Официален сайт на НАЦИД

  1. Официалният сайт използва nacid.bg

    Домейнът nacid.bg принадлежи на Националния център за информация и документация.

  2. Защитените уебсайтове използват HTTPS

    Заключване или https:// означава, че сте се свързали безопасно с уебсайта nacid.bg Споделяйте чувствителна информация само на официални, защитени уебсайтове.


Този сайт използва бисквитки. Приемайки бисквитките, ще се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Информация


Актуално - Конкурси

09.05.2022 НАЦИД обявява конкурс за заемане на длъжност - главен експерт

На основание чл. 10 а, ал. 2 от Закона за държавния служител и Заповед № РД–19–55 / 05.05.2022 г. на Изпълнителния директор, НАЦИД обявява конкурс за заемане на длъжността „главен експерт в дирекция АФСДУС” - 1 щатна бройка

Обявление за „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ” дирекция АФСДУС

15.02.2022 Съобщение за оповестяване на система за определяне на резултатите при провеждане на конкурс за заемане на длъжността "ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ" в дирекция АФСДУС

Допълнителна информация - в приложения документ.

Съобщение

14.02.2022 Съобщение за оповестяване на система за определяне на резултатите при провеждане на конкурс за заемане на длъжността "СТАРШИ ЕКСПЕРТ" в дирекция ИДУОД

Допълнителна информация - в приложения документ.

Съобщение

21.01.2022 НАЦИД обявява конкурс за заемане на длъжност - главен експерт

На основание чл. 10 а, ал. 2 от Закона за държавния служител и Заповед № РД–19–17 / 21.01.2022 г. на Изпълнителния директор, НАЦИД обявява конкурс за заемане на длъжността „главен експерт в дирекция АФСДУС” - 1 щатна бройка

Обявление за „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ” дирекция АФСДУС

19.01.2022 НАЦИД обявява конкурс за заемане на длъжност - старши експерт

На основание чл. 10 а, ал. 2 от Закона за държавния служител и Заповед № РД–19–16 / 19.01.2022 г. на Изпълнителния директор, НАЦИД обявява конкурс за заемане на длъжността „старши експерт в дирекция ИДУОД” - 1 щатна бройка

Обявление за „СТАРШИ ЕКСПЕРТ” дирекция ИДУОД

06.12.2021 Съобщение за оповестяване на система за определяне на резултатите при провеждане на конкурс за заемане на длъжността "МЛАДШИ ЕКСПЕРТ" в дирекция АПРП

Допълнителна информация - в приложения документ.

Съобщение

17.11.2021 НАЦИД обявява конкурс за заемане на длъжност - младши експерт

На основание чл. 10 а, ал. 2 от Закона за държавния служител и Заповед № РД–19–89 / 17.11.2021 г. на Изпълнителния директор, НАЦИД обявява конкурс за заемане на длъжността „младши експерт в дирекция АПРП” - 1 щатна бройка

Обявление за „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ” дирекция АПРП

15.10.2021 НАЦИД прекратява конкурс за заемане на длъжност - старши експерт

Със Заповед № РД-19-82/15.10.2021 г. на изпълнителния директор на НАЦИД, издадена на основание чл. 19, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, конкурсната процедура за заемане на длъжността „старши експерт“ в дирекция „Академично признаване и регулирани професии“, обявена със Заповед № РД-19-77/04.10.2021 г., е прекратена.
 

04.10.2021 - НАЦИД обявява конкурс за заемане на длъжност - старши експерт

На основание чл. 10 а, ал. 2 от Закона за държавния служител и Заповед № РД–19–77 / 04.10.2021 г. на Изпълнителния директор, НАЦИД обявява конкурс за заемане на длъжността „старши експерт в дирекция „АПРП”” - 1 щатна бройка

Обявление за „СТАРШИ ЕКСПЕРТ” дирекция АПРП

07.04.2021 НАЦИД обявява конкурс за заемане на длъжност - старши експерт

На основание чл. 10 а, ал. 2 от Закона за държавния служител и Заповед № РД–19–22 / 06.04.2021 г. на Изпълнителния директор, НАЦИД обявява конкурс за заемане на длъжността „старши експерт в дирекция „АПРП”” - 1 щатна бройка

Обявление за „СТАРШИ ЕКСПЕРТ” дирекция АПРП

15.02.2021 Съобщение за оповестяване на система за определяне на резултатите при провеждане на конкурс за заемане на длъжността "ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ" в дирекция НТПБ

Допълнителна информация - в приложения документ.

Съобщение