Този сайт използва бисквитки. Приемайки бисквитките, ще се възползвате от оптималното поведение на сайта.


Съдържание на страницата

Регистър на висшите училища в Република България

Регистърът на висшите училища e електронна база данни, която се води и поддържа от министъра на образованието чрез Националния център на информация и документация на основание чл. 10, ал. 2, т. 3, б. а от Закона за висшето образование във връзка с чл. 22, т. 1 от Правилника за устройството и дейността на Националния център по информация и документация. Регистърът съдържа информация за всички висши училища, включваща данни относно техните основни звена, филиали и откритите от тях професионални направления и специалности, както и информация за оценките и срока на валидност от процедурите за акредитация и за оценяване на проект. Информацията в Регистъра е публично достъпна и предоставя възможност за извършването на справки.