Официален сайт на НАЦИД

 1. Официалният сайт използва nacid.bg

  Домейнът nacid.bg принадлежи на Националния център за информация и документация.

 2. Защитените уебсайтове използват HTTPS

  Заключване или https:// означава, че сте се свързали безопасно с уебсайта nacid.bg Споделяйте чувствителна информация само на официални, защитени уебсайтове.


Този сайт използва бисквитки. Приемайки бисквитките, ще се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Информация


Актуално - Събития

25.06.2021 Изложба на тема „Образование и наука”

От 18.06.2021 г. във фоайето на Научно–техническа и педагогическа библиотека се открива изложба на тема „Образование и наука”. Изложбата ще продължи до 29.07.2021 г.

10.05.2021 Изложба на тема „Д-р Петър Берон и светското образование в България”

От 29.04.2021 г. във фоайето на Научно–техническа и педагогическа библиотека се открива изложба на тема „Д-р Петър Берон и светското образование в България”. Изложбата ще продължи до 17.06.2021 г.

01.02.2021 Изложба на тема „Развитие на емоционална интелигентност и социални умения при децата”

От 01.02.2020 г. във фоайето на Научно–техническа и педагогическа библиотека се открива изложба на тема „Развитие на емоционална интелигентност и социални умения при децата”. Изложбата ще продължи до 18.03.2021 г.

28.01.2021 Проведени виртуални срещи за развитието на отворената наука в България

На 21, 26 и 27-и януари НАЦИД организира събития с участието на български учени от водещи университети в страната.

Тема на виртуалните срещи беше „Изграждане на обща визия за развитието на отворената наука в България” и популяризирането на Българския портал за отворена наука.

виртуална среща

21.01.2021 ЗА ГРАЖДАНИТЕ – промяна на работното време

Уважаеми госпожи и господа,

От 22.01.2021 г. Центърът за административно обслужване (ЦАО) и библиотеките ще работят с читатели и посетители с нормалното си работно време от 8:00 ч. до 18:30 ч. всеки работен ден, с изключение на официалните празници.

15.01.2021 Национален план за развитие на инициативата за отворена наука в Република България

Със Заповед на министъра на образованието и науката е утвърден Национален план за развитие на инициативата за отворена наука в Република България.

Планът задава стратегическите цели, необходимите стъпки и инструменти за осъществяването на прехода към превръщането на отворената наука в стандартна практика за провеждане на научни изследвания.

Този план следва да се популяризира и изпълнява съгласувано и с общи усилия от научната общност в страната и от организациите, финансиращи научни изследвания. Чрез него ще се надгради Българският портал за отворена наука, ще се създадат нови институционални хранилища за данни и публикации и ще се осигури връзката на българските ресурси с Европейския облак за отворена наука. С изпълнението на Националния план ще се осигурят и условия за повишаване на наукометричните показатели, цитируемостта и видимостта на българските учени.

Националният план е публикуван в „Български портал за отворена наука”, раздел Новини.

27.11.2020 ЗА ГРАЖДАНИТЕ

Уважаеми госпожи и господа,

Във връзка с обявената извънредна епидемична обстановка, по възможност ползвайте електронните услуги на НАЦИД, достъпни на адрес: https://portal.nacid.bg/

27.11.2020 СЪОБЩЕНИЕ ЗА ГРАЖДАНИТЕ – промяна на работното време

Уважаеми госпожи и господа,

До 21.01.2021 г. Центърът за административно обслужване (ЦАО) и библиотеките ще работят с читатели и посетители при спазването на следните правила:

 1. Задължително използване на маски от посетителите и служителите.
 2. Не се допускат посетители с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, кашлица, хрема и други).
 3. Задължителна дезинфекция на ръцете на входа на ЦАО и преди влизане в читалните.
 4. Спазване на дистанция между отделните посетители и служителите не по-малка от 1,5 метра.
 5. В ЦАО се допускат едновременно не повече от 3 посетители.
 6. В отделните читални се допускат читатели, както следва:
  • Информационен център – 5 читатели;
  • Читалня 1 – 5 читатели;
  • Читалня 2 – 5 читатели;
  • Читалня 3 (Педагогика) – 3 читатели.
 7. Поръчване на не повече от 5 библиотечни материали в една заявка.
 8. Не се допуска струпване на хора (служители и посетители). В случай на нужда се изчаква извън ЦАО и библотеката при правилото максимум 1 човек на кв. метър и разстояние не по-малко от 1,5 метра.

Работното време на ЦАО и библиотеките е от 09.00 часа до 17.30 часа.

30.10.2020 Изложба на тема „170 г. от рождението на Патриарха на българската литература Иван Вазов”

От 01.11.2020 г. във фоайето на Научно–техническа и педагогическа библиотека се открива изложба на тема „170 г. от рождението на Патриарха на българската литература Иван Вазов”. Изложбата ще продължи до 31.12.2020 г.

08.10.2020 ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ

Уважаеми госпожи и господа,

В изпълнение на Заповед № РД 01-548 от 30.09.2020 г. на Министъра на здравеопазването и Заповед № РД-19-74 от 02.10.2020 г. на изпълнителния директор на НАЦИД, в срока на обявената извънредна епидемична обстановка, свързана с епидемичното разпространение на COVID-19

 1. Задължително използване на маски от посетителите и служителите.
 2. Не се допускат посетители с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, кашлица, хрема и други).
 3. Задължителна дезинфекция на ръцете на входа на ЦАО и преди влизане в читалните.
 4. Спазване на дистанция между отделните посетители и служителите не по-малка от 2 м.
 5. В ЦАО се допускат едновременно не повече от 3 посетители.
 6. В отделните читални се допускат читатели, както следва:
  • Информационен център – 5 читатели;
  • Читалня 1 - 5 читатели;
  • Читалня 2 - 5 читатели;
  • Читалня 3 (Педагогика) - 3 читатели.
 7. Заявки на читатели се приемат до 18:00 часа.
 8. Не се допуска струпване на хора (служители и посетители).

За да заявите административна услуга, предоставяна от НАЦИД, да подадете/получите съответен документ Ви препоръчваме:

 • Приоритетно използвайте електронните административни услуги на НАЦИД.
 • Използвайте алтернативни методи за заявяване и получаване на заявената от Вас услуга, например чрез писмо или по електронна поща.
 • Използвайте алтернативни методи за получаване на информация и за проследяване на Вашата преписка – чрез телефон или електронна поща.
 • Ако се налага да посетите сградата на НАЦИД се уверете, че нямате грипоподобни симптоми, спазвайте висока лична хигиена и носете защитна маска за лице или друго средство, покриващо носа и устата (шлем, кърпа, шал и др.).
 • Използвайте осигурените дезинфектанти на входа на сградата и преди подаване/получаване на документите.

При наличие на опашка или струпване на повече граждани запазете спокойствие и изчакайте търпеливо реда си, като осигурите не по-малко от 1,5 метра дистанция между вас и останалите посетители.
Нека сме отговорни, дисциплинирани и социално ангажирани!!!

Можете да използвате система за сигурно електронно връчване

Възползвайте се от възможностите, които дава Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ), чрез уеб-базиран потребителски интерфейс на адрес: edelivery.egov.bg

Достъпът се осъществява след регистрация чрез квалифициран електронен подпис (КЕП) или ПИК на НОИ. За осигуряване на КЕП доставчици на удостоверителни услуги ще издават едномесечен безплатен електронен подпис, като предоставят онлайн възможност за заявяване на подписа. Още информация