Официален сайт на НАЦИД

  1. Официалният сайт използва nacid.bg

    Домейнът nacid.bg принадлежи на Националния център за информация и документация.

  2. Защитените уебсайтове използват HTTPS

    Заключване или https:// означава, че сте се свързали безопасно с уебсайта nacid.bg Споделяйте чувствителна информация само на официални, защитени уебсайтове.


Този сайт използва бисквитки. Приемайки бисквитките, ще се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Информация


Секция Обществени поръчки до 01.10.2014 г.

Вид на процедурата: ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Име на поръчката: „Избор на изпълнител за организиране и провеждане на обучения на служители от НАЦИД по четири обособени позиции” по проект „Подобряване на професионалната компетентност на служителите в Националния център за информация и документация”


Вид на процедурата: ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Име на поръчката: „Избор на изпълнител за организиране и провеждане на обучения на служители от НАЦИД за придобиване на чуждоезикови умения - под-дейност 3 от дейност I от проектното предложение” по проект „Подобряване на професионалната компетентност на служителите в Националния център за информация и документация”


Вид на процедурата: ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Име на поръчката: „Организиране и провеждане на обучения на служители от НАЦИД” по проект „Подобряване на компетентността и ефективността на служителите в Националния център за информация и документация”


Вид на процедурата: ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Име на поръчката: „Изпълнение на строително ремонтни дейности в административна сграда, представляваща част от имот – публична държавна собственост, предоставена за управление на Националния център за информация и документация /НАЦИД/ на адрес София, бул. „Д-р Г. М. Димитров” №52А”


Вид на процедурата: ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Име на поръчката: „Изпълнение на строително ремонтни дейности в административна сграда, представляваща част от имот – публична държавна собственост, предоставена за управление на Националния център за информация и документация /НАЦИД/ на адрес София, бул. „Д-р Г. М. Димитров” №52А”


Вид на процедурата: ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Име на поръчката: „Доставка на компютърна и периферна техника за нуждите на НАЦИД, бул. „Д-р Г. М. Димитров” №52А”


Вид на процедурата: ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Име на поръчката: „Доставка и монтаж на офис оборудване за нуждите на НАЦИД, София, бул. „Д-р Г. М. Димитров” №52Б, ет.7”


Вид на процедурата: ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Име на поръчката: „Изпълнение на строително- монтажни работи - обособяване на работни места на етаж 7-ми с площ от 638 кв.м в административна сграда, представляваща част от имот- публична държавна собственост, предоставена за управление на Национален център за информация и документация на адрес София, бул. "Д-р Г. М. Димитров" №52Б”