Официален сайт на НАЦИД

  1. Официалният сайт използва nacid.bg

    Домейнът nacid.bg принадлежи на Националния център за информация и документация.

  2. Защитените уебсайтове използват HTTPS

    Заключване или https:// означава, че сте се свързали безопасно с уебсайта nacid.bg Споделяйте чувствителна информация само на официални, защитени уебсайтове.
Нови книги

КРОСКУЛТУРНА комуникация : годишник на Нов български университет, Департаменти "Администрация и управление", "Нова българистика", "Музика" : интердепартаментен сборник статии

София : Аскони-издат, 2023. - 228 с.

ISBN 978-954-383-150-0

ЙОРДАНОВА, Елена

Управленски аспекти в съвременното земеделие

Свищов [т.е. В. Търново] : Верига Домино, 2023. - 195 с.

ISBN 978-619-04-0026-4

КАСПАРЯН, Азнив Киркор

Увод в хомологичната алгебра : еквивалентност на сингулярните кохомологии и кохомологиите на de Rham на многообразие

София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2023. - 308 с.

ISBN 978-954-07-5620-2

ДАЦОВ, Пламен Христов

Престъпления против интелектуалната собственост

София : Ciela, 2011. - 679 с.

ISBN 978-954-28-1025-4

КОРДОН, Артур

Перспективата изкуствен интелект

София : Изток-Запад, 2023. - 271 с.

ISBN 978-619-01-1251-8

60 години ООН и 50 години България в ООН : сборник документи за честването на двете годишнини

София : Д-во за Обединените нации в България, 2006. - 117 с.

ISBN 978-954-91568-3-6

РАДЕВ, Ненко

Български билки : фитоенциклопедия

София : БИ 93, 2023. - 336 с.

ISBN 978-619-7688-16-0

SCRIPTA manent : сборник статии от кръгла маса на катедра "Стара история, тракология и средновековна история", Исторически факултет, Софийски университет, проведена на 4 ноември 2022 г.

София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2022. - 94 с.

ISBN 978-954-07-5616-5

БИОЛЧЕВ, Боян Асенов

Антарктида - окото на Космоса : риалити роман

София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2022. - 160 с.

ISBN 978-954-07-5612-7

ИЛЧЕВ, Петър Стефанов

Старобългарската глаголица като графична система

София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2020. - 264 с.

ISBN 978-954-07-4918-1

ОТ черната смърт до холерата. Борбата срещу епидемиите в историческа перспектива XIV-XIX в. : сборник доклади от научна конференция, 15 март 2022 г., [София

София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2023. - 167 с.

ISBN 978-954-07-5637-0

MOLLOV, Petar Ivanov

O tempora, o mores : s?tira y burla de los defectos, las debilidades y los vicios humanos en la poes?a Espa?ola de la edad Barroca

Sofia : Ed. Univ. San Clemente de Ohrid, 2023. - 135 с.

ISBN 978-954-07-5640-0

АРУКО - Четения : студии, статии и доклади от годишните Четения на Асоциацията за развитие на университетското класическо образование през 2021/2022 : [Четвърти четения ] "Логос, догма, фантазия", [2-3 април 2021, София] : [Пети четения "Херменевтически л

София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2023. - 600 с.

ISBN 978-954-07-5639-4

ПЕТРОВ, Филип Петров

Релационни бази от данни в училищния курс по информатика

София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2023. - 175 с.

ISBN 978-954-07-5654-7

НОВИЯТ завет е скрит в Стария, Старият завет се разкрива чрез Новия : 20 години Библейска библиотека : доклади от международна научна конференция "Novum Testamentum in Vetere Latet, Vetus Testamentum in Novo Patet", ноември 2018, София

София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2023. - 293 с.

ISBN 978-954-07-5704-9

 ФИЛОЛОГИЧЕСКИ постижения, спомени и мечти : 60 години Испанска филология в Софийския университет "Св. Климент Охридски"

София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2023. - 604 с.

ISBN 978-954-07-5692-9

МУСАКОВА, Елисавета Владимирова

Корпус на украсените славянски ръкописи в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий" X/ХІ–ХІV в. Т. 1. Ч. 1, Псалтири, евангелия, апостоли

София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2021. - 390 с.

ISBN 978-954-07-5319-5

КРАЛЕВСКА, Нася Атанасова

По кривите пътеки на българския преход (и още) : поглед отдалече

София : Рива, 2022. - 404 с.

ISBN 978-954-320-764-0

МАРШЪЛ, Тим

Пленници на географията : десет карти, разкриващи всичко, което трябва да знаете за световната политика

София : Книгомания, 2023. - 351 с.

ISBN 978-619-195-348-6

СЕРГИЕВ, Стефан Аспарухов

По пътя на шахматното майсторство : ръководство за напреднали

София : Книгомания, 2023. - 240 с.

ISBN 978-619-195-355-4