Официален сайт на НАЦИД

  1. Официалният сайт използва nacid.bg

    Домейнът nacid.bg принадлежи на Националния център за информация и документация.

  2. Защитените уебсайтове използват HTTPS

    Заключване или https:// означава, че сте се свързали безопасно с уебсайта nacid.bg Споделяйте чувствителна информация само на официални, защитени уебсайтове.


Този сайт използва бисквитки. Приемайки бисквитките, ще се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Информация

Съдържание на страницата

Регистър за научната дейност в Република България

Секция "Информация"

Регистърът за научната дейност в Република България е публичен и се поддържа от Министерство на образованието и науката чрез Националния център за информация и документация (НАЦИД).

НАЦИД извършва първоначалната регистрация на научните организации в Регистъра и удостоверява вписването им, като издава удостоверение за вписване при поискване.

Заявления за вписване или издаване на удостоверение се подават на хартиен и електронен носител на посочената контактна информация.

Срокът за вписване или издаване на удостоверение е до три работни дни.


Секция "Образци на документи"

Вписване на физически и юридически лица, кандидатствали и получили финансиране за научноизследователска дейност