Официален сайт на НАЦИД

  1. Официалният сайт използва nacid.bg

    Домейнът nacid.bg принадлежи на Националния център за информация и документация.

  2. Защитените уебсайтове използват HTTPS

    Заключване или https:// означава, че сте се свързали безопасно с уебсайта nacid.bg Споделяйте чувствителна информация само на официални, защитени уебсайтове.
Актуално - Събития

02.10.2023 Изложба на тема "Алеко Константинов - предизвикателствата на пътуването"

От 02.10.2023 г. във фоайето на Научно-техническа и педагогическа библиотека е открита изложба на тема "Алеко Константинов – предизвикателствата на пътуването". Изложбата ще продължи до 30.11.2023 г.

10.08.2023 Изложба на тема "Биоразнообразие, биоресурси и екология - планета се нуждае от всеки"

От 07.08.2023 г. във фоайето на Научно-техническа и педагогическа библиотека е открита изложба на тема "Биоразнообразие, биоресурси и екология – планета се нуждае от всеки". Изложбата ще продължи до 27.09.2023 г.

10.07.2023 Изложба на тема "Възпитание, образование и социална интеграция на деца със специални образователни потребности"

От 10.07.2023 г. във фоайето на Научно-техническа и педагогическа библиотека е открита изложба на тема "Възпитание, образование и социална интеграция на деца със специални образователни потребности". Изложбата ще продължи до 02.08.2023 г.

28.04.2023 Изложба на тема „Иновативни практики в българското и чуждото образование“

От 28.04.2023 г. във фоайето на Научно–техническа и педагогическа библиотека се открива изложба на тема „Иновативни практики в българското и чуждото образование“. Изложбата ще продължи до 20.06.2023 г.

16.03.2023 Изложба на тема „2023 – Европейска година на уменията насърчаване на конкурентоспособността“

От 16.03.2023 г. във фоайето на Научно–техническа и педагогическа библиотека се открива изложба на тема „2023 – Европейска година на уменията насърчаване на конкурентоспособността“. Изложбата ще продължи до 27.04.2023 г.

01.02.2023 Изложба на тема „Емоционалната интелигентност на децата“

От 01.02.2023 г. във фоайето на Научно–техническа и педагогическа библиотека се открива изложба на тема „Емоционалната интелигентност на децата“. Изложбата ще продължи до 15.03.2023 г.

18.01.2023 Благодарствено свидетелство за дарение от Фондация „Надежда за малките”

Фондация „Надежда за малките” изказва своята сърдечна благодарност към НАЦИД за направената подкрепа.

Свидетелство за дарение
Момент от фондацията

05.12.2022 Изложба на тема „Глобалната енергийна, финансова криза и икономиката на България“

От 05.12.2022 г. във фоайето на Научно–техническа и педагогическа библиотека се открива изложба на тема „Глобалната енергийна, финансова криза и икономиката на България“. Изложбата ще продължи до 31.01.2023 г.

29.09.2022 Изложба на тема „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ – ДУХОВЕН ВОДАЧ НА БЪЛГАРИТЕ (300 години от рождението му, 60 години от канонизирането му за светец и 260 години от написването на „История славянобългарска“

От 29.09.2022 г. във фоайето на Научно–техническа и педагогическа библиотека се открива изложба на тема „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ – ДУХОВЕН ВОДАЧ НА БЪЛГАРИТЕ (300 години от рождението му, 60 години от канонизирането му за светец и 260 години от написването на „История славянобългарска“)“. Изложбата ще продължи до 30.11.2022 г.

01.08.2022 Изложба на тема „ЕС – свят на свобода, ценности, възможности и солидарност“

От 02.08.2022 г. във фоайето на Научно–техническа и педагогическа библиотека се открива изложба на тема „ЕС – свят на свобода, ценности, възможности и солидарност“. Изложбата ще продължи до 28.09.2022 г.