Официален сайт на НАЦИД

  1. Официалният сайт използва nacid.bg

    Домейнът nacid.bg принадлежи на Националния център за информация и документация.

  2. Защитените уебсайтове използват HTTPS

    Заключване или https:// означава, че сте се свързали безопасно с уебсайта nacid.bg Споделяйте чувствителна информация само на официални, защитени уебсайтове.


Този сайт използва бисквитки. Приемайки бисквитките, ще се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Информация


Секция Обществени поръчки след 01.10.2014 г.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА
Променено: 12.05.2016
Статус: Изпълнена
Начало: 07.04.2016 г. Край: 12.05.2016 г.

Наименование: Доставка на нетна активна електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за Национален център за информация и документация

Краен срок за подаване на оферти: 18.04.2016

детайлна информация

Номер в АОП: 9052207

Лице за контакти: Димитър Евтимов
Телефон: (+359 2) 817 38 29
Факс: (+359 2) 971 31 20
Адрес: НАЦИД, бул. “Д-р Г.М.Димитров” 52 A, София, 1125
Ел.поща: d.evtimov@nacid.bg

Документация


Договор


ПУБЛИЧНА ПОКАНА
Променено: 18.12.2015
Статус: Изпълнена
Начало: 01.12.2015 г. Край: 18.12.2015 г.

Наименование: „Доставка на моторно превозно средство с 4 + 1 места за нуждите на Националния център за информация и документация”

Краен срок за подаване на оферти: 10.12.2015 г. 17:00

детайлна информация

Номер в АОП: 9048342

Лице за контакти: Димитър Евтимов
Телефон: (+359 2) 817 38 29
Факс: (+359 2) 971 31 20
Адрес: НАЦИД, бул. “Д-р Г.М.Димитров” 52 A, София, 1125
Ел.поща: d.evtimov@nacid.bg

Документация


Договор


Документи по изпълнение


ПУБЛИЧНА ПОКАНА
Променено: 09.04.2015
Статус: Изпълнена
Начало: 10.02.2015 г. Край: 13.03.2015 г.

Наименование: „Доставка на технологично оборудване и лицензи” по проект „НАЦИД онлайн – цялостно електронно административно обслужване“ по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 13-31-5/07.04.2014 г. по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд

Краен срок за подаване на оферти: 19.02.2015 г. 17:00

детайлна информация

Номер в АОП: 9038780

Лице за контакти: Вержиния Цанкова
Телефон: (+359 2) 817 38 25
Факс: (+359 2) 971 31 20
Адрес: НАЦИД, бул. “Д-р Г.М.Димитров” 52 A, София, 1125
Ел.поща: vcankova@nacid.bg

Документация


Договор


Документи по изпълнение