Официален сайт на НАЦИД

 1. Официалният сайт използва nacid.bg

  Домейнът nacid.bg принадлежи на Националния център за информация и документация.

 2. Защитените уебсайтове използват HTTPS

  Заключване или https:// означава, че сте се свързали безопасно с уебсайта nacid.bg Споделяйте чувствителна информация само на официални, защитени уебсайтове.
Признаването в Балканския регион: усъвършенстване на пространството на сътрудничество и доверие. Регионална среща на националните ЕНИК-НАРИК центрове от балканските страни

проект № 360405-LLP-1-2011-1-BG-KA1-KA1NARIC

Представяне на проекта

НАЦИД има удоволствието да съобщи, че проектът "Признаването в Балканския регион: усъвършенстване на пространството на сътрудничество и доверие. Регионална среща на националните ЕНИК-НАРИК центрове от балканските страни” е одобрен за съ-финансиране от Европейската общност по Програма „Учене през целия живот” чрез Покана за предложения за програмния период 2012-2013 г. до Мрежата от Национални информационни центрове за академично признаване и мобилност (НАРИК).

Целта на проекта е да предостави възможност и да допринесе за подобряване на сътрудничеството и прозрачността на признаването на Балканите. Взаимното доверие в качеството на висшето образование в региона и прозрачните и съвременни практики на признаване са важни предпоставки за международната и транс-граничната академична и изследователска мобилност.

Регионалната среща ще се проведе на 4-5 октомври 2012 г. в гр. Кюстендил с участието на партньорски ЕНИК НАРИК центрове от Балканския регион и представители на Съвета на Европа и на Европейската мрежа на Националните центрове по академично признаване и мобилност.

Цел на проекта

Целта на проекта е да предостави възможност и да допринесе за подобряване на сътрудничеството и прозрачността на признаването на Балканите. Взаимното доверие в качеството на висшето образование в региона и прозрачните и съвременни практики на признаване са важни предпоставки за международната и транс-граничната академична и изследователска мобилност.

Основна задача

Основна задача на проекта е: обмяна на информация за квалификационните системи, работни методи и процедури по признаване на участващите партньори от мрежата, качеството на висшето образование; развитието на националните квалификационни рамки и съотнасянето им с Европейската квалификационна рамка; споделяне на информация за съществуващите предизвикателства, проблеми и пречки в процеса на признаване на участващите партньори от мрежата и подходите за преодоляването им; инструменти по академично признаване като ръководстото на Европейското пространство по академично признаване; както и други теми от взаимен интерес.

Участници

Регионалната среща ще се проведе с участието на партньорски ЕНИК НАРИК центрове от Балканския регион и представители на Съвета на Европа и на Европейската мрежа на Националните центрове по академично признаване и мобилност.

Продължителност на проекта и основни дати

Проектът ще се проведе от 01.06.2012 г. до 30.11.2012 г. и включва следните основни етапи:

 • Начало на проекта: 01.06.2012 г.
 • Предварителна и същинска подготовка на регионалната среща:
  от 01.06.2012 г. до 03.10.2012 г.
 • Регионалната среща ще се проведе на 4-5 октомври 2012 г. в гр. Кюстендил.
 • Заключителни дейности по приключване на проекта: от 06.10.2012 г. до 30.11.2012 г.
 • Край на проекта: 30.11.2012 г.

Екип по проекта

Екипът по проекта включва експерти от българския ЕНИК-НАРИК център с опит и експертиза в дейностите като Национален център по академично признаване и мобилност, както и във функциите на компетентен орган по академично признаване.