Официален сайт на НАЦИД

  1. Официалният сайт използва nacid.bg

    Домейнът nacid.bg принадлежи на Националния център за информация и документация.

  2. Защитените уебсайтове използват HTTPS

    Заключване или https:// означава, че сте се свързали безопасно с уебсайта nacid.bg Споделяйте чувствителна информация само на официални, защитени уебсайтове.
Актуално - Търгове

17.06.2024 НАЦИД обявява търг с тайно наддаване

17.06.2024 - НАЦИД обявява търг с тайно наддаване

Можете да изтеглите обявата.

20.09.2023 Резултати от проведен търг

Можете да изтеглите заповедта за определяне на печеливши кандидати:
заповед РД 19-86.

16.08.2023 - НАЦИД обявява търг с тайно наддаване

Можете да изтеглите обявата.

16.08.2023 НАЦИД обявява търг с тайно наддаване

16.08.2023 - НАЦИД обявява търг с тайно наддаване

Можете да изтеглите обявата.

17.05.2023 Резултат от проведен търг

Можете да изтеглите заповедта за определяне на печеливши кандидати:
заповед РД 19-46.

12.04.2023 - НАЦИД обявява търг с тайно наддаване

Можете да изтеглите обявата.

13.01.2023 Резултат от проведен търг

Можете да изтеглите заповедта за определяне на печеливши кандидати:
заповед РД 19-05.

19.12.2022 - НАЦИД обявява търг с тайно наддаване

Можете да изтеглите обявата.

17.10.2022 НАЦИД обявява търг с тайно наддаване

17.10.2022 - НАЦИД обявява търг с тайно наддаване

Можете да изтеглите обявата.

21.09.2022 НАЦИД обявява търг с тайно наддаване

21.09.2022 - НАЦИД обявява търг с тайно наддаване

Можете да изтеглите обявата.

13.07.2022 Резултат от проведен търг

Можете да изтеглите заповедта за определяне на печеливши кандидати:
заповед РД 19-71.

10.06.2022 - НАЦИД обявява търг с тайно наддаване

Можете да изтеглите обявата.

10.06.2022 НАЦИД обявява търг с тайно наддаване

10.06.2022 - НАЦИД обявява търг с тайно наддаване

Можете да изтеглите обявата.

24.06.2021 Резултат от проведен търг

Можете да изтеглите заповедта за определяне на печеливши кандидати:
заповед РД 19-49.

19.05.2021 - НАЦИД обявява търг с тайно наддаване

Можете да изтеглите обявата.