Официален сайт на НАЦИД

  1. Официалният сайт използва nacid.bg

    Домейнът nacid.bg принадлежи на Националния център за информация и документация.

  2. Защитените уебсайтове използват HTTPS

    Заключване или https:// означава, че сте се свързали безопасно с уебсайта nacid.bg Споделяйте чувствителна информация само на официални, защитени уебсайтове.




В помощ на висшите училища

Невалидни бланки на документи на Държавния висш атестационен комитет и на Висшата атестационна комисия на Руската федерация.

Пълен списък

Име по диплома: Марина ......

Висше училище: Казахски Национален технически университет

Държава: Казахстан

Степен на висше образование: ВО без степен

Специалност: Хидрогеология и инженерна геология

ДВО, Серия: АЖБ

ДВО, Номер: 0016311

ДВО, Регистрационен номер: 320

ДВО, Дата: 17.06.1995 г.

Поискано признаване от: НАЦИД

Име по диплома: Алексей ......

Висше училище: Северо-западен задочен политехнически институт

Държава: Руска Федерация

Степен на висше образование: ВО без степен

Специалност: Организация превоз и управление на автомобилния транспорт

ДВО, Серия: БВС

ДВО, Номер: 06083697

ДВО, Регистрационен номер: 104-ФЗМиАТ

ДВО, Дата: 28.06.1999 г.

Поискано признаване от: НАЦИД

Име по диплома: Людмила ......

Висше училище: Краснодарски политехнически институт

Държава: Руска Федерация

Степен на висше образование: ВО без степен

Специалност: Промишлено и гражданско строителство

ДВО, Серия: ЗВ

ДВО, Номер: 752037

ДВО, Регистрационен номер: 62105

ДВО, Дата: 20.05.1995 г.

Поискано признаване от: НАЦИД

Име по диплома: Димитър ......

Висше училище: Московски държавен университет по обслужване

Държава: Руска Федерация

Степен на висше образование: ВО без степен

Специалност: Социално-културни услуги и туризъм

ДВО, Серия: ВСБ

ДВО, Номер: 0689631

ДВО, Регистрационен номер: 1517

ДВО, Дата: 30.05.2006 г.

Поискано признаване от: НАЦИД

Име по диплома: Иларионка ......

Висше училище: Московска Селскостопанска Академия "К. А. Тимирязев"

Държава: Руска Федерация

Степен на висше образование: ВО без степен

Специалност: Счетоводна отчетност и одит

ДВО, Серия: ШВ

ДВО, Номер: 386698

ДВО, Регистрационен номер: 8357

ДВО, Дата: 24.06.1996 г.

Поискано признаване от: НАЦИД

Име по диплома: Леонид ......

Висше училище: Тбилиски държавен педагогически институт "А. С. Пушкин"

Държава: Грузия

Степен на висше образование: ВО без степен

Специалност: Педагогика и методика на началното обучение

ДВО, Серия: ФБ

ДВО, Номер: 708186

ДВО, Регистрационен номер: 997

ДВО, Дата: 07.07.1995 г.

Поискано признаване от: НАЦИД

Име по диплома: Димо ......

Висше училище: Севастополски национален технически университет

Държава: Украйна

Степен на висше образование: бакалавър

Специалност: Морски технологии и корабоплаване

ДВО, Серия: КЛ БВ

ДВО, Номер: 065248

ДВО, Регистрационен номер: 371/98

ДВО, Дата: 27.06.1998 г.

Поискано признаване от: НАЦИД

Име по диплома: Василий ......

Висше училище: Молдовски технически университет

Държава: Молдова

Степен на висше образование: бакалавър

Специалност: Промишлено и гражданско строителство

ДВО, Серия: AL

ДВО, Номер: 0069501

ДВО, Регистрационен номер: 118

ДВО, Дата: 03.06.2003 г.

Поискано признаване от: НАЦИД

Име по диплома: Андри ......

Висше училище: Санкт-Петербургска държавна академия по физкултура "Лесхафт"

Държава: Руска Федерация

Степен на висше образование: бакалавър

Специалност: Физическо възпитание

ДВО, Серия: АВС

ДВО, Номер: 5318585

ДВО, Регистрационен номер: 121184

ДВО, Дата: 26.06.2003

Поискано признаване от: НАЦИД

Име по диплома: Михаил ......

Висше училище: Московски държавен отворен университет

Държава: Руска Федерация

Степен на висше образование: ВО без степен

Специалност: Юриспруденция

ДВО, Серия: БВС

ДВО, Номер: 0545313

ДВО, Регистрационен номер, дата: 1902/25.06.2002

Поискано признаване от: НАЦИД

Име по диплома: Ахмед ...... (Ангел ......)

Висше училище: Тбилиски държавен университет "Иване Джавахишвили"

Държава: Грузия

Степен на висше образование: бакалавър

Специалност: Психология

ДВО, Серия: В

ДВО, Номер: 12125

ДВО, Регистрационен номер: 01/63

ДВО, Дата: 2004 г.

Поискано признаване от: НАЦИД

Име по диплома: Свилен ......

Висше училище: Санкт-Петербургски държавен технологически институт (Технически институт)

Държава: Руска Федерация

Степен на висше образование: ВО без степен

Специалност: Машини и апарати за химическите производства

ДВО, Серия: ВСГ

ДВО, Номер: 0116714

ДВО, Регистрационен номер, дата: 1244/20.07.2007 г.

Поискано признаване от: НАЦИД

Име по академична справка: Таер ......

Висше училище: Мармара университет

Държава: Турция

Степен на висше образование: период на обучение

Специалност: Информатика

АС, Дата: 08.11.2011 г.

Поискано признаване от: Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"

Име по академична справка: Георги ......

Висше училище: Балъкесир университет

Държава: Турция

Степен на висше образование: период на обучение

Специалност: Архитектура

АС, Дата: 14.09.2011 г.

Поискано признаване от: Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"

Име по диплома: Наталия ......

Висше училище: Московски държавен университет по строителство

Държава: Руска Федерация

Степен на висше образование: ВО без степен

Специалност: Земеустройство и поземлен кадастър

ДВО, Серия: ШВ

ДВО, Номер: 476712

ДВО, Регистрационен номер: 2746/24.06.1996 г.

ДВО, Дата: 24.06.1996 г.

Поискано признаване от: НАЦИД

Име по диплома: Емилиян ......

Висше училище: Ташкентски автомобилно- пътен институт

Държава: Узбекистан

Степен на висше образование: ВО без степен

Специалност: Икономика и организация на автомобилния транспорт

ДВО, Серия: ДВО

ДВО, Номер: 010545

ДВО, Регистрационен номер: 182/12.07.1990 г.

ДВО, Дата: 12.07.1990 г.

Поискано признаване от: НАЦИД

Име по диплома: Димитър ......

Висше училище: Университет в Ню Орлиънс

Държава: САЩ

Степен на висше образование: Бакалавър

Специалност: Бизнес администрация и финанси

ДВО, Серия:

ДВО, Номер:

ДВО, Регистрационен номер:

ДВО, Дата: 18.12.1997г.

Поискано признаване от: Агенция Митници

Име по диплома: Желязко ......

Висше училище: Държавна академия за управление „Серго Орджоникидзе”

Държава: Руска Федерация

Степен на висше образование: ВО без степен

Специалност: Организация на управление в машиностроителната промишленост

ДВО, Серия: ЦВ

ДВО, Номер: 429777

ДВО, Регистрационен номер: 12493/26.06.1995 г.

ДВО, Дата: 26.06.1995 г.

Поискано признаване от: НАЦИД

Име по диплома: Людмила ......

Висше училище: Киевски държавен институт по култура

Държава: Украйна

Степен на висше образование: ДИПЛОМ СПЕЦIАЛIСТА

Специалност: Народно художествено творчество

ДВО, Серия: ЛМ ВЕ

ДВО, Номер: 006720

ДВО, Регистрационен номер: 2721/ 30.06.1996 г.

ДВО, Дата: 30.06.1996 г.

Поискано признаване от: НАЦИД

Име по диплома: Роберт ......

Висше училище: Полицейска Академия

Държава: Чехия

Степен на висше образование: Бакалавър

Специалност: Сигурност и правни изследвания

ДВО, Серия:

ДВО, Номер: 3741

ДВО, Регистрационен номер:

ДВО, Дата: 03.06.1999 г.

Поискано признаване от: Комисия за Финансов Надзор

Име по диплома: Владислав ......

Висше училище: Санкт-Петербургски държавен електротехнически университет „В. И. Улянов (Ленин)”

Държава: Руска Федерация

Степен на висше образование: ВО без степен

Специалност: Радиоелектронни системи и комплекси

ДВО, Серия: ВСГ

ДВО, Номер: 2633564

ДВО, Регистрационен номер:

ДВО, Дата: 30.11.2007 г.

Поискано признаване от: НАЦИД

Име по диплома: Екатерина ......

Висше училище: Хуманитарен институт по телевизия и радио на името на „М. А. Литовчин“

Държава: Руска Федерация

Степен на висше образование: ВО без степен

Специалност: Журналистика

ДВО, Серия: КВ

ДВО, Номер: 29173

ДВО, Регистрационен номер: 1854

ДВО, Дата: 26.06.2013 г.

Поискано признаване от: НАЦИД

Име по диплома: Жан ......

Висше училище: Украински държавен университет по физическо възпитание

Държава: Украйна

Степен на висше образование: ВО без степен

Специалност: Физическа култура

ДВО, Серия: ФВ

ДВО, Номер: 770735

ДВО, Регистрационен номер: 1097

ДВО, Дата: 25.05.1993 г.

Поискано признаване от: Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

Име по диплома: Пенев ......

Висше училище: Университет Прищина

Държава: Съюзна Република Югославия, Република Сърбия

Степен на висше образование: ВО без степен

Специалност: Философия

ДВО, Серия:

ДВО, Номер: 290

ДВО, Регистрационен номер:

ДВО, Дата: 11.05.2001 г.

Поискано признаване от: МОН по программа за прием на чужденци по междуправителствени програми за обучение в България

Име по диплома: Соня ......

Висше училище: Запорожки медицински институт

Държава: Украйна

Степен на висше образование: ВО без степен

Специалност: Фармация

ДВО, Серия: УЗ

ДВО, Номер: 94487

ДВО, Регистрационен номер: 1104

ДВО, Дата: 12.06.1983 г.

Поискано признаване от: МОН

Име по диплома: Юлиян ......

Висше училище: Рязански държавен медицински университет академик И.П.Павлов

Държава: Руска Федерация

Степен на висше образование: ВО без степен

Специалност: Фармация

ДВО, Серия: БВС

ДВО, Номер: 0281650

ДВО, Регистрационен номер: 6108

ДВО, Дата: 26.06.2001 г.

Поискано признаване от: МОН

Име по диплома: Евгений ......

Висше училище: Томски политехнически университет

Държава: Руска Федерация

Степен на висше образование: ВО без степен

Специалност: Изчислителни машини, комплекси, системи и мрежи

ДВО, Серия: АВС

ДВО, Номер: 0582943

ДВО, Регистрационен номер: АВТ-2071

ДВО, Дата: 24.06.1999 г.

Поискано признаване от: НАЦИД

Име по диплома: Марина ......

Висше училище: Московски институт по комунално стопанство и строителство

Държава: Руска Федерация

Степен на висше образование: ВО без степен

Специалност: Икономика и управление в градското стопанство

ДВО, Серия: ШВ

ДВО, Номер: 65762

ДВО, Регистрационен номер: 3744

ДВО, Дата: 24.07.1994 г.

Поискано признаване от: НАЦИД

Име по диплома: Андърс ......

Висше училище: Бизнес училище Копенхаген

Държава: Дания

Степен на висше образование: Бакалавър

Специалност: Лингвистика

ДВО, Серия:

ДВО, Номер:

ДВО, Регистрационен номер:

ДВО, Дата: 21.08.2010 г.

Поискано признаване от: НАЦИД

Име по диплома: Сергей ......

Висше училище: Московски кооперативен институт

Държава: Руска Федерация

Степен на висше образование: ВО без степен

Специалност: Икономическо и социално планиране

ДВО, Серия: ТВ

ДВО, Номер: 988052

ДВО, Регистрационен номер: 132/91

ДВО, Дата: 18.06.1991 г.

Поискано признаване от: НАЦИД

Име по диплома: Олга ......

Висше училище: Московски областен педагогически институт Н. К. Крупская

Държава: Руска Федерация

Степен на висше образование: ВО без степен

Специалност: Чужд език (английски, немски) с допълнителна специалност Руски език

ДВО, Серия: НВ

ДВО, Номер: 257304

ДВО, Регистрационен номер: 638

ДВО, Дата: 27.06.1988 г.

Поискано признаване от: НАЦИД

Име по диплома: Анъл ......

Висше училище: Университет Комениус в Братислава

Държава: Словакия

Степен на висше образование: период на обучение

Специалност: Психология

ДВО, Серия:

ДВО, Номер:

ДВО, Регистрационен номер:

АС, Дата: 20.07.2016 г.

Поискано признаване от: Югозападният университет „Неофит Рилски“, Благоевград

Име по диплома: Нигар ......

Висше училище: Университет Комениус в Братислава

Държава: Словакия

Степен на висше образование: период на обучение

Специалност: Психология

ДВО, Серия:

ДВО, Номер:

ДВО, Регистрационен номер:

АС, Дата: 20.07.2016 г.

Поискано признаване от: Югозападен университет „Неофит Рилски“, Благоевград

Име по диплома: Мустафа ......

Висше училище: Университет Комениус в Братислава

Държава: Словакия

Степен на висше образование: период на обучение

Специалност: Психология

ДВО, Серия:

ДВО, Номер:

ДВО, Регистрационен номер:

АС, Дата: 20.07.2016 г.

Поискано признаване от: Югозападен университет „Неофит Рилски“, Благоевград