Официален сайт на НАЦИД

  1. Официалният сайт използва nacid.bg

    Домейнът nacid.bg принадлежи на Националния център за информация и документация.

  2. Защитените уебсайтове използват HTTPS

    Заключване или https:// означава, че сте се свързали безопасно с уебсайта nacid.bg Споделяйте чувствителна информация само на официални, защитени уебсайтове.
В помощ на висшите училища

Услуги за висшите училища

НАЦИД в качеството си на ЕНИК-НАРИК център, предлага редица услуги и продукти. Информационните услуги са посочени в утвърдения Ценоразпис на НАЦИД

За улеснение можете да ползвате дадения по-долу калкулатор на услугите.

КАЛКУЛАТОР НА УСЛУГИТЕ

Справка за академичен статут на ВУ ед.цена 25 лв.

Моля, изберете:

Общо: 0.00 лв.

Запитване за автентичност на дипломи ед.цена 60 лв.

Моля, изберете:

Общо: 0.00 лв.

Препоръка до български ВУ ед.цена 70 лв.

Моля, изберете:

Общо: 0.00 лв.

Други информационни услуги ед.цена 80 лв.

Моля, изберете:

Общо: 0.00 лв.

Общо (с ДДС) 0.00 лв.

Дължима сума 0.00 лв.