъботехник
НеДаНе
Здравеопазване
Инспектор по обществено здраве
НеДаНе
Здравеопазване
Кинезитерапевт
ДаДаНе
Здравеопазване
Лекар
НеНеНе
Здравеопазване
Лекар по дентална медицина
НеНеНе
Здравеопазване
Лекарски асистент
НеДаНе
Здравеопазване
Масажист (за лица с увредено зрение)
НеДаНе
Здравеопазване
Медицинска сестра
ДаНеНе
Здравеопазване
Медицински лаборант
НеДаНе
Здравеопазване
Ортопедичен техник
НеДаНе
Здравеопазване
Помощник-фармацевт
НеДаНе
Здравеопазване
Преподавател по практика по специалностите от професионално направление "Здравни грижи"
НеДаНе
Здравеопазване
Рентгенов лаборант
НеДаНе
Здравеопазване
Рехабилитатор
ДаДаНе
Здравеопазване
Фармацевт
ДаНеНе
Здравеопазване
Фелдшер
НеДаНе
Публична администрация
Архивист
НеНеНе
Сигурност
Офицер за оперативно ниво на управление
НеНеНе
Сигурност
Офицер за стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили
НеНеНе
Сигурност
Офицер за тактическо ниво на управление
НеНеНе
Социални дейности и туризъм
Екскурзовод
НеНеНе
Социални дейности и туризъм
Планински водач
ДаНеНе
Техника и технологии
Заварчик
НеНеНе
Техника и технологии
Заварчик за извършване на заваръчни дейности, свързани с изработването на изделия, подлежащи на технически надзор
НеНеНе
Техника и технологии
Машинист на багери, предназначени за работа с кука, грайфер или електромагнит
НеНеНе
Техника и технологии
Машинист на велосипедни кранове
НеНеНе
Техника и технологии
Машинист на енергийни котли
НеНеНе
Техника и технологии
Машинист на железопътни кранове и други повдигателни съоръжения, монтирани на железопътни машини
НеНеНе
Техника и технологии
Машинист на кабелни кранове, дерик кранове и други кранове със специална конструкция
НеНеНе
Техника и технологии
Машинист на котли с високо налягане III, II и I степен
НеНеНе
Техника и технологии
Машинист на котли с ниско налягане
НеНеНе
Техника и технологии
Машинист на кранове стрелови тип, монтирани на автомобили, самоходни или несамоходни шасита
НеНеНе
Техника и технологии
Машинист на кулокранове
НеНеНе
Техника и технологии
Машинист на мостови и козлови кранове
НеНеНе
Техника и технологии
Машинист на портални кранове
НеНеНе
Техника и технологии
Машинист на щабелни кранове
НеНеНе
Техника и технологии
Монтьор по монтиране, поддържане и ремонтиране на асансьори
НеНеНе
Техника и технологии
Оператор на енергиен блок
НеНеНе
Транспорт
Борден инженер (F/EL)
НеНеНе
Транспорт
Борден оператор - (F/OL)
НеНеНе
Транспорт
Борден радиооператор - (F/ROL)
НеНеНе
Транспорт
Борден съпроводител (F/CL)
НеНеНе
Транспорт
ЖП кантонер
НеДаНе
Транспорт
Инструктор за обучение на водачи на моторни превозни средства
НеНеНе
Транспорт
Консултант по превоз на опасни товари с железопътен транспорт
НеДаНе
Транспорт
Корабен електромеханик
НеНеНе
Транспорт
Корабен електротехник
НеНеНе
Транспорт
Корабен механик
НеНеНе
Транспорт
Корабен моторист
НеНеНе
Транспорт
Корабен радиоспециалист
НеНеНе
Транспорт
Корабен рулеви
НеНеНе
Транспорт
Корабоводител
НеНеНе
Транспорт
Лица, извършващи техническо обслужване на ВС (AML)
НеНеНе
Транспорт
Локомотивен машинист
НеДаНе
Транспорт
Маневрен стрелочник
НеДаНе
Транспорт
Маневрист
НеДаНе
Транспорт
Механик контактна мрежа
НеДаНе
Транспорт
Механик осигурителна техника
НеДаНе
Транспорт
Началник влак
НеДаНе
Транспорт
Полетен диспечер (сътрудник по осигуряване на полетите) (FDL)
НеНеНе
Транспорт
Постови стрелочник
НеДаНе
Транспорт
Прелезопазач
НеДаНе
Транспорт
Професионален пилот на вертолет (CPL(H))
НеНеНе
Транспорт
Професионален пилот на самолет (CPL(A))
НеНеНе
Транспорт
Ревизор вагони
НеДаНе
Транспорт
Ръководител движение
НеДаНе
Транспорт
Ръководител полети (ATCL)
НеНеНе
Транспорт
Стюард(-еса)(C/AL)
НеНеНе
Транспорт
Транспортен пилот на вертолет (CPL(H))
НеНеНе
Транспорт
Транспортен пилот на самолет (CPL(A))
НеНеНе
Транспорт
Щурман (борден навигатор) (F/NL)
НеНеНе
Юридически и счетоводни дейности
Адвокат
НеНеНе
Юридически и счетоводни дейности
Вътрешен одитор в публичния сектор
НеНеНе
Юридически и счетоводни дейности
Одитор по смисъла на Закона за Сметната палата
НеНеНе
Юридически и счетоводни дейности
Регистриран одитор
НеНеНе
Юридически и счетоводни дейности
Финансов инспектор
НеНеНе
Група Наименование
ЕПК
57(в)
57(г)