Официален сайт на НАЦИД

  1. Официалният сайт използва nacid.bg

    Домейнът nacid.bg принадлежи на Националния център за информация и документация.

  2. Защитените уебсайтове използват HTTPS

    Заключване или https:// означава, че сте се свързали безопасно с уебсайта nacid.bg Споделяйте чувствителна информация само на официални, защитени уебсайтове.


Този сайт използва бисквитки. Приемайки бисквитките, ще се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Информация

Съдържание на страницата

Национална електронна студентска карта (НЕСК)

Достъп до НЕСК

Националната електронна студентска карта (НЕСК) е модул към Регистъра на всички действащи, прекъснали и завършили студенти и докторанти (РДПЗСД), който се поддържа от Националния център за информация и документация (НАЦИД) на основание чл. 10, ал. 2, т. 3, б. „в“ от Закона за висшето образование във връзка с чл. 13 от Наредба № 1 от 13 януари 2023 г. за регистъра на всички действащи, прекъснали и завършили студенти и докторанти по степени на обучение и по професионални направления.

НЕСК се издава на всеки действащ студент или докторант в Република България въз основа на подадена информация от висше училище или научна организация към НАЦИД. Издаването, свалянето и използването на НЕСК е безплатно. Студентите и докторантите могат да достъпят своята електронна карта, веднага щом активират профила си в портал „Национална електронна студентска карта“. Електронната карта може да бъде свалена като .pdf документ или да се показва директно от мобилното устройство. Валидна е за целия период на обучение.

Публичната част на портал „Национална електронна студентска карта“ позволява на всяко заинтересовано лице да провери валидността на НЕСК и актуалния статус на студент или докторант.