Официален сайт на НАЦИД

  1. Официалният сайт използва nacid.bg

    Домейнът nacid.bg принадлежи на Националния център за информация и документация.

  2. Защитените уебсайтове използват HTTPS

    Заключване или https:// означава, че сте се свързали безопасно с уебсайта nacid.bg Споделяйте чувствителна информация само на официални, защитени уебсайтове.
Сертификати и награди

20.12.2023 НАЦИД се класира сред победителите в конкурс на ИПА

За поредна година Националният център за информация и документация (НАЦИД) се класира сред победителите в организирания от Института по публична администрация ежегоден Конкурс за добри практики в държавната администрация. 

На 15 декември 2023 г., на официална церемония за награждаване на победителите в Конкурс за добри практики за 2023 г., организиран от Института по публична администрация, НАЦИД бе удостоен с две награди за присъдено второ място в категориите  „Технологични решения за открито управление и административно обслужване“ и „Управление на хората“, в които участва със следните добри практики:

•  „Обединяване и надграждане на електронни регистри и модули на НАЦИД в областта на академичното признаване и професионалните квалификации“ в категорията „Технологични решения за открито управление и административно обслужване“;
•  „Интранет – средство за управление и осведоменост на хората в институцията“ в категорията „Управление на хората“.

Практиката „Набиране на средства от благотворителен Коледен базар на ръчно изработена с подръчни материали от служители на НАЦИД коледна украса“, с която НАЦИД участва в категория „Социална отговорност“ на конкурса бе отличена с грамота.

Повече информация за категориите и наградените от ИПА

Грамота от ИПА

Грамота от ИПА

Грамота от ИПА

23.01.2023 НАЦИД отново спечели конкурс на ИПА

На 20.01.2022 г. Иститута по публична администрация (ИПА) присъди първо място в „Конкурса за добри практики 2022 г.” на Националния център за информация и документация (НАЦИД) в категория „Технологични решения за открито управление и административно обслужване”.

НАЦИД участва в надпреварата с практиката „Създаване на обединен Регистър на всички действащи, прекъснали и завършили студенти и докторанти (РДПЗСД)”.

Повече информация за категориите и наградените от ИПА

Грамота от ИПА

11.04.2024 Сертификат ISO 27001:2013

СЕРТИФИКАТ № SCUK005642DIS

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТАЦИЯ е внедрила система за управление, която е в съответствие с
ISO/IEC 27001:2013 за следния обхват: Информационна сигурност при предоставяне на административни и информационни услуги в подкрепа на развитието и напредъка на образованието, обучението и науката, както и улесняване мобилността на гражданите на пазара на труда. Декларация за приложимост версия 3/08.12.2023.


Дата на издаване: 18 февруари 2022
Валиден до: 01 март 2025
Дата на първоначално издаване: 02 март 2019
 

сертификат № SCUK005641Q

28.02.2022 Сертификат ISO 9001:2015

СЕРТИФИКАТ № SCUK005641Q

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТАЦИЯ е внедрила система за управление, която е в съответствие с
ISO 9001:2015 за следния обхват: Предоставяне на административни и информационни услуги в подкрепа на развитието и напредъка на образованието, обучението и науката, както и улесняване мобилността на гражданите на пазара на труда.

Дата на издаване: 18 февруари 2022
Валиден до: 01 март 2025
Дата на първоначално издаване: 12 март 2013

сертификат № SCUK005641Q

26.02.2021 НАЦИД спечели конкурс на ИПА

На 26.02.2021 г. се проведе церемония за награждаване на победителите в „Конкурса за добри практики в администрацията за 2020 г.” на Иститута по публична администрация (ИПА). За участие в конкурса бяха подадени общо 51 добри практики от различни ведомства.

Националният център за информация и документация (НАЦИД) спечели първо място в категория „Технологични решения за открито управление” с практиката „Надграждане на Регистъра на издадените удостоверения APOSTILE и предоставяне на електронни административни услуги”.

Наградите в тази категория връчи г-н Николай Минев, директор на дирекция „Информационни системи и оперативна съвместимост” в ДАЕУ и член на оценителната комисия.

Повече информация за категориите и наградените от ИПА

Награждаване от ИПА

13.12.2019 Награда от конкурс на ИПА

На 13.12.2019 г. в Конферентния център на „Капитал Форт” се проведе годишното издание на Конкурса за Добрите практики в администрацията.

На официална церемония Изпълнителният директор на Института по публична администрация (ИПА) връчи наградите на победителите в трите категории: „Управление на хората”, „Технологични решения за добро управление” и „Социална отговорност”. Тази година в конкурса се включиха 40 проекта.

Национален център за информация и документация (НАЦИД) беше отличен в категория „Технологични решения за добро управление” с практиката „Надграждане на Регистъра за научната дейност в Република България и изграждане на електронен регистър на академичния състав и защитените дисертационни трудове” – изпълнени дейности в рамките на текущ проект по ОПДУ „Създаване, надграждане и интеграция на информационни системи и регистри на НАЦИД, за подобряване на процеса по предоставяне на административни и справочни услуги”.

Награждаване

28.11.2014 НАЦИД спечели конкурс на ИПА

НАЦИД спечели първо място в “Конкурс за иновативни практики в доброто управление 2014” на Иститута по публична администрация (ИПА) за добрата практика “Въвеждане на електронно управление на административните и информационните услуги по признаването на дипломи за висше образование”

Плакет от ИПА