Официален сайт на НАЦИД

  1. Официалният сайт използва nacid.bg

    Домейнът nacid.bg принадлежи на Националния център за информация и документация.

  2. Защитените уебсайтове използват HTTPS

    Заключване или https:// означава, че сте се свързали безопасно с уебсайта nacid.bg Споделяйте чувствителна информация само на официални, защитени уебсайтове.


Този сайт използва бисквитки. Приемайки бисквитките, ще се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Информация


Актуално - Търгове

05.09.2018 Резултат от проведен търг

Изменение на Заповед РД 19-67: заповед РД 19-68.

29.08.2018 - Можете да изтеглите заповедта за определяне на печеливши кандидати:
заповед РД 19-67.

27.07.2018 - НАЦИД обявява търг с тайно наддаване

Можете да изтеглите обявата.

16.11.2017 Резултат от проведен търг

Можете да изтеглите заповедта за определяне на печеливши кандидати:
заповед РД 19-60.

11.10.2017 - НАЦИД обявява търг с тайно наддаване

Можете да изтеглите обявата.

24.10.2017 Резултат от проведен търг

Можете да изтеглите заповедта за определяне на печелившия кандидат:
заповед РД 19-54.

20.09.2017 - НАЦИД обявява търг с тайно наддаване

Можете да изтеглите обявата.

14.06.2017 Резултат от проведен търг

Можете да изтеглите заповедта за определяне на печелившия кандидат:
заповед РД 19-33.

13.05.2017 - НАЦИД обявява търг с тайно наддаване

Можете да изтеглите обявата.

28.09.2016 Резултат от проведен търг

Можете да изтеглите заповедта за определяне на печелившия кандидат:
заповед РД 19-60.

26.08.2016 - НАЦИД обявява търг с тайно наддаване

Можете да изтеглите обявата.

27.04.2016 Резултат от проведен търг

Можете да изтеглите заповедта за определяне на печелившия кандидат:
заповед РД 19-31.

25.03.2016 - НАЦИД обявява търг с тайно наддаване

Можете да изтеглите обявата.

11.04.2016 Резултат от проведен търг

Можете да изтеглите заповедта за определяне на печелившия кандидат:
заповед РД 19-23.

08.03.2016 - НАЦИД обявява търг с тайно наддаване
Можете да изтеглите обявата.

21.01.2016 Резултати от проведен търг

Можете да изтеглите заповедтa за определяне на печелившия кандидат:
заповед РД 19-02.

18.12.2015 - НАЦИД обявява търг с тайно наддаване
Можете да изтеглите обявата.

10.07.2015 Резултати от проведен търг

Можете да изтеглите заповедите за определяне на печелившия кандидат:
заповед РД 20-38.
заповед РД 20-39.

05.06.2015 - НАЦИД обявява търг с тайно наддаване
Можете да изтеглите обявата.

14.07.2014 Резултати от проведен търг

Можете да изтеглите заповедта за определяне на печелившия кандидат: заповед.

09.06.2014 - НАЦИД обявява търг с тайно наддаване
Можете да изтеглите обявата.