Този сайт използва бисквитки. Приемайки бисквитките, ще се възползвате от оптималното поведение на сайта.


Съдържание на страницата

Регистър на работодателите

Информационната система за студентите и работодателите се поддържа от Националния център за информация и документация (НАЦИД) и съдържа данни за сключените договори между студентите, работодателите и висшите училища по чл. 95а, ал. 1 от Закона за висшето образование (ЗВО). Системата се поддържа в съответствие с чл. 95а, ал. 6 от ЗВО и чл. 12 от Наредба за условията и реда за осигуряване на заплащането на разходите за обучение на студенти със сключени договори с работодател. Целта на Системата е електронизиране и оптимизиране на процеса на събиране на информация относно сключените договори по чл. 95а от ЗВО. Достъпът до Системата е органичен само за упълномощените представители от висшите училища, Министерство на образованието и науката и НАЦИД.

Порталът към Информационната система за студентите и работодателите съдържа публично достъпна информация за одобрените от Министерски съвет специалности и работодатели по чл. 95а от Закон за висшето образование за съответната учебна година.