Официален сайт на НАЦИД

 1. Официалният сайт използва nacid.bg

  Домейнът nacid.bg принадлежи на Националния център за информация и документация.

 2. Защитените уебсайтове използват HTTPS

  Заключване или https:// означава, че сте се свързали безопасно с уебсайта nacid.bg Споделяйте чувствителна информация само на официални, защитени уебсайтове.


Този сайт използва бисквитки. Приемайки бисквитките, ще се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Информация


Съдържание на страницата

Проект

OCTRA - Онлайн каталози за програми и база данни за прозрачност и признаване

проект № 619645-EPP-1-2020-1-LV-EPPKA3-NARIC

Представяне на проекта

„Националният център за информация и документация“ е партньор по проект „OCTRA - Онлайн каталози за програми и база данни за прозрачност и признаване“. Този проект е в рамките на програма „ЕРАЗМУС +“, дейност по К3: „Подкрепа за реформа на политиката“.

Водещият партньор, който осъществява проекта е Академичния информационен център – Латвийският ЕНИК/НАРИК (Латвия), останалите партньори са: ЕНИК-НАРИК (Полша), ЕНИК (Руска федерация), ЕНИК-НАРИК (Естония), ЕНИК-НАРИК (Хърватия) и ЕНИК (Босна и Херцеговина).

Цел на проекта

Основната цел на проекта е да издигне на ново ниво диалогът между висшите училища чрез единен модел за каталози, както и подобряването на национални бази данни за квалификация и регистри (НКБ), които биха довели до структурирани и прозрачни резултати от обучението на придобитите квалификации от висшето образувание, което би улеснило автоматичното признаване.

Специфични цели

Като основна цел се поставя разработването на насоки и препоръки, които биха послужили като помощно средство за висшите училища, за да подобрят или да създадат еднакво полезни и ясни каталози, които да отговарят на националните квалификационни база данни (ако има такива) и за онези, които отговарят за НКБ да направят необходимите подобрения в съдържанието, за да може НКБ да бъде полезна за оценка на правомощията.

Период за изпълнение

1 октомври 2020 г. – 30 септември 2022 г.

Основни дейности

Дейностите, които са предвидени в проекта са:

 • Проучване на състоянието на каталозите за програми във висшето образование и НКБ в ЕНИК-НАРИК центровете на партньорите по проекта;
 • Насоки и препоръки към висшите училища, НАРИК центровете, „Ръководство за потребителите на европейската система за трансфер на кредити (2015)“, онлайн каталози и НКБ – които да предоставят идеи за подобряването на онлайн инструментите;
 • Обмен на обучителни семинари, на които да се обсъдят насоките и препоръките към заинтересованите страни;
 • Национални работни групи, които да представят своите насоки и препоръки към представителите на висшите училища в страните партньори;
 • Международна конференция, която ще обобщи свършеното;

Партньори по проекта

Лого и наименование
Лого на AIC Академичен информационен център (AIC) – Латвийският ЕНИК/НАРИК (Латвия) – координатор
Лого на НАЦИД Национален център за информация и документация (НАЦИД), България
Лого на ЕНИК-НАРИК Естония ЕНИК-НАРИК Естония
Лого на ЕНИК-НАРИК Хърватия ЕНИК-НАРИК Хърватия
Лого наЕНИК-НАРИК Полша ЕНИК-НАРИК Полша
Лого на ЕНИК Босна и Херцеговина ЕНИК Босна и Херцеговина
Лого на ЕНИК Руска федерация ЕНИК Руска федерация
Лого на BA School of Business and Finance (Латвия) BA School of Business and Finance (Латвия)
Лого на Latvian Rectors' Conference (Латвия) Latvian Rectors' Conference (Латвия)