Официален сайт на НАЦИД

  1. Официалният сайт използва nacid.bg

    Домейнът nacid.bg принадлежи на Националния център за информация и документация.

  2. Защитените уебсайтове използват HTTPS

    Заключване или https:// означава, че сте се свързали безопасно с уебсайта nacid.bg Споделяйте чувствителна информация само на официални, защитени уебсайтове.


Този сайт използва бисквитки. Приемайки бисквитките, ще се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Информация

Съдържание на страницата

Регистър на висшите училища в Република България

За регистъра

Регистърът на висшите училища e електронна база данни, която се води и поддържа от министъра на образованието чрез Националния център на информация и документация на основание чл. 10, ал. 2, т. 3, а) от Закона за висшето образование във връзка с чл. 2, ал. 22, т. 1 от Правилника за устройството и дейността на Националния център по информация и документация. Регистърът съдържа информация за всички висши училища, включваща данни относно техните основни звена, филиали и откритите от тях професионални направления и специалности, както и информация за оценките и срока на валидност от процедурите за акредитация и за оценяване на проект. Информацията в Регистъра е публично достъпна и предоставя възможност за извършването на справки.