Официален сайт на НАЦИД

 1. Официалният сайт използва nacid.bg

  Домейнът nacid.bg принадлежи на Националния център за информация и документация.

 2. Защитените уебсайтове използват HTTPS

  Заключване или https:// означава, че сте се свързали безопасно с уебсайта nacid.bg Споделяйте чувствителна информация само на официални, защитени уебсайтове.
qENTRY - Международна база данни за квалификациите за участие във висше образование

проект № 619617-EPP-1-2020-1-IT-EPPKA3-NARIC

Представяне на проекта

Проектът е по инициатива на ЕНИК-НАРИК центровете на пет държави: Италия (координатор), Белгия- фламандска общност, България, Нидерландия и Полша.

Цел на проекта

Целта му е да надгради и обогати съществуващата база данни Q-ENTRY с документи за средно образование, които дават достъп до висше образование, както от географска, така и от количествена гледна точка.

Специфични цели

По-нататъшно подобряване на базата данни като ценен инструмент, развиващ и обогатяващ знанията относно квалификациите, които дават достъп до висше образование и тяхното взаимно автоматично признаване, и достигане до възможно най-широка аудитория.

Проектът е предназначен за:

 • Националните центрове за академично признаване и мобилност от ЕНИК-НАРИК мрежата;
 • Висшите училища;
 • Оценителите на квалификации;
 • Европейската Комисия и международни организации;
 • Студентски организации;
 • Работодатели, които наемат служители с чужди квалификации;
 • Всички заинтересовани страни в процедурата по признаване на квалификации, даващи достъп до висше образование.

Период за изпълнение

1 октомври 2020 г. – 31 август 2022 г.

Основни дейности

Проектът продължава с разпространението на самата база данни като ценен инструмент за подобряване на взаимното автоматично признаване на квалификации за средно образование, които дават достъп до висше образование.

Обобщаване и публикуване на набор от инструменти, съществуващи примери и практики от партньорите по проекта относно състоянието на взаимното автоматично признаване на документи за средно образование, които дават достъп до висше образование.

Партньори по проекта

Лого и наименование
Лого на CIMEA Информационен център за мобилност и академични еквиваленти (CIMEA), Италия (координатор)
Лого на NARIC Vlaanderen NARIC Vlaanderen, Белгия Фламандска общност
Лого на НАЦИД Национален център за информация и документация (НАЦИД), България
Лого на NUFFIC, Холандия NUFFIC, Холандия
Лого наЕНИК-НАРИК Полша ЕНИК-НАРИК Полша