Официален сайт на НАЦИД

  1. Официалният сайт използва nacid.bg

    Домейнът nacid.bg принадлежи на Националния център за информация и документация.

  2. Защитените уебсайтове използват HTTPS

    Заключване или https:// означава, че сте се свързали безопасно с уебсайта nacid.bg Споделяйте чувствителна информация само на официални, защитени уебсайтове.


Този сайт използва бисквитки. Приемайки бисквитките, ще се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Информация


Актуално - Конкурси

22.05.2023 НАЦИД обявява конкурс за заемане на длъжност - главен експерт

На основание чл. 10 а, ал. 2 от Закона за държавния служител и Заповед № РД–19–47 / 22.05.2023 г. на Изпълнителния директор, НАЦИД обявява конкурс за заемане на длъжността „главен експерт в дирекция ИДУОД” - 1 щатна бройка

Обявление за „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ” дирекция ИДУОД

13.04.2023 НАЦИД обявява конкурс за заемане на длъжност - главен експерт

На основание чл. 10 а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № РД–19–34 / 12.04.2023 г. на Изпълнителния директор на НАЦИД обявява конкурс за заемане на длъжността „главен експерт в дирекция Информационно осигуряване на академичния състав и научната дейност” - 1 щатна бройка

Обявление за „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ” дирекция ИОАСНД

25.01.2023 НАЦИД обявява конкурс за заемане на длъжност - главен експерт

На основание чл. 10 а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № РД–19–13 / 25.01.2023 г. на Изпълнителния директор на НАЦИД обявява конкурс за заемане на длъжността „главен експерт в дирекция Научно-техническа и педагогическа библиотека” - 1 щатна бройка

Обявление за „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ” дирекция НТПБ

19.08.2022 НАЦИД обявява конкурс за заемане на длъжност - главен експерт

На основание чл. 10 а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № РД–19–84 / 19.08.2022 г. на Изпълнителния директор на НАЦИД обявява конкурс за заемане на длъжността „главен експерт в дирекция Административна, финансова- счетоводна дейност и управление на собствеността” - 1 щатна бройка

Обявление за „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ” дирекция АФСДУС

29.07.2022 НАЦИД обявява конкурс за заемане на длъжност - старши експерт

На основание чл. 10 а, ал. 2 от Закона за държавния служител и Заповед № РД–19–73 / 29.07.2022 г. на Изпълнителния директор, НАЦИД обявява конкурс за заемане на длъжността „старши експерт в дирекция АПРП” - 1 щатна бройка

Обявление за „СТАРШИ ЕКСПЕРТ” дирекция АПРП

26.05.2022 Съобщение за оповестяване на система за определяне на резултатите при провеждане на конкурс за заемане на длъжността "ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ" в дирекция АФСДУС

Допълнителна информация - в приложения документ.

Съобщение

16.05.2022 НАЦИД обявява конкурс за заемане на длъжност - директор

На основание чл. 10 а, ал. 2 от Закона за държавния служител и Заповед № РД–19–57/13.05.2022 г. на Изпълнителния директор, НАЦИД обявява конкурс за заемане на длъжността „директор на дирекция ИДУОД” - 1 щатна бройка

Обявление за „ДИРЕКТОР” дирекция ИДУОД