Официален сайт на НАЦИД

 1. Официалният сайт използва nacid.bg

  Домейнът nacid.bg принадлежи на Националния център за информация и документация.

 2. Защитените уебсайтове използват HTTPS

  Заключване или https:// означава, че сте се свързали безопасно с уебсайта nacid.bg Споделяйте чувствителна информация само на официални, защитени уебсайтове.
В помощ на висшите училища

Системи за оценяване във висшето образование

Източници на информация

„CIMEA MAGNA CUM LAUDE: A worldwide database of University Grading Systems” - световна база данни на университетските системи и скали за оценяване, поддържана от ЕНИК-НАРИК центъра на Италия Съдържа приоритетно информация за трети страни.

Държави, включени в базата данни:

 • Afghanistan
 • Albania
 • Andorra
 • Argentina
 • Aruba
 • Australia
 • Austria
 • Bahamas
 • Bangladesh
 • Barbados
 • Belgium (Flemish Community)
 • Belgium (French Community)
 • Belize
 • Bolivia
 • Botswana
 • Brazil
 • Bulgaria
 • Brunei Daraussalam
 • Cambodia
 • Cameroon
 • (Republic of) Canada - Province of Alberta
 • Canada - Province of British Columbia
 • Canada - Province of Manitoba
 • Canada - Province of Newfoundland & Labrador
 • Canada - Province of Nova Scotia
 • Canada - Province of Ontario
 • Canada - Province of Quebec
 • Canada - Province of Saskatchewan
 • Chile
 • China
 • Colombia
 • Costa Rica
 • Cote d'Ivoire
 • Croatia
 • Cuba
 • Czech Republic
 • Denmark
 • Egypt
 • El Salvador
 • Estonia
 • Ethiopia
 • Fiji
 • Finland
 • Georgia
 • Germany
 • Ghana
 • Greece
 • Guatemala
 • Honduras
 • Hong Kong
 • Hungary
 • India
 • Iran
 • Iraq
 • Israel
 • Italy
 • Japan
 • Jordan
 • Kenya
 • Kiribati
 • Korea (South)
 • Kuwait
 • Latvia
 • Lebanon
 • Libya
 • Lithuania
 • Macao
 • Malawi
 • Malta
 • Mauritius
 • Mexico
 • Monaco (Principaute)
 • Mongolia
 • Myanmar (Burma)
 • Nepal
 • New Zealand
 • Nigeria
 • Oman
 • Pakistan
 • Palestine
 • Peru
 • Philippines
 • Portugal
 • Samoa
 • Saudi Arabia
 • Serbia
 • Sierra Leone
 • Singapore
 • Solomon Islands
 • South Africa
 • Spain
 • Sri Lanka
 • Sudan
 • Syria
 • Taiwan
 • Tanzania
 • Thailand
 • The Netherlands
 • Tonga
 • Turkey
 • Uganda
 • United Arab Emirates (UAE)
 • Uruguay
 • USA
 • Venezuela
 • Vietnam
 • Zimbawe

Базата данни в PDF формат е публично достъпна като раздел 2.

Информация за процедурите за преобразуване на оценки, ползвани от ЕНИК-НАРИК центрове може да бъде намерена като раздел 1.

Някои от най-разпространените формули, ползвани за преобразуване на оценки в цитирания по-горе източник

 1. В Литва

  В Литва се изполват две формули: съответно за преобразуване по десетобална скала, и за преобразуване по стобална скала.

  В представената по-долу формула (за преобразуване по десетобална скала), с буква Р са означени, оценките по чужда скала за оценяване, а с буква А са означени, оценки от скалата за оценяване на приемащата държава, в която трябва да се преобразуват оценките по приемащата скала за оценяване

  Формула

  формула - Литва

  Ключ

  P min: най-ниската задоволителна оценка по чуждата скала за оценяване
  Р max: най-високата оценка по чуждата скала за оценяване
  nP: броят на удовлетворителните оценки от чуждата скала за оценяване
  A min: най-ниската задоволителна оценка по приемащата скалата за оценяване
  A max: най-високата оценка по приемащата скалата за оценяване
  nA: броят на удовлетворителните оценки от приемащата скалата за оценяване

  P: оценката по чужда скала за оценяване, която трябва да бъде преобразувана
  A: оценката, която е била преобразувана в оценка от приемащата скалата за оценяване

 2. В Грузия

  Формула

  формула - Грузия

  Ключ

  G min: най-ниската задоволителна оценка по чуждата скала за оценяване
  G max: най-високата оценка по чуждата скала за оценяване
  G gmin: най-ниската задоволителна оценка по приемащата скалата за оценяване
  G gmax: най-високата оценка по приемащата скалата за оценяване
  X: оценката по чужда скала за оценяване, която трябва да бъде преобразувана
  Y: оценката, която е била преобразувана в оценка от приемащата скалата за оценяване

  В материала на италианския ЕНИК-НАРИК център са описани формулите и процедурите, ползвани от националните ЕНИК-НАРИК центрове на Германия, Гърция, Португалия и други европейски страни.

Други източници
EURYDICE - информация по страни за образователните системи и политики в Европа