Официален сайт на НАЦИД

  1. Официалният сайт използва nacid.bg

    Домейнът nacid.bg принадлежи на Националния център за информация и документация.

  2. Защитените уебсайтове използват HTTPS

    Заключване или https:// означава, че сте се свързали безопасно с уебсайта nacid.bg Споделяйте чувствителна информация само на официални, защитени уебсайтове.


Този сайт използва бисквитки. Приемайки бисквитките, ще се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Информация


Актуално - Конкурси

15.07.2020 НАЦИД обявява конкурс за заемане на длъжност - главен експерт

На основание чл. 10 а, ал. 2 от Закона за държавния служител и Заповед № РД–19–56 / 14.07.2020 г. на Изпълнителния директор, НАЦИД обявява конкурс за заемане на длъжността „главен експерт в дирекция „ИОАСНД”” - 1 щатна бройка

Обявление за „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ” дирекция ИОАСНД

25.06.2020 Съобщение за оповестяване на система за определяне на резултатите при провеждане на конкурс за заемане на длъжността "МЛАДШИ ЕКСПЕРТ" в дирекция АПРП

Допълнителна информация - в приложения документ.

Съобщение

15.06.2020 Съобщение за оповестяване на система за определяне на резултатите при провеждане на конкурс за заемане на длъжността "ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ" в дирекция ИДУОД

Допълнителна информация - в приложения документ.

Съобщение

01.06.2020 НАЦИД обявява конкурс за заемане на длъжност - младши експерт

На основание чл. 10 а, ал. 2 от Закона за държавния служител и Заповед № РД–19–45 / 29.04.2020 г. на Изпълнителния директор, НАЦИД обявява конкурс за заемане на длъжността „младши експерт в дирекция „АПРП”” - 1 щатна бройка

Обявление за „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ” дирекция АПРП

28.05.2020 НАЦИД обявява конкурс за заемане на длъжност - главен експерт

На основание чл. 10 а, ал. 2 от Закона за държавния служител и Заповед № РД–19–44 / 28.05.2020 г. на Изпълнителния директор, НАЦИД обявява конкурс за заемане на длъжността „главен експерт в дирекция „ИДУОД”” - 2 щатна бройка

Обявление за „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ” дирекция ИДУОД

21.05.2020 Съобщение за оповестяване на система за определяне на резултатите при провеждане на конкурс за заемане на длъжността "ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ" в дирекция ИОАСНД

Допълнителна информация - в приложения документ.

Съобщение

11.05.2020 Съобщение за оповестяване на система за определяне на резултатите при провеждане на конкурс за заемане на длъжността "МЛАДШИ ЕКСПЕРТ" в дирекция НТПБ

Допълнителна информация - в приложения документ.

Съобщение

27.04.2020 НАЦИД обявява конкурс за заемане на длъжност - главен експерт

На основание чл. 10 а, ал. 2 от Закона за държавния служител и Заповед № РД–19–36 / 27.04.2020 г. на Изпълнителния директор, НАЦИД обявява конкурс за заемане на длъжността „главен експерт в дирекция „ИОАСНД”” - 2 щатни бройки

Обявление за „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ” дирекция ИОАСНД

15.04.2020 НАЦИД обявява конкурс за заемане на длъжност - младши експерт

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и Заповед № РД–19–34 / 15.04.2020 г. на Изпълнителния директор, НАЦИД обявява конкурс за заемане на длъжността „младши експерт в дирекция „Научно-техническа и педагогическа библиотека””

Обявление за „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ” дирекция НТПБ

21.02.2020 НАЦИД обявява конкурс за заемане на длъжноста директор дирекция АФСДУС

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и Заповед № РД–19–8 / 21.02.2020 г. на Изпълнителния директор, НАЦИД обявява конкурс за заемане на длъжността „Директор на дирекция „Административна, финансово счетоводна дейност и управление на собствеността””

Обявление „ДИРЕКТОР” дирекция АФСДУС