Сертификати и награди • НАЦИД

Съдържание на страницата

Сертификати и награди

18.05.2018 Сертификат ISO 9001:2015

Системата за управление на качеството на НАЦИД е сертифицирана в съответствие с новата версия на международния стандарт ISO 9001:2015.

Сертифициращият орган издаде сертификат № CI/14308 от 19.04.2018 г. със срок на валидност 11.03.2019 г.

сертификат

28.11.2014 НАЦИД спечели конкурс на ИПА

НАЦИД спечели първо място в “Конкурс за иновативни практики в доброто управление 2014” на Иститута по публична администрация (ИПА) за добрата практика “Въвеждане на електронно управление на административните и информационните услуги по признаването на дипломи за висше образование”

Плакет

26.06.2012 Популяризиране на “добри практики” по ОПАК

Добри практики

Проектът на НАЦИД “Оптимизация, интеграция и въвеждане на електронно управление на административните и информационните услуги по признаването на дипломи за висше образование и професионални квалификации, придобити в страните от Европейския регион и трети страни”, финансиран от средства по ОПАК, съфинансирана от ЕС, чрез ЕСФ е включен в брошура “Добри практики по ОПАК” на Министерство на финансите.