Официален сайт на НАЦИД

  1. Официалният сайт използва nacid.bg

    Домейнът nacid.bg принадлежи на Националния център за информация и документация.

  2. Защитените уебсайтове използват HTTPS

    Заключване или https:// означава, че сте се свързали безопасно с уебсайта nacid.bg Споделяйте чувствителна информация само на официални, защитени уебсайтове.


Този сайт използва бисквитки. Приемайки бисквитките, ще се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Информация

Съдържание на страницата

Регистър на работодателите

За регистъра

Информационната система за студентите и работодателите се поддържа от Националния център за информация и документация (НАЦИД) и съдържа данни за сключените договори между студентите, работодателите и висшите училища по чл. 95а, ал. 1 от Закона за висшето образование (ЗВО). Системата се поддържа в съответствие с чл. 95а, ал. 6 от ЗВО и чл. 12 от Наредба за условията и реда за осигуряване на заплащането на разходите за обучение на студенти със сключени договори с работодател. Целта на Системата е електронизиране и оптимизиране на процеса на събиране на информация относно сключените договори по чл. 95а от ЗВО. Достъпът до Системата е ограничен само за упълномощените представители от висшите училища, Министерство на образованието и науката и НАЦИД.

Порталът към Информационната система за студентите и работодателите съдържа публично достъпна информация за одобрените от Министерски съвет специалности и работодатели по чл. 95а от Закон за висшето образование за съответната учебна година.