Официален сайт на НАЦИД

 1. Официалният сайт използва nacid.bg

  Домейнът nacid.bg принадлежи на Националния център за информация и документация.

 2. Защитените уебсайтове използват HTTPS

  Заключване или https:// означава, че сте се свързали безопасно с уебсайта nacid.bg Споделяйте чувствителна информация само на официални, защитени уебсайтове.
В помощ на висшите училища

Нелегитимно обучение в България

 • 2006 г. Институции, провеждащи обучение в нарушение на Закона за висше образование

  Сигнал на Даниел Вълчев, министър на образованието и науката до Главния прокурор на Република България (таблица 1).

 • 2010 г. Институции, провеждащи обучение в нарушение на Закона за висше образование

  Сигнал на Сергей Игнатов, министър на образованието, младежта и науката до Главния прокурор на Република България (таблица 2).

изтегли таблиците