Този сайт използва бисквитки. Приемайки бисквитките, ще се възползвате от оптималното поведение на сайта.


Съдържание на страницата

Регистър за научната дейност в Република България

Секция "Информация"

Регистърът за научната дейност в Република България е публичен и се поддържа от Министерство на образованието и науката чрез Националния център за информация и документация (НАЦИД).

НАЦИД извършва първоначалната регистрация на научните организации в Регистъра и удостоверява вписването им, като издава удостоверение за вписване при поискване.

Заявления за вписване или издаване на удостоверение се подават на хартиен и електронен носител на посочената контактна информация.

Срокът за вписване или издаване на удостоверение е до три работни дни.


Секция "Образци на документи"

Секция Вписване на физически и юридически лица, кандидатствали и получили финансиране за научноизследователска дейност

Секция Вписване на нови данни и обстоятелства/заличаване на вписани данни и обстоятелства

Секция ПРЕРЕГИСТРАЦИЯ на научна организация

Секция 2648 Издаване на удостоверение за вписване