Съдържание на страницата

Сертификати и награди

13.12.2019 Награда от конкурс на ИПА

На 13.12.2019 г. в Конферентния център на „Капитал Форт” се проведе годишното издание на Конкурса за Добрите практики в администрацията.

На официална церемония Изпълнителният директор на Института по публична администрация (ИПА) връчи наградите на победителите в трите категории: „Управление на хората”, „Технологични решения за добро управление” и „Социална отговорност”. Тази година в конкурса се включиха 40 проекта.

Национален център за информация и документация (НАЦИД) беше отличен в категория „Технологични решения за добро управление” с практиката „Надграждане на Регистъра за научната дейност в Република България и изграждане на електронен регистър на академичния състав и защитените дисертационни трудове” – изпълнени дейности в рамките на текущ проект по ОПДУ „Създаване, надграждане и интеграция на информационни системи и регистри на НАЦИД, за подобряване на процеса по предоставяне на административни и справочни услуги”.

Награждаване

05.03.2019 Сертификат ISO 27001:2013

СЕРТИФИКАТ № CN/14308IIS

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТАЦИЯ е внедрила система за управление, която е в съответствие с
ISO/IEC 27001:2013 за следния обхват: Информационна сигурност при предоставяне на административни и информационни услуги в подкрепа на развитието и напредъка на образованието, обучението и науката, както и улесняване мобилността на гражданите на пазара на труда. Декларация за приложимост версия 1/01.11.2018.

Дата на издаване: 02 март 2019
Валиден до: 01 март 2022

сертификат

05.03.2019 Сертификат ISO 9001:2015

СЕРТИФИКАТ № CN/14308IQ

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТАЦИЯ е внедрила система за управление, която е в съответствие с
ISO 9001:2015 за следния обхват: Предоставяне на административни и информационни услуги в подкрепа на развитието и напредъка на образованието, обучението и науката, както и улесняване мобилността на гражданите на пазара на труда.

Дата на издаване: 02 март 2019
Валиден до: 01 март 2022
Дата на първоначално издаване: 12 март 2013

сертификат

28.11.2014 НАЦИД спечели конкурс на ИПА

НАЦИД спечели първо място в “Конкурс за иновативни практики в доброто управление 2014” на Иститута по публична администрация (ИПА) за добрата практика “Въвеждане на електронно управление на административните и информационните услуги по признаването на дипломи за висше образование”

Плакет