Официален сайт на НАЦИД

  1. Официалният сайт използва nacid.bg

    Домейнът nacid.bg принадлежи на Националния център за информация и документация.

  2. Защитените уебсайтове използват HTTPS

    Заключване или https:// означава, че сте се свързали безопасно с уебсайта nacid.bg Споделяйте чувствителна информация само на официални, защитени уебсайтове.
В помощ на висшите училища

Образователни системи

Образователна система на Република Турция

Образователна система на Естония

Други източници

  • UNESCO, International Bureau of Education, Country Dossiers - информация за образователните системи на 195 държави.
  • EURYDICE - информация по страни за образователните системи на държави от европейския регион и образователните политики в Европа.
  • ЕНИК-НАРИК центрове на отделни страни- описание на съответните образователни системи, информация за национални компетентни органи, акредитирани висши училища, и др.
  • Country modules — NUFFIC - описания на холандския ЕНИК-НАРИК център за чуждестранни образователни системи, структурирани по континенти и сравнение с холандската образователна система.